Публічний імідж України в умовах невизначеності

Автор(и)

  • Т. Л. Нагорняк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.1.9

Ключові слова:

брендинг територій; публічний імідже держави; стратегічні комунікації держави; публічна дипломатія; взаємодія державних і недержавних суб’єктів публічної дипломатії

Анотація

Публікація окреслює тренди глобальних змін і тенденції розвитку сучасної України – умови невизначеності – в яких території всіх рівнів конкурують за вплив на процес перерозподілу світових ресурсів. Доведено, що брендинг території «зверху» – шляхом напрацювання стратегії її просування спеціальними органами державної влади при можливому залученні недержавних суб’єктів виявляється неефективним через негнучкість такого підходу та обмеженість впливу держави на зовнішній інформаційний простір. Авторкою уточнено зміст таких ключових категорій брендингового дискурсу, як стратегічні комунікації, публічна дипломатія, бренд, імідж, репутація, образи, наративи. Публікація демонструє спробу авторки побудувати модель етапів коригування існуючого публічного іміджу держави через інструменти стратегічних комунікацій, серед яких – публічна дипломатія, та довести доцільність систематизації успішних кейсів публічної дипломатії «знизу», бо майбутнє за local place branding. Встановлено кореляцію між етапами просування публічного іміджу, цілеспрямованими інтеракціями всіх суб’єктів публічної дипломатії та їх результатів. Зроблено висновок про очікуваний результат стратегічних комунікацій держави, що полягає в закріплені капіталу лояльності держави – високого ступеню довіри, відданості і надійності взаємовідносин, що здатні стати цінністю, поширювати міжособистісну довіру в суспільстві, інституційну довіру між державами та виступати ресурсом генералізованої довіри у процесі самоорганізації території та перспективності її бренду. Така форма генералізованої довіри як капітал лояльності – серйозне підґрунтя для конкурентоздатності держави в умовах нового світопорядку та консолідації нації в умовах невизначеності.

Посилання

Стратегія публічної дипломатії МЗС України 2021-2025. Міністерство закордонних справ України : офіційний портал. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/public-diplomacy-strategy.pdf

Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. Київ, 2013. 500 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України". Указ президента України №555/2015. Президент України : офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443

Гуцал С. Публічна дипломатія та стратегічні комунікації: визначення концептуальних основ. Міжнародні відносини Серія "Політичні науки". 2015. № 9. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2769/2473

Осмоловська А.О. Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 р. : дис. … д-ра філ. : 052 «Політологія». Вінниця, 2021. 252 с.

Tusk about Orban’s statement: unfortunate and disturbing. The Warsaw Voice. URL: https://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/28248/news

Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз’єднав чи з’єднав Україну? Трансформація суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / наук. ред. О. Гарань. Київ : Стилос, 2017. С. 8-39.

Нагорняк Т.Л., Зайченко І.А. Ставлення українців до збройного конфлікту як чинник стримувань і противаг у процесі становлення інституту народовладдя в Україні. Політичне життя. 2020. № 2. С. 19-27.

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред.: В. Ворони, М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. 566 с.

Консолідація українського суспільства: шляхи, виклики, перспективи. Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016 р. Київ : Центр Разумкова, 2016. 100 с.

Горбулін В. Ціннісні дилеми зовнішньої і внутрішньої ефективності. Дзеркало тижня. URL: https://dt.ua/internal/cinnosti-suspilstva-i-gibridniy-mir-kriza-modeli-zahistu-246525_.html

Нагорняк Т.Л. Брендинг території як державна та регіональна політика: Монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж». 2013. 367с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку