Регіональна політика в умовах військового стану в Україні

Автор(и)

  • Є. І. Качмарський Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.5

Ключові слова:

державна регіональна політика; управління регіональним розвитком; інституційне забезпечення територіального розвитку; територіальна організація влади; агенція регіонального розвитку

Анотація

В науковій статті представлено основні аспекти сучасної регіональної політики в Україні в умовах військового стану, досліджено процес адаптації основних інститутів управління регіональним розвитком до сучасних реалій у країні.
Досліджено основні аспекти оновленої Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021–2027 роки у зв’язку із військовою загрозою зі сторони Російської Федерації та черговими євроінтеграційними досягненнями України – набуттям Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
Проаналізовано процес та підходи до типологізації регіонів з метою адаптації управління регіональним розвитком до умов воєнного часу та вироблення ефективних механізмів відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад.
Доведено необхідність адаптації до вітчизняних умов воєнного часу європейських підходів до типологізації регіонів.
Встановлено необхідність синхронізації реформи децентралізації та реформ у сфері регіональної політики з метою комплексного вирішення питань регіонального розвитку та становлення спроможного місцевого самоврядування задля повоєнного відновлення і розвитку регіонів та територіальних громад.
Досліджено процес переформатування функцій агенцій регіонального розвитку в умовах військового стану, встановлено роль агенцій регіонального розвитку в процесі формування та реалізації державної регіональної політики, а також в процесі підготовки і реалізації регіональних стратегій розвитку.
Встановлено, що вплив центральної влади на регіони має бути диференційованим, а саме: за наявності повноцінного місцевого самоврядування в регіоні державний вплив на його розвиток має мінімізуватися; управління регіональним розвитком регіонів, які потребують відновлення, повинно бути централізованим до моменту повноцінного відновлення роботи публічних органів влади, вирішення фінансових, соціальних та інших питань гуманітарного характеру в територіальних громадах регіону.

Посилання

Качний О. С. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика: монографія / Качний Олександр Сталіноленович ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Маслаков, 2018. – 624 с.

Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [Акіліна О. та ін.]; за ред. Віктора Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2016. – 495 с.

Варналій З. С. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України: монографія / Варналій З. С., Білик Р. Р. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 453 с.

Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. № 1400).

Чуріканова О. Ю. Управління регіональним розвитком і формування регіональної політики: теорія та практика застосування: монографія. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. 387 с.

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Т. М. Алексенко та ін. ; ред. Я. А. Жаліло]; Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ : НІСД, 2020. – 193 с.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси