Студент(к)и-політологи України і Молдови: політико-ідеологічні самоідентифікації

Автор(и)

  • В. В. Осін НТУ «Дніпровська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.11

Ключові слова:

політико-ідеологічні ідентифікації; студенти; регіони України; Молдова; Прикордоння; історія політичної науки

Анотація

Стаття присвячена виявленню політико-ідеологічних самоідентифікацій студентів та студенток політологічних спільнот України (Львів, Харків, Сімферополь) і Молдови (Кишинів) в період 2012-2013 рр. Робота є частиною масштабнішого дослідження, яке фіксує стан української політології в 2012–2013 рр. і дозволяє краще зрозуміти особливості політичних, соціальних, етнічних, економічних, гендерних та дисциплінарних уявлень студентства напередодні подій Революції гідності. Емпіричним базисом статті є результати опитування студентів та студенток I-V курсів, що навчалися за спеціальністю «Політологія» на бакалаврів, спеціалістів та магістрів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Таврійському національному університеті імені В. І.Вернадського та Державному університеті Молдови. Усього було опитано понад 350 осіб.
Відповіді респондентів дозволяють виділити декілька тенденцій, пов’язаних з поширеністю певних ідеологій в різних студентських спільнотах, наявність гендерного виміру політико-ідеологічної самоідентифікації студентів та студенток України і Молдови тощо. Однією з найвиразніших тенденцій є поширеність націоналістичних ідей, особливо серед студентів перших курсів. Як пояснення було висунуто припущення, згідно з яким затребуваність національно-демократичної й націоналістичної ідеологій серед студентів та студенток є протестною реакцією нової генерації на (гео)політичні та інші виклики. У цілому, попри очікування, ідеологічні уподобання українських і молдавських студентів та студенток не відображають симпатії населення України і Молдови загалом або їхніх відповідних регіонів.
У заключній частині статті виявляється пов’язаність і внутрішня узгодженість ідеологічних орієнтацій студентів та студенток на прикладі проблем зовнішньої політики. Внаслідок цього був зроблений висновок про те, що студенти-політологи України (і Молдови) демонструють те, що можна назвати логікою прикордонної держави. Її суть полягає в тому, що найбільш раціональним представляється режим взаємодії, що допомагає уникати прямого тиску. Це передбачає співпрацю на рівні конфігурацій держав і/або міжнародних організацій, здатних протистояти тиску окремих акторів, якими б потужними ті не були.

Посилання

Ladd E. C., Lipset S. M. The Divided Academy: Professors and Politics. McGraw-Hill Company, 1975. 351 p.

Rothman S., Kelly-Woessner A., Woessner M. The Still Divided Academy: How Competing Visions of Power, Politics, and Diversity Complicate the Mission of Higher Education. Rowman & Littlefield Publishers, 2011. 282 p.

Вища та фахова перед вища освіта в Україні у 2020 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 25.04.2021).

Іванов М. С. Політичні орієнтації молоді України: стан і тенденції. Наукові записки НаУКМА. Київ, 2002. Т. 20, Ч. 1. С.235-237.

Кількість здобувачів вищої освіти. Єдина державна електронна база з питань освіти : вебсайт. URL: https://registry.edbo.gov.ua/opendata/educators/. (дата звернення 11.05.2021).

Кутирьова В. Політико-ідеологічна ідентифікація сучасного українського студентства. Український соціум. Київ, 2013. № 4 (47). С. 51–60.

Москаленко В. В., Штанько О. О. Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Київ, 2013. № 14. С. 193-202.

Резнік О. Політична самоідентифікація особистості за умов становлення громадянського суспільства. Київ : Інститут соціології НАН України, 2003. 184 с.

Рогозин Б. И., Гузенкова Т. С. Внутриполитическая ситуация в Республике Молдове в 1998–2004 гг. Республика Молдова: современные тенденции развития. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2004. С. 183–270.

Руженцева В. І. Політичні орієнтації пострадянського студентства: динаміка та факторна обумовленість : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04. Харків, 2007. 20с.

Руженцева В. І. Політико-ідеологічні ідентифікації українського студентства: фактори впливу. Український соціум. Київ, 2005. № 1(6). С. 44–53.

Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології: монографія / В.В. Кривошеїн, В.В. Ніколенко, В.А. Бойко та ін.; за ред. професора В.В. Кривошеїна. Дніпро: Видавництво Акцент ПП, 2018. 224 с.

Українське студентство у пошуках ідентичності: монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 520 с.

Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. 566 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-11

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія