Слон сліпих мудреців: політична пропаганда в нескінченності вимірів

Автор(и)

  • О. Ю. Висоцький Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Д. М. Павлов КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.13

Ключові слова:

пропаганда; легітимація; ідентичність; міфологія; ідеологія; комунікація; публічна дипломатія; електронна дипломатія; політична психологія; герменевтика

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена науковою короткозорістю дослідників, що зосереджуються на окремих аспектах розгляду пропаганди та невиправданому поясненні пропагандистської природи на основі екстраполяції окремих її вимірів на інтерпретацію пропаганди в цілому. Діалектика політичної пропаганди полягає в тому, що її сутність визначає нескінченість її вимірів та проявів, що перманентно множаться, а множинність її вимірів та проявів безкінечно розширюють її сутність. Метою роботи є осмислити політичну пропаганду як сукупність різноманітних її вимірів та проявів, що визначають її багатоаспектну та інклюзивну природу. Результатами дослідження є виявлені та охарактеризовані прояви та виміри політичної пропаганди. Автори наводять у висновках підсумкові положення свого дослідження. Пропаганда є синонімом духовної влади, яка зв’язує уявлення, думки, бажання, наміри та вчинки соціальних суб’єктів у єдиний простір панування та підпорядкування в очікуванні обіцяного задоволення. Справжня пропаганда прихована та непомітна для своїх реципієнтів, але усюдисуща. Політичною пропагандою є все, що ефективно слугує інтересам влади, тобто забезпечує добровільне підпорядкування соціальних суб’єктів правлячим силам всупереч їх власним життєвим цінностям, ідеалам та об’єктивним потребам. Пропаганда реалізується як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Вона безмежна в своїх проявах, вимірах, способах та цілях реалізації. За допомогою такого дослідницького метода як герменевтика, нам вдалося її «спіймати» в таких формах прояву як духовна колонізація, м’яка влада, легітимація, тонке спокушення, конструювання значущості, ідеологізація, номіналізація, міфологізація, символізація, ритуалізація, емоціоналізація, публічна та електронна дипломатія, протистояння ворогів та друзів, суперечка наративів, постправда, інстанція комунікації та інструмент національної безпеки.

Посилання

Висоцький О.Ю. Публічна дипломатія: конспект лекцій. Частина 1. Дніпро: Охотнік, 2020. 56 с. URL: https://www.twirpx.com/file/3102044/ (дата звернення: 24.11.2023).

Висоцький О.Ю. Постправда: концептуальні та праксеологічні виміри. Науково-теоретичний альманах Грані. 2018. 21(10). С. 127-132. DOI: https://doi.org/10.15421/1718138.

Висоцький О.Ю. Електронна дипломатія як інструмент пропаганди. Політологічний вісник. 2018. № 81. С. 51-59. DOI: https://doi.org/10.17721/2415-881x.2018.81.51-59.

Высоцкий А.Ю. Проблема легитимации политики в концепции Макса Вебера. Науково-теоретичний альманах Грані. 2003. 6 (32). C. 132-136. URL: https://grani. org.ua/index.php/journal/issue/view/29/27 (дата звернення: 24.11.2023).

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов; изд. 2-е, переработ. и доп. М.: Русский язык, 1976.

Дубов Д.В., Баровська А.В., Каздобіна Ю.К. Деструктивні впливи та негативні наративи: інструменти виявлення та протидії. Київ: УФБС, 2020. URL: https://ufss.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/ UFSS_MediaLiteracy.pdf (дата звернення: 24.11.2023).

Калиновський Ю., Жданенко С. Роль цивілізаційно-ціннісних наративів у глобальному інформаційному протиборстві. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2023. 3(58). C. 23-37. DOI: https://doi.org/10.21564/2663-5704.58.285630.

Кодекс законов царя Хаммурапи. Хрестоматия по истории древнего мира /Под ред. В.В.Струве. Т. I. Древний Восток. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1950. С. 149-176.

Bjola С. Propaganda as reflexive control: the digital dimension. Countering online propaganda and extremism: the dark side of digital diplomacy / edited by Corneliu Bjola and James Pamment. Abingdon, Oxon; NY: Routledge, 2019. P. 13-27.

Laskin A.V. Defining propaganda: Apsychoanalytic perspective. Communication and the Public. 2019. 4. P. 305-314. DOI: https://doi.org/10.1177/2057047319896488.

Liu H. Propaganda: ideas, discourses, and its legitimization. Abingdon, Oxon; NY: Routledge, 2020.

Macleod A. Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent. London; NY: Routledge, 2019.

Magnusdottir R. Enemy Number One: The United States of America in Soviet Ideology and Propaganda, 1945-1959. New York: Oxford University Press, 2019.

Till C. Propaganda through ‘reflexive control’ and the mediated construction of reality. New Media & Society. 2020. P. 1-17. DOI: https://doi.org/10.1177/1461444820902446.

Van Herpen M.H. Putin’s Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Lanham (Md.): Rowman and Littlefield, 2016.

Vysotskyi O. National Security Technologies in the Domestic and Foreign Policy of the State. Scientific and Theoretical Almanac Grani. 2023. 26(3), P. 126-133. DOI: https://doi.org/10.15421/172358.

Vysotskyi O., & Pavlov D. Spaces of propaganda as structural and functional dimensions of its deployment in domestic politics and in the international arena. Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture. 2020. 12(1), P. 114-122. DOI: https://doi.org/10.15421/352013.

Vysotskyi, O., Pavlov, D., Ishchenko, I. Propaganda technologies as tools of legitimation of political power. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. 2019. Supplement, Vol. 7. P. 1-17. DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v31i1.1212.

Vysotskyi O., Vysotska O. Technologies of Public Diplomacy: Methodological Principles and Practical Potential. Epistemological studies in philosophy, social and political sciences. 2020. 3 (1). P.139-147. DOI: https://doi.org/10.15421/342015.

Winter Ch. Redefining ‘Propaganda’: The Media Strategy of theIslamic State. The RUSI Journal. 2020. P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1080/03071847.2020.1734321.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія