Страх як інструмент політики держави

Автор(и)

  • С. Г. Денисюк Вінницький національний технічний університет
  • В. Г. Дерун Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.1.2

Ключові слова:

страх; політичний страх; ілюзорний страх; соціальний страх; політичні технології; політична культура; політична свідомість; політичний режим

Анотація

У статті аналізується страх як ефективний інструмент політики. Зазначено, що страх здатний регулювати внутрішню та зовнішню політику. Використання страху в політичному управлінні через застосування певних технологій дозволяє реалізовувати широкий спектр дій: визначати вектори розвитку політики, змінювати нормативну базу, переформатовати роботу з групами впливу та лідерами громадської думки, акцентувати увагу громадян на певних цінностях. Страх у політичних процесах здатний виконувати позитивну і негативну функції. Авторами розкривається взаємозв’язок між страхом та ослабленням демократичних ідеалів. Страх зменшує «якість» політичного режиму, який стає недемократичним. Стверджується, що страх підштовхує державу до порушення її власних моральних принципів, заснованих на повазі до законів. Це позначається на рівні розвитку і особливостях політичної культури та свідомості громадян.
Визначено, що сучасними страхами, що використовуються як інструменти у політиці, є: міграція; тероризм та розповсюдженням зброї масового знищення; економічна криза; стихійні лиха; загрози національній безпеці, війни; невизначене майбутнє та інші. Перебільшення небезпек та підживлення страхів як для людини, так і для держави може призвести до гальмування реформ, певного «ступору» у політичній діяльності.
Для держави це загрожує збільшенням витрат на непродуктивний контроль та перестраховку, використанням значних ресурсів: людських, матеріальних, фінансових тощо. Показано, як використовується страх громадян стосовно терористичних атак для реалізації владою певної політичної мети. Акцентується увага на різних втратах від терористичних актів, їх порівняння з іншими загрозами.
Наголошується, що використання страху в процесі управління здатне не лише завдати шкоди розвитку суспільства, а й створити проблеми для самої влади. Страх є інструментом, робота з яким потребує як особливої уваги, так й ретельного планування наслідків.

Посилання

Денисюк С.Г. Страх як специфічна форма корекції взаємодії суб’єктів політичної комунікації. Держава і право. 2011. Вип. 54. С. 638-643.

Туманова О.И. Cтрах как инструмент политики. Вестник ТвГТУ. Серия «Науки об обществе и гуманитарные науки». 2020. № 4 (23). С. 27-31.

Фуко М. Рождение биополитики. СПб.: Наука, 2010. 448 с.

Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Paris: YMCA-press, 1952. 246 с.

Робин К. Страх. История политической идеи / пер. с англ. А. Георгиева, М. Рудакова. Москва: Прогресс-традиция; Территория будущего, 2007. 368 с.

Спиноза Б. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. / Вступ. статья К. А. Сергеева. Изд. 2-е. СПб.: Наука, 1999. 489 с.

Газнюк Л. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття: Монографія. Київ: ПАРАПАН, 2006. С. 249-253.

Кузнецова Е. Н. Психологические особенности проявления страхов у педагогов и врачей на уровне структур обыденного сознания: дис. ... канд психол. наук: 19.00.01 / Ставропольский государственный университет. Ставрополь, 2003. 217 с.

Робин К. Страх. История политической идеи / пер. с англ. А. Георгиева, М. Рудакова. Москва: Прогресс-традиция; Территория будущего, 2007. 368 с.

Moisi D. The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Are Reshaping the World. New York: Anchor Books, 2010. 176 p.

Stearns P. American Fear: The Causes and Consequences of High Anxiety. New York: Routledge, 2006. 256 p.

Васильченко О. К. Современные идеологии управления страхом. Современные исследования социальных проблем. № 9. 2015. С. 921-927.

Корнієнко В. О., Денисюк С. Г., Буряченко О. Партійна ідеологія: система цінностей, або синдром «суспільної кататонії»? Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 117. С. 253-260.

Голіков О. С. Ненадійність як фактор трансформації соціальної роботи в сучасному світі: до постановки проблеми. SOCIOПРОСТІР. 2020. № 9. С. 7-16.

Бак-Морс с. Глобальная публичная сфера? Синий диван. 2002. № 1. С. 29-43.

Friedman B. Managing Fear: The Politics of Homeland Security. Political Science Quarterly. 2011. V. 126. I.1. P. 77-106.

Кара-Мурза, C. Манипуляция сознанием. Москва: Алгоритм, 2001. 952 с.

Мошняга Н., Тимченко О. Фокус зміщений, але не в усіх. 2021 р. Дослідження онлайн-ЗМІ. Вокс Україна. URL: https://voxukraine.org/focus-zmishchenyi-ale-ne-v-usih-doslidzhennya-onlain-zmi/ (дата звернення: 8.01.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку