Досвід впровадження публічних е-консультацій у європейських країнах

Автор(и)

  • О. М. Чальцева Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • К. А. Швець Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.3.10

Ключові слова:

публічна політика; публічне управління; публічне консультування; органи державної влади; громадянське суспільство; публічні е-консультації

Анотація

У статті досліджено досвід впровадження публічних е-консультацій у європейських країнах, зокрема у Великобританії, Нідерландах, Хорватії, Сербії та Україні.
Виявлено, що публічні консультації, зокрема й у електронному форматі дозволяють посилити рівень довіри громадян до владних інститутів, налагодити ефективний діалог між владою та громадськістю, підвищити ступінь прозорості, прогнозованості, обґрунтованості та якості рішень, які ухвалюються органами державної влади та місцевого самоврядування, розширити доступ громадян до інформації про діяльність цих органів, забезпечити більш ефективне використання публічних фінансів, усунути ряд корупційних ризиків при прийнятті нормативноправових актів.
Завдяки впровадженню у державну політику публічних оnline консультацій у досліджуваних європейських країнах встановлено, що публічне консультування має структурний та системний підхід, а публічний характер онлайн консультацій сприяє прозорості процесу прийняття політичних рішень; забезпечується модернізація процесу державного управління відповідно до нових умов інституціонального розвитку; підвищується ефективність і дієвість інститутів влади та держави, а також створюється можливість стійкого зворотного зв’язку між владою, бізнесом і громадянами.
Виявлено, що Україна активно включилася в інтерактивний процес, що можна віднести до позитивних ефектів інституціоналізації публічної політики. Однак, варто зазначити, що в Україні публічні консультації з громадськістю практично жодним чином не врегульовані на рівні законодавства. При цьому місцеві ради самостійно визначають порядок і конкретні формати проведення консультацій шляхом їх закріплення у статуті та інших нормативно-правових актах. Впровадження електронних технологій у сфери публічного управління і розширення інформаційного простору дозволяє державним органам не лише надавати більш якісні послуги, а й провести децентралізацію, одночасно зміцнюючи горизонтальні зв’язки між ланками системи управління, посилюючи зворотній зв’язок між представниками органів влади та громадянами. Публічні консультації в сучасному політичному просторі України мають на меті забезпечувати постійне коригування діяльності органів влади з урахуванням побажань і запитів населення.

Посилання

E-public, e-participation and e-voting in Europe – prospects and challenges. Science and 9 Technology Options Assessment, final report. European Parliament, 2019.

GOV.UK URL: https://www.gov.uk/

Tomkova J. E-consultations – new tools for civic engagement or facades for political correctness? European Journal of ePractice, 7, March 2019.

Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень CONF/PLE(2009)CODE1. Конференція міжнародних неурядових організацій Ради Європи, 1.10.2017. 5

. Механізми владно-громадської взаємодії в ОТГ: успішні практики. ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», квітень 2019.

Посібник з інформації, консультацій та громадської участі у формуванні та проведенні політичного курсу. OECD, 2001.

Світлична А., Ємельянова А., Лобойко С. Електронні консультації Європейська практика: аналітична записка. Центр розвитку інновацій, 2018. URL: http://cid.center/index.php/7076363.

Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика: монографія. Вінниця: ФОП Барановська Т. П., 2018. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-20

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси