Освітня децентралізація в Україні на прикладі кейсу Вінницької області

Автор(и)

  • А. П. Гижко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.2

Ключові слова:

децентралізація; освіта; об’єднана територіальна громада; бюджет; опорні школи

Анотація

У статті досліджено особливості проведення освітньої децентралізації в Україні та проаналізовано кейс Вінницької області. В основу дослідження було покладено аналіз реформи децентралізації в освітній сфері відповідно до існуючої нормативно-правової бази. Розглянуто застосування принципу субсидіарності в контексті освітнього процесу.
У ході дослідження було визначено, що освітня децентралізація передбачала зміни у середній освіті, професійно-технічній освіті та вищій школі. Встановлено, що принципи децентралізації в освіті мають на меті подолання низького рівня оплати праці, регіональної диспропорції в отриманні освітніх послуг.
Визначено, що делегування повноважень, фінансова відповідальність освітніх закладів зосереджуються на місцевому рівні – територіальній громаді. Реформа має на меті розмежування функцій між регіональним рівнем, субрегіональним рівнем та базовим рівнем. Перерозподіл обов’язків між центром та регіонами є необхідним, оскільки саме ці зміни вплинуть на діяльність державних освітніх закладів.
Головна функція територіальних громад, в освітній сфері, полягає у скороченні витрат на утримання закладів освіти одночасно із покращенням якості надання та доступності освітніх послуг. Для цього в Україні активно триває процес створення опорних шкіл, що мають забезпечувати освітні потреби для значної частини жителів об’єднаних територіальних громад.
Під час дослідження розглянуто актуальні проблеми щодо ефективної організації роботи об’єднаних територіальних громад у сфері освіти, визначено їх повноваження, проблеми впровадження реформи та успішні практики освітньої децентралізації на прикладі успішного кейсу Вінницької області. Визначено, що за умови успішної комунікації влади, громади та бізнесу відбувається успішне формування освітнього простору.

Посилання

Chaltseva О., Neprytska Т. Designing Public Policy in Ukraine and in Poland in Conditions of Political System Transformatio. European Journal of Transformation Studies. 2020, V. 8, No. 2 P.134-148.

Giordano, E. A. School clusters and teacher resource centres. Retrieved from. 2008.

URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/00159/159776e.pdf (дата звернення: 24.05.2021 )

Бєлова Л. О. Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого самоврядування. Актуальні проблеми державного управління. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_16 (дата звернення: 24.05.2021)

Венцель Н.В. Проблеми розвитку загальної середньої освіти в об’єднаних територіальних громадах. Народна освіта. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4182 (дата звернення: 24.05.2021)

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017, № 38-39, ст.380.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 26.05.2021)

Опорна школа як базовий освітній центр ОТГ – у Вінницькому ЦРМС створили модель ефективної мережі навчальних закладів. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10574?page=6

(дата звернення: 24.05.2021).

Освітній комплекс Оратівської ОТГ: енергоефективна школа, дім творчості, табір літнього відпочинку та спорт open-air. Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування. URL: http://sg.vn.ua/en/news/osvitnij-kompleks-orativskoyr/ (дата звернення: 27.05.2021).

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України. 2016. № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/38-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.05.2021).

Про затвердження Положення про опорний заклад освіти. Постанова Кабінету Міністрів України. 2019. № 523. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF?fbclid=IwAR2rOWI_ YtjCVjDncqn8lNKODZ7XMnSu_gydG3rUFFPMDTLicqO1QzWCSS4#n78 (дата звернення: 25.05.2021).

Стан та перспективи реформування освіти в умовах децентралізації влади в Україні /

Лопушинський І. П. , Ковнір О. І. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування.

URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/27.pdf (дата звернення: 24.05.2021).

Токовенко В.В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії Україні. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-10

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси