Елементи кризової комунікації у процесах партійного менеджменту

Автор(и)

  • О. Л. Тупиця Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.6

Ключові слова:

політична партія; партійна криза; кризова комунікація; інформаційно-комунікативні технології; партійна система; організаційна криза; ідеологічна криза

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблематики застосування технологій кризової комунікації у сфері партійного менеджменту. Кризова комунікація активно застосовується у сфері державного управління та у сфері управління бізнес-процесами. Враховуючи те, що політична партія є свого роду «політичним підприємством», використовує у своїй діяльності маркетингові технології, постійно перебуває у конкурентному середовищі та функціонує в межах політичного ринку, то і окремі елементи кризової комунікації, які набувають застосування у сфері державного управління та бізнес середовищі можуть бути актуальними для сфери партійного менеджменту.
Партійні структури протягом десятиліть свого розвитку переживали кризові явища які були викликані розширенням виборчих прав та появою нових соціальних груп, кризою класичних ідеологій та поширенням постматеріальних цінностей, поширенням популізму та появою децентралізованих партійних структур. На кожному з цих етапів політичні партії або якісно змінювали власну структуру та інтегрувались до нової політичної реальності, або їх структура зазнавала занепаду, який полягав у партійних розколах та подальшому поглинанні з боку більш ефективних структур.
Метою статті було розглянути основні кризові тенденції які можуть загрожувати партійним структурам на сучасному етапі, механізми їх попередження та вирішення. Вирішення означених дослідницьких завдань зумовило використання широкого спектру методів, таких як історичний, порівняльний, інституційний та структурно-функціональний.
В результаті дослідження можна виробити узагальнену модель кризової комунікації яку можна застосовувати у сфері партійного менеджменту. Дана модель складається з наступних етапів, серед яких можна виділити: створення плану антикризових заходів з врахуванням усіх можливих сценаріїв розвитку кризи; адекватно оцінити масштаби та загрози які несуть кризові явища на початковому етапі; раціонально розподілити обов’язки всередині команди з реалізації антикризових заходів; створити інформаційне повідомлення, яке б чітко відповідало на найбільш гострі питання. Воно повинно бути коротким та максимально конкретним, щоб значно звузити коло його можливих трактувань; повідомлення повинно бути поширене шляхом релевантного каналу комунікації; побудувати ефективну систему зворотного зв’язку, яка повинна бути спрямованою як на внутрішньопартійне середовище, так і з метою отримання реакції з боку зовнішніх зацікавлених сторін.

Посилання

Афанасьєв О. Діджиталізаційні тренди сучасних українських партій. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/06/Afanasyev-O.-Didzhitalizatsiyni-trendisuchasnih-ukrayinskih-partiy-converted.pdf (дата звернення 31.08.2023)

Волгов М. Багаторівневі політичні партії та тренд децентралізації: теоретичний аспект у сучасному англомовному науковому дискурсі. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. 2013. № 6 (68). URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/ uploads/2018/07/volgov_bagatorivnevi.pdf (дата звернення 12.09.2023)

Копинець Ю. Інституційна криза політичних партій на початку ХХ століття та характеристика сучасних тенденцій їх розвитку. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. №30. С. 146–153. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/30_2020/22.pdf (дата звернення 19.08.2023)

Мацієвський Ю. Від партій субститутів до справжніх партій: чи можливо це в Україні? Політичні партії і вибори: збірник статей і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 282–286. URL: https://eprints.oa.edu.ua/8388/ (дата звернення 12.09.2023)

Одарченко К. Впливи кризи політичних партій в Україні на горизонтальні партійні зв`язки через призму ідеологічного та програмного компонента. EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE. 2017. №4. С. 128–134. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2017/2017-4-1/23.pdf (дата звернення 2.09.2023)

Примуш М. Ідеологічна криза українських політичних партій. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2014. №1. С. 195–202. URL: https://studies.in.ua/pravo/2014_1_23.pdf (дата звернення 14.09.2023)

Шипунов Г. Партії «нової політики» як феномен постіндустріального суспільства:ідейно-інституційні особливості. Панорама політологічних студій. Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. 2016. Вип. 14. С. 211–218. URL: https://politologia-rdgu.rv.ua/images/pan14/211.pdf (дата звернення 12.09.2023)

Hopkin J. Political Decentralization, Electoral Change and PartyOrganizational Adaptation A Framework for Analysis. European Urban and Regional Studies. 2003. Т. 10. №. 3.С. 227-237.

Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York, 1968. 194 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси