Методологічні проблеми порівняльного аналізу політичних інститутів та процесів

Автор(и)

  • О. О. Долженков Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.2.11

Ключові слова:

методологія; метод; порівняльний аналіз; компаративістика; політичні інститути; політичні процеси; дослідницький інструментарій

Анотація

У статті проаналізовано методологію порівняльного аналізу, що використовується у політологічних дослідженнях. Зроблено огляд застосування порівняльного аналізу для дослідження процесуальних та інституційних аспектів. Констатовано його придатність для широкого збору емпіричної інформації, її оцінки та узагальнення. Виділено основні проблеми, на яких зосереджується класична західна політична наука, а саме політична культура і політична соціалізація, артикуляція інтересів, урядові структури й вироблення політичного курсу, державна політика тощо.
Методологія порівняльного аналізу ґрунтується на визначених принципах відбору предметів для порівняння. Найбільш поширеними є інституціональний та функціональний підходи. Інституціональний підхід полягає у виборі аналогічних інститутів, як матеріалу для співставлення, а його ціль – з’ясування їх нормативного стану та тих відмінностей і подібностей, що випливають з нього. Функціональний же підхід зводиться скоріше до політичної дійсності, до практичної діяльності. Загалом, використання порівняльного аналізу дозволяє вирішити певні наукові проблеми, а саме систематизацію та узагальнення масиву інформації по різних країнах; особливості, які неможливо осягнути поза ширшим контекстом; створення наукових класифікацій; верифікація гіпотез і отриманих даних, перевірка істинності концептів і теорій; подолання етноцентризму дослідника; прогнозування.
Описано основні труднощі методологічного та методичного плану, а саме проблема порівнянності, проблема "занадто багато змінних – надто мало випадків", проблема еквівалентності, проблема упередженого відбору, проблема взаємовпливу країн чи систем, що порівнюються. Запропоновані декілька способів вирішення кожної проблеми. Адвокатується впровадження в політичні дослідження нової методологічної орієнтації – наукового реалізму.

Посилання

Зіллер Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС : порівн. аналіз / пер. з фр. В. Ховхуна. Київ : Основи, 1996. 420 с.

Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор: учебное пособие / сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. Москва : АспектПресс, 2002. 537 с.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: дослідження структур, мотивів і результатів / пер. з 2-го англ. вид. Київ: Артек, 2001. 224 с.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть : монографія. Київ : Видавничий центр «Академія», 1999. 240 с.

Duverger M. A New Political System Model: Semi-Presidential Government. European Journal of Political Research. 1980. Vol. 8. P. 179.

Linz J. J. The Perils of Presidentialism. Journal of Democracy. 1990. № 1. P. 51–69.

Shugart M. S. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

Siaroff A. Varieties of Parliamentarism in the Advanced Industrial Democracies. International Political Science Review. 2003. Vol. 24. № 4. P. 445–464.

Diskin A. Why Democracies Collapse: The Reasons for Democratic Failure and Success. International Political Science Review. 2005. Vol. 26. №3. P. 291–309.

Mainwaring S. Juan Linz, presidentialism and democracy. A critical appraisal. Comparative Politics. New York : The City University of New York, 1997. Vol. 29, № 4. P. 449–471.

Доган М. Сравнительная политическая социология / пер. сангл. Москва: Социально-политический журнал. 1994. 272 с.

Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления. Сравнительная социология. Избранные переводы. Москва: Academia, 1995. С. 99–156.

Collier D. The Comparative Method / Finifter A. (ed.). Political Science: The State of the Discipline. Washington, DC : American Political Science Association, 1993. P. 112.

Hague R. Comparative Government and Politics: an іntroduction. [4th ed.]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press, 1998. P. 272.

Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: учебник. Москва : Российская политическая энциклопедия»(РОССПЭН), 2002. 472 с.

Ильин М. В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии. Полис. 2001. № 6. С. 140–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси