Використання краудсорсингових технологій в публічному управлінні містом

Автор(и)

  • Л. О. Нікітенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.3.6

Ключові слова:

краудсорсинг; краудсорсингові технології; партисипативна демократія; публічне управління; місто; громада (жителі) міста; місцева влада; місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню особливостей використання краудсорсингових технологій в публічному управлінні містом.
Обґрунтовується актуальність питань застосування краудсорсингу в публічному секторі. Акцентовано, що в сучасних умовах цифровізації, особливо під час проведення реформи децентралізації влади, українське місто стає платформою для ефективного втілення краудсорсингових технологій.
З’ясовано, що першочерговим завданням використання краудсорсингових технологій на рівні міста виступає перевірка на дієздатність ідей, що закладаються в стратегію розвитку міста. Визначено, що обговорення ідей відбувається як в режимі голосування, так і у вигляді збору конкретних думок і пошуку рішень. Важливим чинником активної участі громади у вирішенні питань розвитку міста є мотивація до її партисипації, а роль органів місцевого самоврядування у цьому процесі полягає у створенні таких мотиваційних чинників, щоб жителі міста змогли їх зрозуміти та побачити реальний власний внесок.
Проаналізовано стан використання краудсорсингових технологій в публічному управлінні містами України. Авторка на прикладах різних міст доводить, що технології краудсорсингу сьогодні затребувані при вирішенні питань місцевого значення. Особливу увагу приділено використанню краудсорсингу в публічному управлінні прогресивним у цьому аспекті містом Вінниця.
На підставі аналізу переваг і недоліків використання краудсорсингових технологій в публічному управлінні містом наголошено на превалюванні переваг. У статті робиться висновок про обґрунтованість подальшої підтримки застосування цих технологій органами місцевого самоврядування з метою досягнення більш тісної взаємодії з громадою, вироблення з нею спільних ефективних рішень. Зроблено наголос на важливості експертного системного аналізу поняття краудсорсингу та принципів його використання в публічному управлінні, з подальшою чіткою формалізацією в нормативно-правових актах.

Посилання

Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць. 2015. Вип. 44. С. 53-63.

Козак В. Публічне управління в системі координат української державності. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць. 2015. Вип. 44. С. 64-70.

Публічне управління: термінологічний словник / Уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Рекомендація 19 (2001) Комітету міністрів Ради Європи «Про участь громадян у місцевому публічному житті». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_739/ print1434383148941920

Оболенський О. Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям освіти. Публічне управління: шляхи розвитку: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (26 листопада 2014 р., м. Київ): у 2 т. Т. 1 / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського. К.: НАДУ, 2014. С. 3-10.

Кірєєва О. Краудсорсинг як інноваційний інструмент участі громадськості в публічному управлінні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Випуск 3 (30). С. 72-78.

Управління сучасним містом: підручник / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. К.: НАДУ, 2008. 632 с.

Громадянська платформа «Нова країна». URL: https://novakraina.org/menu/proekti-z-rozvitku-gromadta-regioniv

Проєкт «Відкрите місто». URL: https://opencity.e-dem.ua

«СамоСад» (м. Київ). URL: https://samosad.kyiv.ua

«Майстерня міста» (м. Львів). URL: http://maisternia.lviv.ua

«Сity Lab» (м. Полтава). URL: http://www.citylab.org.ua

«Smart Сitіes». URL: https://www.kyivsmartcity.com/smartukraine/

Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030: Рішення Вінницької міської ради від 22.02.2019 року № 1542. URL: https://www.vmr.gov.ua/Branches/ContentLibrary/792eccf1-4802-4756-ae13-b2280969f6cf/314/Рішення.pdf

Концепція цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки: Рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 року № 1730. URL: https://www.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2019/№1730%2026-04-2019.pdf

«Місто змістів» (м. Вінниця). URL: https://mistozmistiv.vn.ua

Центр підтримки інститутів громадянського суспільства (м. Вінниця). URL: https://ngo.vmr.gov.ua/default.aspx

Бюджет громадських ініціатив (м. Вінниця). URL: https://gromada.vmr.gov.ua/default.aspx

Україна в міжнародних рейтингах. URL: https://tyzhden.ua/Society/227774

Електронні петиції (м. Вінниця). URL: https://www.vmr.gov.ua/Lists/petitions/Default.aspx

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-20

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси