Феномен влади в міжнародних відносинах крізь призму асиметрії

Автор(и)

  • І. П. Дерев’янко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.18

Ключові слова:

влада; асиметрія; міжнародні відносини; сила; ресурси

Анотація

У статті розкривається теоретичне проблемне поле концепції влади, яка розглядається як асиметричний формат відносин між головними учасниками міжнародної взаємодії. Розкрито етимологію поняття «влада», з’ясовано її змістово-смислове навантаження, на підставі цього зроблено висновок, що семантика слова «влада» далеко неоднозначна і вкрай варіативна. Термін влада вживається в самих різних сенсах і значеннях і часто класифікується відповідно до сфери її використання. Постульовано, що влада є базовим поняттям міжнародних відносин, яке дає ключ до осмислення явищ і процесів на міжнародній арені. Проаналізовано основоположні підходи до розуміння змісту концепції влади. Наявність великої кількості підходів, що окреслюють різні аспекти влади, пояснюється складністю самого явища владарювання. Влада як прояв асиметрії залишається фундаментальною основою міждержавних відносин, але відсутність чіткого термінологічного визначення владної асиметрії зумовлює фрагментарність існуючих методів її оцінки. Визначальним орієнтиром визначення природи влади в міжнародних відносинах є асиметрія. Зазначено, що підставою, на якій виникає влада, є асиметрія у розподілі ресурсів між взаємодіючими акторами. Тобто для виникнення владних відносин необхідно, щоб існувала асиметрія, нерівність акторів у доступі до ресурсів влади, їх нерівномірний розподіл, що вказує на стабільну асиметрію, властиву владі. З’ясовано, що не будь-які відносини можна трактувати владними, відносини обов’язково мають носити асиметричний характер, лише в цьому випадку влада стає реальною дійсністю. Отже, асиметрія створює контекстуальну смислову основу для розуміння поняття влади в міжнародних відносинах. Влада – це асиметричний формат взаємодії між суб’єктами міжнародних відносин. Обґрунтовано, що фундаментальна природа влади в міжнародних відносинах не зазнала структурних змін протягом тривалого часу. Її можна розглядати крізь призму асиметричних відносин, які є характерними для всіх періодів розвитку людської цивілізації.

Посилання

Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 1 : А – Г / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Р. В. Болдирєв та ін ; редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К. : Наукова думка, 1982.

Т. 1 : А – Г. 632 с.

Конышев В. Н. Американский неореализм о природе войны. СПб.: Наука, 2004. 372 с.

Ледяев В. Г. Современные концепции власти: Аналитический обзор. Социологический журнал. М., 1996. № 3/4. С. 109–126.

Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. 384 с.

Ледяев В. Г. Концептуальный анализ власти и «лингвистические аргументы». Politbook. 2016. № 2. С. 26–39.

Рассел Б. Власть. Новый социальный анализ. К.: Вид. центр «Стэп-К», 1996. 238 с.

Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. М.: Гардарики, 2002. 400 с.

Философия власти / Гаджиев К. С., Ильин В. В., Панарин А. С., Рябов А. В.; Под ред. В. В. Ильина. М., 1993. 271 с.

Чиронова И. И. Национальная специфика концепта власть в русскоязычной и англоязычной лингвокультурах. Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2014. №4. URL: https://rucont.ru/efd/470204

Aron R. Paix et Guerre entre les nations. Calmann-Lévy, Paris, 1962. 797 p. pp.

Ayache G. Puissance et influence dans le cadre des relations internationales post-Guerre froide. Le cas de la France. AFRI. 2006. Vol. VII. URL: www.afri-ct.org/afri-volumes

Blau P. Differentiation of Power. Political Power: A Reader in Theory and Research / ed. by Roderick Bell, David V. Edwards, arid R. Harrison Wagner. New York: The Free Press; London: Collier-Macmillan, 1969.

P. 293–308.

Burton J. International Relations: A General Theory. New York, 1967. 300 р.

Lake D. Hierarchy in International Relations. Ithaca: Cornell University Press, 2009. URL: www.hostnezt.com/cssfiles/Hierarchy in international

Morgenthau H. J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition, Alfred A. Knopf: New York, 1955. 600 p.

Nye J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs, 2004. 328 p.

Nye J. The Powers to Lead. Oxford: University press, 2008. 226 p.

Nye J. The Future of Power . New York: PublicAffairs, 2011. 320 p.

Strange S. The Retreat of The State: The Diffusion of Power in the Power in the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. URL: http://ebookee.org/The-Retreat-of-the-State-The-Diffusion-

of-Power-inthe-World-Economy_910160.html

Tannous M., X. Pacreau Les relations internationales. La documentation française, 2020. 204 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-14

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку