Геополітичні ознаки нового світового порядку

Автор(и)

  • І. О. Поліщук Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.2.5

Ключові слова:

новий світовий порядок; агресія Росії; багатополярність; геополітика; трансформація; Україна

Анотація

У статті розглядаються геополітичні ознаки нового світового порядку, що складаються за умов повномасштабної агресії Росії проти України. Новий світовий порядок трактується як міжнародний лад, який настане на нашій планеті, коли буде подолана наявна політична та світоглядна криза у міжнародних стосунках. Зазначається, що сьогодні формується багатополярна модель світового порядку. Розкриваються основні тенденції розвитку сучасного світу, серед яких глобалізація, регіоналізація, інформатизація та цифровізація, екологізація, розширення впливу біополітики, підсилення конфліктогенності міжнародних стосунків, протистояння демократичної таласократії на чолі з США автократичній телурократії на чолі з Китаєм та ін. Російська імперсько-шовіністична загроза створює перманентну небезпеку усьому світовому порядку, який опиняється у безперервній загрозі чергової світової війни. Однією з головних геополітичних ознак нового світового порядку є об’єктивний поділ на дві групи держав: ядерні (привілейовані) та неядерні (заручники волі ядерних країн), між якими порушений паритет у стосунках. Автором констатується, що іманентною ознакою нового світового порядку стала необхідність швидкого реагування та попередження глобальних кліматичних змін та екологізація міжнародних відносин. Поширення пандемії COVID 19 сприяє розширенню впливу біополітики, коли впроваджуються біологічні технології соціального управління, які обґрунтовуються необхідністю «виживання людства». Робиться висновок, що за умов перманентної загрози вторгнення з боку російського імперсько-шовіністичного режиму Україні необхідно створити механізм колективної безпеки з країнами НАТО: США, Великою Британією, Польщею, Балтійськими країнами, Турцією тощо.

Посилання

Мазуренко І. М. Геополітичні характеристики як форма реалізації геополітики. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2019. № 2. С. 14-21.

Чупрій Л. Особливості становлення геополітичної суб’єктності України в умовах глобалізації. Геополітика України: історія і сучасність. 2020. № 2(25). С.29-41.

Дашевська О. Новий світовий порядок: теоретичні концепції. European political and law discourse. 2015. Vol. 2 . С. 59-64.

Gilpin R. G. War and Change in International Politics. Cambridge : Cambridge University Press. 1994. 272 p.

Ikenberry J. After Victory. Institutions, Strategic Restrain, and the Rebuilding of Order After Major Wars. 2001. Princeton, N. J. 293 р.

Фесенко М. В. Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 120 (ч.1). С. 113-126.

Уткин А.И. Глобализация: процеcc и оcмыcление. К: Знання. 2001. 254 c.

Haass R. The Age of Nonpolarity. What Will Follow U. S. Dominance [Електроний ресурс] Foreign Affairs. 2008. May-June. Режим доступу: Iittp://www.for-eignaffairs.org/20080501 faessav87304.

Ботвінов Р., Гірман А., Грачевська Т. Питання зовнішньої політики України в контексті євроатлантичної інтеграції. Геополітика України: історія і сучасність. 2021. № 2(27). С. 9-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Номер

Розділ

Наукові рефлексії війни