Дослідження миру: основні теоретичні перспективи

Автор(и)

  • І. Г. Паніна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.1.11

Ключові слова:

мир; розбудова миру; ортодоксальні теорії миру; ліберально-ідеалістична традиція; реалізм; англійська школа міжнародних відносин; неомарксизм; критичні теорії; конструктивізм; Peace and Conflict Studies

Анотація

У статті здійснено спробу окреслення основних теоретичних перспектив у дослідженні миру. Авторкою проаналізовано динаміку характеристик миру в міжнародних відносинах і виявлено роль різних теоретичних підходів і наукових шкіл у формуванні концепту миру. Наголошується, що в умовах сучасного світового порядку важливо виробити спільне розуміння миру, ціннісні засади конфліктного врегулювання та дієві підходи до розбудови миру. Враховуючи зазначені завдання, потребує перегляду й переосмислення теоретичне підґрунтя розбудови миру з метою виділення найбільш перспективних напрямів досліджень. Зазначено, що теоретичні питання розбудови миру доволі рідко стають предметом наукових розвідок вітчизняних дослідників. Основні теорії миру були сформовані та розвинуті переважно закордонними науковцями, проте наявна суперечливість образів миру, серйозна дискусія і критика більшості концепцій миру, що породжує нові підходи й комплексні дослідження, відкриваючи шлях і українським вченим.
Авторкою статті визнається, що ліберально-ідеалістична парадигма є домінуючою в розумінні миру, тому її аналізу приділено значну увагу. Втім, у статті здійснено характеристику реалістичного бачення проблеми миру, яке разом із ліберально-ідеалістичною традицію формує основі рамки дослідження миру і становить так звану «ортодоксію». Детально окреслено неортодоксальні теорії, серед яких наукові розвідки Англійської школи міжнародних відносин, марксистів і неомарксистів, доробок критичних теорій, конструктивізму і постконструктивізму, а також охарактеризовано міждисциплінарні дослідження, головним серед яких виступає Peace and Conflict Studies. У статті здійснено аналіз і порівняння зазначених наукових підходів і шкіл, виявлено слабкі й сильні сторони досліджень, основні дискусії всередині й причини критики кожного з них. Робиться припущення про хибність і недоцільність дебатів про міжнародні конфлікти і війни в еру глобалізації та постправди, а натомість пропонується зміщення акцентів у теорії міжнародних відносин у бік формування сучасного концепту миру та мирного співіснування. Авторка наголошує, що кожна теорія і підхід мають власний концепт миру, але ця варіативність дозволяє розвинути широку дискусію про мир, запропонувати нові методологічно сумісні підходи і виробити сучасне комплексне розуміння миру, принципи та механізми його розбудови.

Посилання

Багінський А. Ліберальний мир» як концепція та практика врегулювання конфлікту. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. Вип.3 (43). С.15-19.

Бжезинский З. Великая шахматная доска (господство Америки и её геостратегические императивы) / пер. с англ. Москва: Международные отношения, 1998. 112 с.

Кант И. К вечному миру. Москва: «РИПОЛ Классик», 2018. 430 с.

Коротков Д.С. Вплив ліберально-ідеалістичного напрямку на традиційну гегемонію реалістів у теорії міжнародних відносин. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2020. Т. 12. № 2. С. 87-93.

Окунева Е.С. Критика теории «демократического мира»: от реализма к конструктивизму. Сравнительная политика. 2015. №4(21). С.6-9. URL: https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/328.

Паніна І.Г. Ліберально-ідеалістична традиція в дослідженні миру. Політичне життя. 2021. №3. С. 132-140.

Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія. Київ : НІСД, 2019. 560 с.

Тодд Э. После империи. Pax Americana – начало конца. Москва: Международные отношения, 2004. 240 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. Москва: АСТ, 2005. 571 [5] с.

Adorno T. Negative Dialectics / translated by E.B. Ashton. New York : Seabury Press, 1973. XXI, 416 p. URL: https://cutt.ly/sOo3CBE.

Aron R. Peace and war: a theory of international relations/ translated by R. Howard, A. Baker Fox. New York: Garden City, Doubleday, 1966. XVIII, 820 p.

Buzan B. Rethinking Security after the Cold War. Cooperation and Conflict. 1997. No. 32 (5). PP. 5-28.

Buzan B., Lawson J. Capitalism and the emergent world order. International Affairs. 2014. No.90 (1). PP. 71-91.

Doyle M. W. Democratic Peace. Security Studies: a reader/ Ed. by C. Hughes and L. W. Meng. London, New York: Routledge, 2011. PP. 176-183.

Farber, H., Gowa J. (1995). Politics and Peace. International Security. 1995. Vol.20. No.2. PP. 123-146.

Francis D. Rethinking War and Peace. London: Pluto Press, 2004. 177 p.

Galtung J. A Synthetic Approach to Peace Thinking. Oslo: International Peace Research Institute, 1967. 238 p.

Galtung J., Webel C. Peace and conflict studies. Looking back, looking forward. Handbook of peace and conflict studies / edited by Charles Webel and Johan Galtung. London, New York: Routledge, 2007. PP.397-399.

Gray C. S. War, peace and international relations: an introduction to strategic history. London: Taylor & Francis e-Library, 2007. 321 p.

Herrera H. On Peace: Peace as a means of Statecraft. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/102503/Peace_Statecraft_june09.pdf

Howard M. The invention of peace and the reinvention of war London: MacGuru Ltd, 2002. 126 p.

Keohane R. Neoliberal Institutionalism. Security Studies: a reader/ Ed. by C. Hughes and L. W. Meng. London, New York: Routledge, 2011. PP. 167-175.

Keohane R., Martin L. The Promise of Institutionalist Theory. International Relations. Summer 1995. Vol.20. No.1. PP.39-51.

Layne C. Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace. International Security. 1994. No. 19. Autumn. PP. 5-49.

Levy J.S. The Causes of War and the Conditions of Peace. Annual Review of Political Science. 1998. No. 1. PP.139-165.

Morgenthau H. Politics among Nations : the Struggle for power and peace. 5ª ed. rev. New York: Alfred A. Knopf, 1978. XX, 650 p.

Mueller S. F. Peace, War and Modernity in International Relations. Theory Transcience Journal. 2010. Vol. 1. No 1. PP.33-46.

Ohlson T. Understanding Causes of War and Peace. European Journal of International Relations. 2008. Vol. 14. N 1. P. 133-160.

Oren I. The Subjectivity of the “Democratic” Peace. International Security. 1995. Vol. 20. No. 2. PР. 147–184.

Owen J.M. How Liberalism Produces Democratic Peace. International Security. 1994. Vol. 19. No. 2. PР. 87–125.

Patomaki H. The Challenge of Critical Theories: Peace Research at the Start of the New Century. Journal of Peace Research. 2001. Vol. 38. No. 6. PP. 723–737.

Richmond O. P. Peace in international relations / Routledge studies in peace and conflict resolution; series editors T. Woodhouse and O. Ramsbotham. London: Taylor & Francis e-Library, 2008. 218 p.

Russet B. Neo-Kantian Perspective. Security Studies: a reader/ Ed. by C. Hughes and L. W. Meng. London, New York: Routledge, 2011. PP. 184-189.

Theories of international relations / Scott Burchill … [et al.]. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 310 р.

UN Charter: [full text] / United Nations. URL: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text.

Waltz K. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. Columbia University Press, 2001. 263 p.

Webel C. Introduction: toward a philosophy and metapsychology of peace. Handbook of peace and conflict studies / edited by Charles Webel and Johan Galtung. London, New York: Routledge, 2007. PP. 3-13

Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 429 p.

Zakaria F. The United States and China are locked in a Cold Peace. The Washington Post. August 5, 2021. URL: https://cutt.ly/xIdlZ5d.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-14

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку