Взаємозв’язок е-врядування та громадянського суспільства в Україні

Автор(и)

  • Ю. В. Окуньовська Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.8

Ключові слова:

е-врядування; е-демократія; громадянське суспільство; моделі е-врядування; державна політика

Анотація

Дана стаття розкриває причинно-наслідкові зв’язки трансформаційних змін в українському суспільстві, що активізувалися після завершення Революції Гідності.
У даній статті досліджується взаємозв’язок е-врядування та громадянського суспільства на основі вивчення особливостей впровадження Концепції розвитку е-врядування та залученості громадян до державного управління.
Під час дослідження було акцентовано увагу на наявні моделі е-врядування, що користується популярність закордоном та в Україні. Відповідно до цих моделей, було проаналізовано їх вплив на залученість громадян. Найпопулярнішими моделями визначено: G2C (government to citizen) – «уряд – громадяни», G2B (government to business) «уряд – бізнес» і G2G (government to government) «уряд – уряд».
Під час дослідження акцентується увага саме на взаємодію «G2C» – уряд для громадян, оскільки саме тут закладено взаємодію з громадянським суспільством. Дана модель орієнтується на громадян для яких наближаються інтегровані електронні послуги з використанням принципу «єдиного вікна».
Проаналізовано розвиток е-демократії, що напряму залежить від системи е-врядування. Головною метою електронної демократії є наближення прав громадян у контексті реалізації та формування державної політики. Вагому роль у впровадженні інструментів е-демократії займає обізнаність громадян у питаннях врядування та завершеність реформи децентралізації. Оскільки однією з цілей е-врядування є підвищення рівня залучення громадян до участі в діяльності держави та прийняття державних рішень.
Визначено, що важливими складовими е-демократії в Україні є доступ до публічної інформації та безпосередня участь громадян в управлінському процесі. Серед найважливіших інструментів
е-демократії України виділено електронні петиції, е-декларації, портали відкритих даних.

Посилання

Fang Z. E-Government in digital era: concept, practice, and development. International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol. 10, No.2, 2002, p. 1-22.

ООН United Nations Е-government Survey. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/ Country-Information/id/180-Ukraine

Бучковська О. Ю., Веремчук О. В. Електронне врядування як основа взаємодії держави та суспільства в Україні. Державне управління:удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/36.pdf

Електронна демократія в Україні: інструменти та методи. Ресурсний центр ГУРТ. URL: https://gurt.org.ua/articles/44096/

Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії / [В. Я. Малиновський, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко]. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2017. 70 с.

Концепція розвитку електронного урядування в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#n14

Михальченко О. А. Елетронне врядування в процесі прийняття управлінських рішень. Економіка т управління підприємства. URL: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/32_71_3/9.pdf

Окуньовська Ю.В. Вплив е-демократії на суспільний розвиток України. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи. Вінниця: ДонНУ, 2019. URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2100/1/ ВПЛИВ%20Е-ДЕМОКРАТІЇ%20НА%20СУСПІЛЬНИЙ.pdf

Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. No 1137 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#n15

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси