Самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства в Республіці Польща

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.1.4

Ключові слова:

громадянське суспільство; неурядовий сектор; принцип субсідарності; Окружні Ради; місцева ідентичність; Інститут законодавчих ініціатив; Воєводський комітет соціального захисту

Анотація

У статті показано, що важливим елементом для поширення громадянської активності та розвитку громадянського суспільства є розвиток самоврядування в органах місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування та громадянське суспільство є незалежними один від одного інститутами, але впливають один на одного. Не існує повноцінного сучасного громадянського суспільства без налагодженої системи інституційного самоврядування. Так само, як не існує ефективного місцевого самоврядування без його зміцнення через співпрацю з інститутами громадянського суспільства. Крім того, місцеве самоврядування не може адекватно виконувати свої соціальні завдання без застосування принципу субсидіарності. Визначено причини слабкості громадянського суспільства в Польщі.
Водночас зазначається, що реформа місцевого самоврядування, загальні вибори до органів місцевого самоврядування, запровадження інституту законодавчої ініціативи громадян, запровадження так званого бюджету участі та запровадження референдуму свідчать про велике значення цих нових форм демократії для розвитку та функціонування громадянського суспільства.
Соціологічний аналіз громадянських позицій поляків приводить до висновку про значну соціальну пасивність громадян, а отже, про слабкість польського громадянського суспільства.
Констатується, що квінтесенцією ідеї громадянського суспільства є переконання, що життя в демократичній державі, в якій більшість питань вирішується більшістю, об’єднаною в політичні партії, не повинно призводити до апатії та відчуження громадян від суспільного життя, а навпаки, повинні існувати незалежні від дій політичного апарату сучасної держави механізми розвитку громадянського престижу та соціальної самоорганізації.

Посилання

Aneta Gawkowska, Piotr Gliński, Artur Kościański red., Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 146-175.

Barbara Imiołczyk i Jerzy Regulski oraz inni, Samorządność i demokracja lokalna, Raport Konwersatorium Doświadczenia i Przyszłość, nr 2/2007, Warszawa, listopad 2007 r., s. 8-9.

McLean, George. Freedom, Cultural Traditions and Progress. Philosophy in Civil Society and Nation Building: Tashkent Lectures. Washington, D. C. The Council for Research in Values and Philosophy, 2000. 186 р.

Paweł Sarnecki, Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, w: Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała red., Samorząd w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013, TNOiK, s. 25.

Popay, J., A. Rogers and G. Williams (1998). ‘Rationale and Standards for the Systematic Review of Qualitative Literature in Health Services Research’, Qualitative Health Research, 8 (3), pp. 341-351.

Makowski G. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – prawo i praktyka, 2011, http://www.academia.edu/4497022/Obywatelska_inicjatywa_uchwalodawcza_-_prawo_i_praktyka.

Krasnowolski A. (2014), Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz I Dokumentacji, Warszawa 2014, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/ senatopracowania/58/plik/ot-_627_internet.pdf.

Rosmini Antonio. The Philosophy of Politics. Volume 2. Society and its Purpose. Rosmini House. Durham. 1994. 455 p.

Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 60 i nast.

Dębicki, M. Referendum: iluzja czy realność bezpośredniej demokracji, „Rzeczpospolita” z 6.12.1995 r., s. 16, cyt. za M. Rachwałd, op. cit. s.91-92.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf

https://obywateledecyduja.pl/2012/05/wywiad-z-dr-piotrem-uzieblo/#more-385

Grabowska M. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, seria „Opinie i Diagnozy” nr 22, CBOS, Warszawa 2012.

Piotr Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.

Jerzy Szacki red., Ani książę, ani kupiec: obywatel, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 5-6.

Marcin Rachwał w: Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 60 i nast.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-18

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси