Джерела дослідження символічних аспектів політики пам’яті

Автор(и)

  • К. О. Голденштейн Політико-правовий коледж «АЛСКО» (м. Київ, Україна)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.8

Ключові слова:

політика пам’яті; студії пам’яті; символічна політика; історична пам’ять; колективна пам’ять; національна пам’ять

Анотація

У статті проаналізовано джерельну базу дослідження політики пам'яті як конструктивного елемента і ключового ресурсу символічної політики. Обґрунтовано положення про те, що уявлення про минуле є найважливішим політичним ресурсом в умовах сучасного розвитку. Систематизовано основні напрями вивчення символічних аспектів політики пам’яті в рамках політологічних студій, а також тих, що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до політичної науки. З’ясовано теоретико-методологічну специфіку та понятійно-категоріальну основу політики пам’яті, виявлено здобутки і прорахунки у її міжгалузевих дослідженнях. Осмислено ключові параметри символічної політики як засобу стимулювання політики пам’яті. Визначено потенційні можливості підходу до політики пам'яті як до сукупності публічних взаємодій акторів, які прагнуть сформувати певне розуміння минулого.
Доведено, що в сучасних умовах символічний потенціал історичної пом’яті використовується з метою зміцнення леґітимності влади, що спирається на ресурс історії та колективні спогади, вписані у міфологічну панораму національної спільноти. З’ясовано, що історична пам'ять сьогодні стає необхідним інструментом управління політичними процесами, тому владні структури змушені вдаватися до політики пам'яті задля оперативного та ефективного впливу на суспільство. Артикульовано досвід застосування політики пом’яті у структурі символічної політики держави. Обґрунтовано тезу про те, що існуючі підходи до політики пам'яті прагнуть розкрити механізми трансформації колективної пам'яті в контексті її конкуруючих інтерпретацій та боротьби за політичне панування.

Посилання

Heisler M. O. The political currency of the past: History, memory, and identity. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 617. N 1. P. 14–24.

Torsti P. Why do history politics matter? The case of the Estonian Bronze Soldier. The Cold War and Politics of History / Ed. by J. Aunesluoma, P. Kettunen. Helsinki : Edita Publishing Ltd., 2008. P. 19–35.

Müller J.-W. Introduction: The power of memory, the memory of power and the power over memory. Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past / Ed. by J.-W. Müller. 2 ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. P. 1–35.

Wertsch J. V. Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. N 617. Р. 58–71.

Mälksoo M. The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe. European Journal of International Relations. 2009. Vol. 15. N 4. P. 653–680.

Boyd C. P. The Politics of History and Memory in Democratic Spain. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. N 617. P. 133–148.

Winter J. Historical Remembrance in the Twenty-First Century. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. N 617. P. 6–13.

Kangaspuro M. The Victory day in history politics. Between utopia and apocalypse. Essays on social theory and Russia / Ed. by E. Kahla. Jyvaskyla : Bookwell, 2011. P. 292–304.

Langenbacher E. Collective Memory as a Factor in Political Culture and International Relations. Power and the Past. Collective Memory and International Relations / Ed. by E. Langenbacher, Y. Shain. Washington : George Town University Press, 2010. P. 13–49.

Onken E.-C. The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration: Analyzing Memory Politics in Europe. Europe-Asia Studies. 2007. Vol. 59. N 1. P. 23–46.

Mink G. Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms . Czech Sociological Review. 2008. Vol. 44. N 3. P. 469–490.

Mink G., Neumayer L. Introduction. History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games / Ed. by G. Mink, L. Neumayer. Basingstoke etc. : Palgrave Macmil-lan, 2013. P. 1–20.

Бабка В. Л. Історична памʼять як фактор політичного впливу в незалежній Україні : дис… канд. політичних наук : 23.00.03. Ніжин, 2016. 249 с. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/dis_Babka.pdf (дата звернення: 25.06.2023).

Темірова Н. Р. Історія історичного знання: від зародження до статусу науки. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 132 с.

Forest B., Johnson J. Monumental Politics: Regime Type and Public Memory in Post-Communist States . Post-Soviet Affairs. 2011. Vol. 27. N 3. P. 269–288.

Корнієнко В. Феномен політичної брехні: нові денотати деструктивного концепту. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2022. № 22(31). С. 110–119.

Lowenthal D. The Past Is a Foreign Country. Cambridge : Cambridge University Press, 1985. 677 р.

Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago : University of Chicago Press, 1992. 245 р.

Gildea R. Myth, Memory and Policy in France since 1945. Memory and Power in Postwar Europe: Studies in the Presence of the Past / Ed. J.-W. Müller. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. P. 59–75.

Winter J., Sivan E. Setting the Framework. War and Remembrance in the Twentieth Century / Eds. J. Winter, E. Sivan. Cambridge, Cambridge University Press. 1999. P. 6–39.

Корнієнко В. О., Денисюк С. Г. Формування європейської ідентичності: аргументи для України. Політологічний вісник. Вип. 80. Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2018. С. 20–35.

Хожаінова В. У Росії набув чинності закон про спрощене отримання громадянства для українців. URL: https://suspilne.media/50547-u-rosii-nabuv-cinnosti-zakon-pro-sprosene-otrimanna-gromadanstva-dla-ukrainciv/ (дата звернення: 10.07.2023).

Бурдье П. Социология социального пространства. Москва : Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 288 с.

Edelman M. Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence. Chicago : Markham Publishing Company, 1971. IX, Р. 7–8.

Edelman M. The Symbolic Uses of Politics. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press, 1972 [1964]. 201 p.

Alexander J. C., Mast J. L. Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice . The Cultural Pragmatics of Symbolic Action. Cambridge etc.: Cambridge University Press, 2006. P. 1–28.

Brysk A. «Hearts and Minds»: Bringing Symbolic Politics Back in . Polity. 1995. Vol. 27. N 4. P. 559–585.

Smith K. E. Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era. Ithaca etc.: Cornell University Press, 2002. XI. 223 p.

Gamson W. A., Stuart D. Media Discourse as a Symbolic Contest: The Bomb in Political Cartoons. Sociological forum. 1992. Vol. 7. N 1. P. 55–86.

Harrison S. Four Types of Symbolic Conflict. The Journal of Royal Anthropological Institute. 1995. Vol. 1. N 2. P. 255–272.

Gill G. Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. VI, 356 p.

Fornäs J. Signifying Europe. Chicago : University of Chicago Press, 2012. 339 p.

Балан С. Символічна політика. Українська правда. 30 травня 2012. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2012/05/30/6965594/ (дата звернення: 03.07.2023).

Карпов В. В. Українська звитяга у символах. Київ : Видавець Олег Філюк, 2016. 421 с.

Мамонтова Е. Символічний комплекс атрибуції державного суверенітету. Політичний менеджмент. 2011. № 1. С. 17–24.

Слободянюк М. В. Національно-патріотичні мотиви у символіці Сухопутних військ Збройних Сил України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 4. С. 52 – 56.

Ярошенко В. Становлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової. Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 5. Житомир-Київ-Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. С. 122–133.

Бушанський В. Блиск і злиденність символічної політики. Віче. 2008. № 23. С. 20–23.

Hunt N. Memory, War and Trauma. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 280 р.

Pakier M., Strath B. A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. New York; Oxford : Berghahn Books, 2010. 372 р.

Huyssen A. Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford : Stanford University Press, 2003. 192 р.

Fine G. Difficult Reputations: Collective Memories of the Evil, Inept, and Controversial. Chicago: University of Chicago Press, 2001. 264 р.

Kubal T. Cultural Movements and Collective Memory: Christopher Columbus and the Rewriting of the National Origin Myth. New York : Palgrave Macmillan, 2008. 262 р.

Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations. 1989. No. 26. Special Issue: Memory and Counter-Memory. P. 8–9.

Eller J. D. From Culture to Ethnicity to Conflict: An Anthropological Perspective on International Ethnic Conflict. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999. 368 р.

Evans R. Introduction: Redesigning the Past: History in Political Transitions. Journal of Contemporary History. 2003. Vol. 38. No. 1. P. 5–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія