Стратегічні комунікації як засіб врегулювання міграційної кризи в ЄС

Автор(и)

  • О. М. Фролова Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Л. М. Мирончук Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.20

Ключові слова:

стратегічні комунікації; біженці; міграційна криза; міграційна політика; Європейська Комісія

Анотація

Досліджується використання стратегічних комунікацій Європейським Союзом для врегулювання міграційної проблеми, яка виникла у 2015 році. В умовах глобалізації комунікативний інструментарій став невід’ємною частиною у всіх сферах політичних відносин. Саме тому вирішення проблеми міграційної кризи розглядається та аналізується через призму стратегічного інформаційного впливу. Несистематизований стратегічний комунікативний супровід міграційної проблеми відобразився на неспроможності формування спільної міграційної політики, що призвело до порушення політичної та економічної стабільності в Європі, загострення міжнаціональних конфліктів, а також до загрози порушення регіональної безпеки.
Виявлено, що з самого початку виникнення міграційної кризи, Європейський Союз виявився неспроможним у чіткому інформуванні населення щодо проблеми, яка виникла. Саме поняття «криза» не було конкретно сформульоване та висвітлене для розуміння, проблема ж подавалася у загальному контексті як гуманітарна. З’ясовано, що сучасний стан регуляції міграційних потоків свідчить про значний прогрес у досягненні домовленостей між урядами держав-членів ЄС. Доведено, що завдяки скоординованим зусиллям Європейському Союзу все ж таки вдалося знизити наплив біженців. Однак спалах коронавірусу COVID-19 призвів до появи нових проблем у сфері міграційної кризи. Період пандемії сприяє дезінформації та заворушенням, що призводять до посилення мови ненависті стосовно біженців.
Наголошується на необхідності невідкладного запровадження стратегічних комунікацій для інтеграції та затвердження спільної міграційної політики. На основі останніх досліджень визначено рекомендації щодо вдосконалення процесу систематизації стратегічних комунікацій для формування спільної міграційної політики ЄС та переходу на новий етап у вирішенні міграційної кризи.

Посилання

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: монографія. Київ: Вадекс, 2019. 442 с.

A Global Strategy for the Europeans’s Union Foreign and Security Policy: «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe». 2016 URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.

EU strategic communication with the Arab world. 2016 URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581997/EPRS_BRI(2016)581997_EN.pdf.

How does the media on both sides of the Mediterranean report on migration? 2017 URL: https://www.icmpd.org/fileadmin/2017/Media_Migration_17_country_chapters.pdf.

Results of special Eurobarometer on integration of immigrants in the European Union. 2018 URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/news/results-special-eurobarometer-integration-immigrants-european-union_en.

Autumn 2019 Standard Eurobarometer: immigration and climate change remain main concerns at EU level. 2019 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6839.

Bamberg K. 2019 Moving beyond the ‘crisis’: Recommendations for the European Commission’s communication on migration. Brussels: European Policy Centre

Malta-Libya deal sets up centres ‘against illegal migration’. 2020 URL: https://timesofmalta.com/articles/view/abela-ministers-return-from-libya-after-positive-migration-talks.794840.

Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea. 2020 URL: https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/europe/greece-migrants-abandoning-sea.html.

Thousands of refugees and migrants suffer extreme rights abuses on journeys to Africa’s Mediterranean coast, new UNHCR/MMC report shows. 2020 URL: https://www.unhcr.org/news/press/2020/7/5f1ee9314/thousands-refugees-migrants-suffer-extreme-rights-abuses-journeys-africas.html.

Migration: how Europe is using coronavirus to reinforce its hostile environment in the Mediterranean. 2020 URL: https://theconversation.com/migration-how-europe-is-using-coronavirus-to-reinforce-its-hostile-environment-in-the-mediterranean-137840.

Pankowski, Rafał. Tatar, Anna. and Dzięgielewski, Jacek (eds.). 2020. Wirus nienawiści: „Brunatna Księga” czasu epidemii [Hate virus: “Brown Book” of the time of the epidemic], Warszawa: Stowarzyszenie “Nigdy Więcej” [“Never Again” Association]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-14

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку