Особливості формування історичної пам’яті у політичних процесах сучасної Іспанії

Автор(и)

  • О. П. Іваницька Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.15

Ключові слова:

історична пам’ять; Іспанія; громадянська війна; Друга республіка; Комінтерн; СРСР; соціалістичний уряд; Закон про демократичну пам’ять, historical memory; Spain; civil war; Second Republic; Comintern; USSR; socialist government; Law on democratic memory

Анотація

У статті автор аналізує на прикладі Іспанії, яка пережила у ХХ столітті, окрім всього іншого, тривалу й кропролитну громадянську війну та майже 40-річний авторитарний режим, ставлення до трагічного минулого, його оцінки, тобто особливості формування історичної пам’яті. Автор зазначає, що головним підмурком переходу від авторитаризму до демократії, тобто унікального іспанського демократичного транзиту, стала домовленість провідних політичних сил про національне примирення і відмову на час транзиту від своїх минулих ідеологічних уподобань та гасел. 30 років діяла ця домовленість. У статті наголошується на тому, що лише прихід до влади ІСРП дав поштовх поверненню до переоцінки історичного минулого. Соціалістичний уряд домігся ухвалення Закону про демократичну пам’ять, який зустрінутий іспанською спільнотою вкрай неоднозначно, оскільки є ідеологічно зорієнтований з тим, щоб повністю реабілітувати ліві партії (комуністів та соціалістів), їхню справжню участь у виникненні, розвитку та наслідках громадянської війни.
З залученням значного кола оригінальних іспанських джерел у статті спростовується ідеалізація діяльності соціалістичної партії у роки Другої республіки та громадянської війни. Йдеться про повне підпорядкування соціалістично-комуністичних урядів Другої республіки диктату Москви, про виконання її розпоряджень, про наміри ряднського керівництва здійснити на Піренеях з допомогою іспанських комуністів та соціалістів пролетарську революцію та встановити тут радянську республіку. Наводяться дані про численні жертви з боку соціалістично-комуністичних урядів у республіканській зоні. Спростовується ціла низка міфів зарубіжної марксистської історіографії про початок, перебіг та завершення громадянської війни в Іспанії та роль у цьому іспанських лівих партій.

Посилання

Гарсиа Хосе. Испания ХХ века. М.: Мысль, 1967. 486 с.

Престон Пол. Франко. М.: ЗАО Изд-во Цетрополиграф, 1999. 702 с.

Jackon Gabriel. The Spanish Republic and Civil War. 1931-1939. Princeton: Princeton University Press, 1972. 577 p.

Мещеряков М.Т. Коммунистическая партия Испании и Коминтерн. Новая и новейшая история. 1991. №5. с.10-26.

ХІІІ пленум ИККИ. Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934. 597 с.

Мещеряков М.Т. СССР и гражданская война в Испании. Отечественная история. №3. с.83-95.

Дімітров Г. Наступ фашизму і завдання Комуністичного Інтернаціоналу в боротьбі за єдність робітничого класу проти фашизму. Доповідь на VІІ Всесвітньому конгресі Комуністичного Інтернаціоналу 2 червня 1935 року. Доповіді і резолюції. Київ: Партвидав ЦК КП (б)У, 1935. 568 с.

Ayucar Ruiz. El Partido comunista. 37 años de clandestinidad. Madrid: Editorial San Martin. 1976. 477 p.

VІІ Всесвітній конгрес Комуністичного Інтернаціоналу. Компартія Іспанії у боротьбі проти фашизму. Промови т.т. Долорес, Гарсіа, Хуан Вентура, Мартінес, Еварісто – делегатів Іспанської компартії. Київ: Партвидав ЦК КП9б)У, 1936. 70 с.

Испания. 1918-1972 гг. Исторический очерк. М.:Наука, 1975. 495 с.

Пожарская С.П. Фашистская фаланга в Испании. Новая и новейшая история. 1972. № 5. С. 103-115.

Пожарская С.П. Фашистская фаланга в Испании. Новая и новейшая история. 1973. № 1. С. 120-135.

Мещеряков М.Т. Испанская фаланга. Мировая экономика и международные отношения. 1965. №10. С. 140-143.

Payne Stanley G. El Regimen de Franco. 1936-1975. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 682 p.

Майский И.М. Испанские тетради. М.: Воениздат, 1962. 197 с.

Тоталитаризм в Европе ХХ века: из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М.:Памятники историчекой мысли, 1996. 540 с.

Рыбалкин Ю. Е. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939). М.: АИРО-ХХ, 2000. 431 с.

Хемінгуей Е. По кому б’є дзвін. К.: Либідь, 1969. 496 с.

Мещеряков М.Т. Судьба интербригад в Испании. По новым документам. Новая и новейшая история. 1993. №5. С.18-.41.

Кобо Хуан. Мифы и аналогии. Заметки о гражданской войне в Испании. ЛГ-Досье. 1992. №5. С.22-23.

Escudero Garcia Jose Maria. Historia politica de las dos Españas- T.4. Madrid: Editora nacional, 1976. 2052 p.

Vaca de Osmaq Jose Antonio. La larga guerra de Francisco Franco. Madrid: Edisiones RIAZP, S.A., 1991. 350 p.

Іваниццька О.П. Франко – каудильйо Іспанії. Чернівці: Книги ХХІ, 2006. 432 с.

Іваницька О.П. Іспанія у ХХ – ХХІ сторіччях: монографія. Вінниця: ТОВ»Нілан- ЛТД», 2017. 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія