Фактор державоцентричності системи національної безпеки України та використання британського досвіду впровадження концепції безпеки людини.

Автор(и)

  • I. V. Ablazov Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
  • L. O. Hordiienko Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.15

Ключові слова:

система національної безпеки України, державоцентричність, людиноцентричність, концепція «безпеки людини», національні інтереси, Великобританія

Анотація

Тенденцією розвитку безпекового середовища сьогодення є трансформації поняття «безпека» та зміщення її фокусу від держави до окремої особистості та спільноти. Принцип людиноцентричності вже успішно інкорпорується до політичних стратегій провідних країн світу та є, безумовно, актуальним і для України.

Дослідження присвячене вивченню основних гальмівних факторів на шляху до впровадження концепції безпеки людини в системі національної безпеки України, а також має на меті встановити можливі напрями імплементації цього концепту в практичну площину політики безпеки та оборони України за досвідом Великобританії.

В статті проаналізовано законодавчо закріплені положення щодо визначення національних інтересів України та їх співвідношення з інтересами особистості, суспільства та держави. За результатами аналізу зроблено висновок, що в українському законодавстві нівелюється найважливіший критерій національної безпеки, а саме дотримання балансу життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави. Це вказує на державоцентричність існуючої системи національної безпеки нашої держави.

Враховуючи досвід провідних країн світу щодо реалізації концепції безпеки людини, вирішено зосередити увагу на дослідженні досвіду Великобританії. Адже саме Великобританія, будучи лише на початку шляху до реалізації порядку денного безпеки людини, стала першою країною, яка офіційно інкорпорувала цю концепцію в основу своєї оборонної політики.

На основі аналізу британського досвіду впровадження концепції безпеки людини в оборонну політику запропоновано низку важливих для України кроків на шляху до побудови системи національної безпеки крізь призму безпеки людини. За умови успішної реалізації концепція безпеки людини сприятиме подоланню фактору державоцентричності системи національної безпеки України та може бути розвинена в корисний для практичної політики аналітичний інструмент, що дозволить забезпечити умови для реалізації інтересів особистості, суспільства та держави.

Посилання

Воротнюк М., Сушко О. Людська безпека як імператив сучасної епохи: переніс фокусу з держави на людину. Київ : Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2010. 16 c.

Горбулін В. П. Національна безпека як пріоритет сучасного державотворення. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 1. С. 25–29.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Засади національної безпеки України : підручник. Київ : Інтертехнологія, 2009. 272 с.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України : Київ ДП «НВЦ» Євроатлантикінформ», 2007. 592 с.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія. Київ : НІСД, 2010. 288 с

Маляренко Т. Безпека людини у мінливому світі : монографія. Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. 200 с.

Питання безпеки людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи : дослідження / М. Хилько та ін. ; за заг. ред. М. Хилька та О. Титарчука. Київ : Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2017. 68 c.

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст.241.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV (втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

РНБО передала на затвердження Президенту стратегію нацбезпеки. URL: https://www.president.gov.ua/news/rnbo-peredala-na-zatverdzhennya-prezidentu-strategiyu-nacbez-59873 (дата звернення: 20.02.2020).

Тихий В. П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 2. С. 31–46.

Тихий В. П. Безпека людини – головний об’єкт національної безпеки України. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 4. С. 323–329. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_4_36 (дата звернення: 19.04.2020).

Human Security Advisor Course. HSA Defence Leadership Centre. URL: https://www.da.mod.uk/course/HSA (дата звернення: 19.04.2020).

Human Security Centre URL: http://www.hscentre.org/ (дата звернення: 19.04.2020).

Human Security Course, e-Learning. URL: http://humansecuritycourse.info/ (дата звернення: 19.04.2020).

JDP 0-01 (British Defence Doctrine, 5th Edition). URL: https://www.gov.uk/government/publications/jdp-0-01-fourth-edition-british-defence-doctrine (дата звернення: 15.04.2020).

JSP 1325 (Human security in military operations). URL: https://www.gov.uk/government/publications/ human-security-in-military-operations-jsp-1325 (дата звернення: 16.04.2020).

LSE Course guides. DV434 Human Security. URL: http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/ DV/2019_DV434.htm (дата звернення: 19.04.2020).

MOD to establish Centre of Excellence for Human Security. Published 4 April 2019 from: Ministry of Defence and The Rt Hon Gavin Williamson CBE MP. URL: https://www.gov.uk/government/news/mod-to-establish-centre-of-excellence-for-human-security (дата звернення: 19.04.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку