Регіональна політика України: проблеми та перспективи

Автор(и)

  • А. Ю. Кравець Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • І. В. Астахов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.6

Ключові слова:

регіональна політика; регіон; регіональний розвиток; Європейський Союз

Анотація

Державна регіональна політика в Україні в 2014-2023 вийшла на новий рівень розвитку, має місце активізація процесів децентралізації, що сприяє збалансованому розвитку українських територіальних громад і регіонів. Україна має можливість пришвидшити вступ до Європейського Союзу (ЄС), тому плани реконструкції та регіонального розвитку вже зараз мають відповідати європейським правилам, отримуючи тут досвід та зміцнюючи довіру іноземних партнерів до інвестицій у регіональний розвиток. В останні роки в Україні спостіерігається підвищення уваги до регіоналістичних досліджень, поглиблених теоретичних розвідок щодо сутності основних понять, пові’язаних із розвитком соціально-економічних територіальних систем, напрацювання нових термінів політичної регіоналістики, обґрунтування новітніх підходів до формуваіння та здійснення регіональної політики, вдосконалення системи й процесу управління внутрішніми регіонами держави. Проте, враховуючи нові надскладні виклики, сучасна державна стратегія регіонального розвитку України потребує суттєвих змін та доповнень. Існує нагальна необхідність створення спеціалізованого виконавчого органу влади, метою якого стане формування та втілення регіональної політики, збір та аналіз статистичних даних, спостереження за розвитком та допомога проблемним регіонам. Не викликає сумнівів необхідність посилення співробітництва між регіональними, державними інституціями, активне використання вже існуючих програм співробітництва з міжнародними організаціями з метою розвитку регіонів, розробки та втілення інноваційних програм, а також системи моніторингу та оцінки впливу регіональної політики на розвиток національної економіки та адаптації її до норм Європейського Союзу. Інтеграція України до ЄС означає, що всі внутрішні соціально-економічні й політичні перетворення треба будувати навколо європейського вектора.

Посилання

Варналій З.С., Білик Р. Р. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України: монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 456 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія. Київ: НІСД, 2007. 768 с.

Долішній М.І. Організаційне та наукове забезпечення реалізації регіональної політики в Україні. Вісник АЕН України. 2004. № 2. С. 3-7.

Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? Застосування принципів та обмін досвідом, 2009. URL: https://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/123589/mod_resource/content/1/ european_regionalna_politika.pdf (дата звернення 30.11.2023).

Качмарський Є. І. Трансформації інституційного забезпечення регіональної політики в Україні. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2023. Вип. 93. С. 202-215.

Кваша О. П. Державна регіональна політика України: нова парадигма в умовах євроінтеграційного вибору. Соціально-гуманітарний вісник. 2022. Вип. 40. С. 12-16.

Кіш Є., Вишняков О., Лендьел Л. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. Київ: Логос, 2000. 224 с.

Максименко С. Перспективи регіональної політики України в контексті європейського досвіду. Незалежний культурологічний часопис. 2002. № 23. С. 11-14.

Максименко С., Кіш Є., Лендьел М., Студенніков І. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України. Київ: Логос, 2000. 171 с.

Малиновський В. Концептуалізація поняття «регіон». Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 4. С. 163-170.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 30.11.2023).

Регіональна політика та вимоги ЄС: що потрібно зробити Україні, 2023. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2023/03/30/7158909/ (дата звернення 30.11.2023).

Семиноженко В.П., Данилишин Б.М. Новий регіоналізм. Київ: Наукова думка, 2005. С. 19.

Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 2023. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-poriadok-rozroblennia-derzhavnoi-stratehii-rehionalnoho-rozvytku-do-2027-roku (дата звернення 30.11.2023).

Що зараз відбувається з державною політикою відновлення громад і які питання треба врахувати, 2023. URL: https://parlament.org.ua/2023/09/04/shho-zaraz-vidbuvayetsya-z-derzhavnoyu-politikoyu-vidnovlennya-gromad-i-yaki-pitannya-treba-vrahuvati/ / (дата звернення 30.11.2023).

Europe 2020 – EU-wide headline targets for Economic Growth – European Commission, 2020. URL: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-01-14-110-en-c.pdf (дата звернення 30.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси