Політичні практики декомунізації у країнах східної Європи.

Автор(и)

  • V. A. Voronova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.1

Ключові слова:

декомунізація, диктатура, люстрація, реабілітація, Східна Європа

Анотація

У статті досліджено особливості проведення ліквідації комуністичної спадщини в державах Східної Європи. За основу дослідження обрані практичні кейси антикомуністичного законодавства Чехії та Польщі, проаналізовано їх досвід для України. Опрацьовані й політичні практики Румунії, Угорщини, країн Балтії, розглянуте законодавство та причини декомунізації.

Відповідно до критики українського декомунізаційного законодавства в США та Європі, розглянуті іноземні «аналоги» українським законам, визначено, чим вони відрізняються. Під час дослідження були виокремленні відмінності стартових умов проведення декомунізації та люстрації у країнах. Домінувала мирна, переговорна форма транзиту влади, через що винуватці недобросовісних дій старих режимів залишилися великою мірою частиною суспільства, яке переживало перехід до демократії, і в багатьох випадках навіть зберегли свій статус політичної еліти, яка тепер мала відповідати за відхід від тієї політичної системи, в якій колишні комуністи були активними учасниками. Як радикальні (Чехія), так і помірковані (Польща) підходи до люстрації були недосконалими, через брак документів старого режиму, або невірні дані в цих документах. Згодом, люстрації перетворилися на інструмент політичної боротьби правих партій проти «нових лівих», колишніх комуністів, які змогли залишитися в політиці (подібно до політичної ситуації в Україні).

У ході дослідження було визначено, що процес проведення декомунізації та люстрації бере початок з демократизації суспільного життя. Серед факторів, які впливають на успішність цих процесів: наявність представників старої еліти при владі, легітимність попереднього режиму в очах населення, рівень контролю суспільства таємною поліцією. Більшість з досліджених держав була налаштована на швидку ліквідацію залишків «спадщини» комуністичних диктатур, на виправдання учасників опору режимові. Відповідно до успішності та обсягу проведення антикомуністичної політики було виділено три групи країн: повної, часткової та формальної декомунізаці. Доведено, що з делегітимізацією комуністичного минулого перша група розширюватиметься.

Посилання

Shevel O. Decommunization in Post-Euromaidan Ukraine: Law and Practice. PONARS Eurasia Policy Memo. 2016, January. URL: https://www.researchgate.net/publication/295908426_Decommunization_in_Post-Euromaidan_ Ukraine_Law_and_Practice

Shevel O. “De-Communization Laws” Need to Be Amended to Conform to European Standards. Vox Ukraine. 2015, May 7. URL: https://voxukraine.org/en/de-communization-laws-need-to-be-amended-to-conform-to-european-standards/

Zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. URL: https://web.archive.org/web/20100724020022/http://www.kpv.kozakov.cz/normy/zakon.htm

. Aviezer Tucker, “Paranoids May Be Persecuted: Post-Totalitarian Retroactive Justice”, Arch. europ. sociol., 40 (1999): с. 56–100.

32. posiedzenie Senatu RP, część 1 stenogramu: Witold Kulesza". senat.gov.pl.

URL: https://web.archive.org/web/20070930194416/http://www.senat.gov.pl/k4/dok/sten/032-t/321g.htm

Мєлєкєсцев К. І., Бут О. М. Україна та Республіка Польща: еволюція від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції: монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 200 с.

Aleks Szczerbiak, “Dealing with the Communist Past or the Politics of the Present? Lustration

in Post-Communist Poland”, Europe-Asia Studies 54 (2002): с. 533–572.

Sadurski W. “Decommunisation”, “Lustration”, and Constitutional Continuity: Dilemmas of Transitional Justice in Central Europe. European University Institute Working Paper, LAW No. 2003/15, Florence, 2003.

URL: http://hdl.handle.net/1814/1869

Open Letter: Stand with Wojciech Sadurski: his freedom of expression is (y)ours. Gráinne de Búrca, John Morijn, Maximilian Steinbeis. Verfassungsblog – Center for Global Constitutionalism. 18 November 2019.

URL: https://verfassungsblog.de/stand-with-wojciech-sadurski-his-freedom-of-expression-is-yours/

The Republic of Lithuania Code of Administrative Offences. European Public Accountability Mechanisms URL: http://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Lithuania/Lithuania_Code%20of%20administrative %20offences_1985_amended2016_eng.pdf

Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON MEETINGS 2 December 1993

No I-317. Lietuvos Respublikos Seimas. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-fxdp8g15&documentId=69fec2a047d411e4ba2fc5e712e90cd4&category=TAD

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE APPROVAL AND ENTRY INTO FORCE OF THE CRIMINAL CODE 26 September 2000 No VIII-1968. Legislation Online. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf

Decommunization trials in Lithuania and Ukraine, while Russia defends Soviet past. Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group. URL: http://khpg.org/en/index.php?id=1509496393

Helga A. Welsh Dealing with the Communist past: Central and East European Experiences after 1990. Europe-Asia Studies, Vol. 48, No. 3 (May, 1996), pp. 413-428. URL: https://www.researchgate.net/publication /240524669_Dealing_with_the_Communist_Past_Central_and_East_European_Experiences_after_1990

Hrynykha A. Ukraine’s De-Communization: Pros and Cons. UkraineWorld. 2019, September 5.

URL: https://ukraineworld.org/articles/reforms/ukraines-de-communization-pros-and-cons

Nedelsky N. “Divergent Responses to a Common Past: Transitional Justice in the Czech Republic

and Slovakia,” Theory and Society 33 (2004): 65–15. URL: https://link.springer.com/article/10.1023/ B:RYSO.0000021428.22638.e2

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси