Архітектура регіонального представництва в системах багаторівневих відносин

Автор(и)

  • Ю. В. Узун Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.7

Ключові слова:

регіон; багаторівневі відносини; бікамералізм; парламент; субнаціональне та наднаціональне представництво; лобіювання; порівняльний конституціоналізм; виборча система; права людини; територіальна політика

Анотація

В статті здійснено аналіз комплексу інститутів, які реалізують функції представництва регіонів в умовах глобальної трансформації територіально-політичних систем. Зазначено, що глокалізація як специфічний процес другої половини ХХ ст. обумовила: 1) піднесення ролі регіонів різного масштабу в реалізації глобальної програми дій, орієнтованої на забезпечення потреб та прав людини, інтересів локальних регіональних спільнот, 2) посилення функціональної спроможності субнаціональних регіонів через зменшення дистанції політичної участі в наднаціональних інтеграційних макрорегіональних системах. В статті продемонстровано теоретико-методологічну основу формування нової архітектури глокальних політичних відносин, що конструюється на основі принципів: відмови від «методологічного націоналізму», що супроводжувалося визначенням в якості головного об’єкту досліджень – локалітетів, регіонів; заміни низхідної логіки аналізу (від держави до регіонів та локалітетів) висхідною (від систем самоврядування до національних систем та наднаціональних систем, подібних ЄС); обґрунтування політичного простору як результату співпраці суб’єктів соціальних відносин, які конструюють простір; обґрунтування нової територіальної та політичної структури систем характеристиками яких є: мережевість, деієрархічність, гетеротопічність, мультимодальність, здатність до ремодуляції та адаптації. Стаття будується навколо декількох проблем конституювання регіонального представництва в політичних системах: 1) співвідношення територіального та політичного контекстів регіонального представнцитва; 2) виборчих систем, які технічно забезпечують моделі представництва; 3) парламентського наднаціонального макрорегіонального представництва, яким кожен обраний регіон представляє себе в глобальному контексті міжнародних відносин; 4) парламентського та позапарламентського способів представництва субнаціональних регіонів. В роботі робиться висновок про процес інституціоналізації позапарламентських форм регіонального представництва, які приходять на заміну традиційній формі територіального представництва, представленій бікамералізмом. Сучасна логіка інституціоналізації будується на визнанні асиметричних функціонально-обумовлених форм представництва регіональних інтересів в мережах міжурядових структур, побудованих не стільки на основі моделі представництва, скільки на основі участі і координації.

Посилання

Acuerdo De Integracion Subregional Andino (Acuerdo De Cartagena). URL: https://biblioteca-parlamentoandino.janium.net/janium/Referen/Acuerdo-de-Cartagena.pdf (дата звернення:03.07.2023)

Andean Parliament URL: https://www.parlamentoandino.org/ (дата звернення 05.07.2023).

Appadurai, A. Modernity at large: Cultural dimensions of globalisation. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1996. 229 р.

Arabian Parliament. URL: http://www.alparlamanalarabi.org/ (дата звернення 05.07.2023).

Austria. The Federal Constitution; Law of 1920 as amended in 1929 as to Law No. 153/2004, 30.12.2004. URL:https://constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%20_FULL_%20Constitution.pdf (дата звернення 11.03.2023).

Bylaws of the Latin American and Caribbean Parliament. URL: https://parlatino.org/documentos/ (дата звернення: 03.07.2023)

CALRE. Strategy for Sustainable Development of the European Regions. 2018. URL: https://www.calrenet.eu/working-groups/strategy-for-sustainable-development-of-the-european-regions (дата звернення 17.03.2023).

Central American Parliament. URL:http://www.parlacen.org.gt/

Competencias El Parlamento del MERCOSUR. URL: https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/150/1/parlasur/competencias.html

EP. European elections 2024. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/749767/EPRS_ATA(2023)749767_EN.pdf (дата звернення 05.07.2023).

EU. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Protocols Annexes to the Treaty on the Functioning of the European Union, Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13.12.2007. OJ. C 202/1. 07.06.2016.

EU. European Council Decision (EU) 2018/937 of 28 June 2018 establishing the composition of the European Parliament. Official Journal of the EU. L 165. 02.07.2018.

EU. Lobbying regulation — the EU mandatory transparency register. 2021. URL:https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/lobbying-regulation-the-eu-mandatory-transparency-register.html (дата звернення 05.07.2023).

European Parliament. URL: http://www.europarl.eu.int/ (дата звернення 05.07.2023).

France. Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006085787

Historia Parlamento Mercosur. URL: https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/149/1/parlasur/historia.html

Hix, S., Tapio R., Scully R. Fifty Years On: Research on the European Parliament. Journal of Common Market Studies. 2003. Vol. 41, Is. 2. P. 191202.

Huysmans, M. Regional representation in the European Parliament: Parliamentary Questions on Geographical. Indications. 26 April, 2023. 205 AB, Viale Romania. URL:https://scienzepolitiche.luiss.it/seminar/2023/04/26/regional-representation-european-parliament-parliamentary-questions-geographical (дата звернення 05.07.2023).

International Parliamentary Union. URL: https://www.ipu.org/ (дата звернення 05.07.2023).

Jennings, W., Stoker, G. The divergent dynamics of cities and towns: Geographical polarisation and Brexit. The Political Quarterly. 2019. Vol. 90. P. 155–166.

Judge, D. Representation: Theory and practice in Britain. London: Routledge. 1999. 240 p.

Keating, M. The new regionalism in Western Europe. Territorial restructuring and political change. Cheltenham: Edward Elgar. 1998. 242 р.

Kenny, M. The politics of english Nationhood. Oxford: Oxford University Press. 2014. 320 p.

Latin American Parliament. URL: http://www.parlatino.org/ (дата звернення: 02.07.2023)

Malamud, A., de Sousa, L. Regional Parliaments in Europe and Latin America: Between Empowerment and Irrelevance. in Andrea Ribeiro Hoffmann and Anna van der Vleuten (eds.), Closing or Widening the Gap? Legitimacy and Democracy in Regional International Organizations. Aldershot: Ashgate, 2007. P. 85103.

Mercosur Parliament: http://www.parlamentodelmercosur.org (дата звернення: 02.07.2023)

Moran, M. Politics and governance in the United Kingdom. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2017. 576 р.

Netherlands. Kieswet. Geraadpleegd op 02-07-2023. Overheid.nl. URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2023-01-01#AfdelingII (дата звернення: 02.07.2023)

Palermo, F. Beyond Second Chambers: Alternative Representation of Territorial Interests and Their Reasons. Perspectives on Federalism. 2018. Vol. 10, Is. 2. P. 5072.

Papastergiadis, N. The turbulence of migration: Globalisation, deterritorialization and hybridity. Cambridge: Polity Press. 2000. 256 р.

Pfisterer, T. Intergovernmental Relations in Switzerland: An Unfamiliar Term for a Necessary Concept / Poirier Johanne, Saunders Cheryl and Kincaid John (eds), Intergovernmental Relations in Federal Systems. Oxford Univ. Press. 2015. P. 379410.

Poirier, J., Saunders C., Kincaid J. Intergovernmental Relations in Federal Systems. Comparative Structures and Dynamics. Forum of Federations and IACFS: Oxford Univ. Press, 2015. URL: https://www.coalicionesgicp.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/Poirier-et-al2015.pdf (дата звернення: 02.07.2023)

Pronunciamientos Parlamento Andinourl [Заяви парламенту Анд]. URL: https://biblioteca-parlamentoandino.janium.net/janium-bin/referencista.pl?Id=20230703091314 (дата звернення:03.07.2023)

REGLEG. The Conference of European Regions with Legislative Power. URL: https://web.archive.org/web/20161105210826/http://regleg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=83 (дата звернення 30.03.2021).

Rehfeld, A. The concept of constituency: political representation, democratic legitimacy and institutional design. Cambridge: Cambridge University Press. 2005. 259 p.

Ruggiu, I. Contro la Camera delle regioni: istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale, Jovene, Napoli. 2006. 413 p.

Scarrow, Susan. Political Career Paths and the European Parliament. Legislative Studies Quarterly. 1997. Vol. 22, Is. 2. P. 253262.

Stolz, K. Should unionists support PR? Electoral systems, party systems and territorial integration in the United Kingdom. British Politics. 2019. Vol.14, Is.3. P. 269–289.

Stolz, K., Linhart E. Territorial variation in territorial representation: the local base of Westminster MPs. British Politics. 2022. URL: https://link.springer.com/article/10.1057/s41293-022-00205-y (дата звернення:03.07.2023)

Tratado Constitutivo Del Parlamento Andino. Versión, 1979. URL: https://biblioteca-parlamentoandino.janium.net/janium/Referen/tratado_constitutivo_PA.pdf

Tsebelis, G. Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism. British Journal of Political Science. 1995. Vol .25. P. 289–325.

Wolfgang, L. Abschied vom deutschen Konsensmodell? Zur Reform des Föderalismus. Aus Politik und Zeitgeschichte.1999. Vol. 13. P. 1223.

Uzun Yu. V. Appropriation of space: organization of interaction in complex political systems. Odesa: Phoenix, 2021. 378 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси