До питання співвідношення регіональної енергетичної політики Росії та США у Каспійському регіоні.

Автор(и)

  • Javid Shikhalili Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.1.13

Ключові слова:

енергетична сфера, Каспійський регіон, Каспійське море, міжнародно-правовий статус, прикаспійські держави, регіональна політика

Анотація

У статті аналізуються цілі та завдання дипломатії Росії та США в Каспійському регіоні. Автор доводить проблему транзиту у російській та американській енергетичній дипломатії в регіоні, розглядає міждержавні відносини Росії та США із країнами регіону в сфері енергетики. Каспійський регіон став новим центром тяжіння інтересів держав Заходу і Сходу, він привертає до себе все більшу увагу не лише як регіон-експортер енергоносіїв, а й як важливий транзитний вузол. Саме енергетичний чинник став передумовою політичних, правових і економічних змін в Каспійському регіоні. Ураховуючи геостратегічне положення, політичні, економічні, екологічні та інші чинники Каспійський регіон має важливе значення для Російської Федерації, водночас і в аспекті забезпечення національної безпеки військово-політичного та соціально-економічного характеру. Російська Федерація намагається відігравати ключову роль в регіоні, враховуючи як енергетичний, так і геополітичний чинники. З метою забезпечення власних національних інтересів Росія прагне зберегти свій військово-політичний вплив в регіоні і виключити доступ західних сил на територію Каспію. Значні геополітичні інтереси в Каспійському регіоні мають Сполучені Штати Америки. США намагаються проводити енергетичну політику в цьому регіоні і активно впливати на процес освоєння енергетичних ресурсів Каспійського моря. З цією метою прийнято нову стратегію американської енергетичної політики, яка полягала у витісненні Росії з Каспійського регіону. Цим самим енергетична дипломатія США обумовила створення нової геополітичної ситуації у відносинах з Росією.

Метою статті є аналіз співвідношення регіональної політики Росії та США у енергетичному вимірі. Констатується, що регіональна стратегія Росії спрямована на політичну ізоляцію регіону, успішно реалізовувалась протягом перших десятиліть. Її методами є творення зон контрольованої нестабільності, затягування територіального розмежування і утворення протиріч у відносинах Каспійських країн, військове домінування. Методи дослідження включають геостратегічний аналіз позиції країн регіону у контексті енергетичних цілей політики великих країн – США і Російської Федерації. Використовуються методи порівняльного і порівняльно-історичного аналізу, які дозволили визначити передумови формування регіональної політики Росії та США у енергетичному вимірі. Автором зроблений висновок, що, стабільний соціально-економічний розвиток і безпека на півдні Каспійського моря може бути досягнута тільки за умови пошуку механізмів міжнародного співробітництва, результатом якої може стати підписання багатосторонньої угоди щодо міжнародно-правового статусу Каспійського моря.

Посилання

Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство : монография. Москва : Междунар. отношения, 2004. 288 с.

Голубой поток. URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/blue-stream/

Грозин А., Корнеев А., Ершов Ю., Симония Н., Симонов К. «Защита Лугара»: американская администрация бросает очередной «энергетический вызов» России. Нефть России. Москва, 2008. № 5.

С. 18-25.

Губайдуллин А. Газ в Европе: есть ли альтернатива. Россия в глобальной политике. Москва, №1. 2006.

Джиоев А.Т. Тенденции и перспективы добычи и транспортировки энергоресурсов шельфа Каспийского моря. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/tendentsii-i-perspektivy-dobychi-i-transportirovki-energoresursov-shelfa-kaspiyskogo-morya

Долгушев Д. В. Конфликт энергетических интересов России и США в Центральной Азии и Каспийском регионе. Вестник Томского государственного университета. Томск, 2011. №4. C. 9097.

Енергетична безпека партнерів США в Євразії залежить від стабільності Каспію – колишній посол США URL: https://ukrainian.voanews.com/a/caspian-becoming-new-center-144935245/918539.html

Жукова И. С. Энергетическая дипломатия и геополитика как составной элемент международного енергетического права. URL: http://vestnik.osu.ru/ 2010_3/11.pdf

Зеркалов Д.В. Политическая безопасность : монография. Киев : Основа, 2012. 1067 с.

Лукьянов С., Перфилов М. Война маршрутов. URL: http://www.nefte.ru/oilworld/kaspiy23.htm

Меджид Ф. США и Азербайджан провели консультации по вопросам безопасности. 25 июня 2011. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/ 187865/

На саммите в Астрахани не решили главную проблему Каспия.

URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/09/140929_caspian_sea_summit

Нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан відкрито.

URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news/story/2006/07/060713_aku_tbilisi_oil_sp.shtml

Назарбаєв Н: Досягнута домовленість про участь Казахстану в проекті «Бургас-Александруполіс». URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/n_nazarbaev_dostignuta_dogovorennost_ob_uchastii_kazahstana_v_proekte_ burgas_ aleksandrupolis__1198153148

«Південний потік» перейменують у «Сербський потік».

URL: https://ukr.lb.ua/world/2018/01/29/388471_pivdenniy_potik_pereymenuyut.html

Ричард Морнингстар прибыл в Баку. URL: http://echo.az/article.php?aid=25212

Салыгин В., Сафарян А. Современные международные экономические отношения в Каспийском регионе : монография. Москва : МГИМО (У), 2005. 344 с.

США готують санкції проти компаній-учасниць «Північного потоку-2».

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/29268295.html

США почали регулярно постачати зріджений газ в Європу. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/

ssha-pochali-reguljarno-postachati-zridzhenij-gaz-v-jevropu-1298861.html

Текеев А. Политические технологии в энергетической дипломатии.

URL: http://www.observer.materik. ru/observer/N10_2013/024_037.pdf

Терентьев С.А. Нефть : монография. Москва : Книжный Клуб Книговек, 2011. 416 с.

У Єврокомісії відмовилися підтримувати «Північний потік-2».

URL: https://dt.ua/ECONOMICS/u-yevrokomisiyi-vidmovilisya-pidtrimuvati-pivnichniy-potik-2-274449_.html

Уткин А. И. Американская стратегия для XXI века : монография. Москва : Логос, 2000. 216 с.

Черницына С.Ю. Роль энергетической дипломатии в формировании внешней политики России на современном этапе (2000-2014) : дисс. …канд. истор. наук : 07.00.15 / Моск. гос. ин-тут междунар. отношений (ун-тет) МИД Российской Федерации. Москва, 2015. 175 с.

Чумалов М. Каспийская нефть и межнациональные отношения : монография. Москва : ЦИМО, 2000. 560 с.

Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992-2008 гг.) / под ред. В.А. Гусейнова. Москва : 2008. 392 c.

Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy : monograph. Washington – Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 2005. 604 p.

Letter before 19 the World Petroleum Congress in Spain 2008. World Petroleum Council.

URL: http://www.world-petroleum.org/index.php?/Congresses/19th-wpc.html

Monbiot G. A discreet deal in the pipeline. The Guardian. 2001.

URL: https://www.theguardian.com/business/2001/feb/15/oil.georgemonbiot

TAP project scheduleю URL: http://www.tap-ag.com/the-pipeline/project-timeline

The Global Energy Architecture Performance Index Report 2017. The World Economic Forum. Geneva, 2017. – 32 pp. – URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf

U.S. Interests in Central Asia: Policy Priorities and Military Roles. RAND. Project Air Force. Prepared

for the United States Air Force. 2005. P. 81.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку