Екологічна криза як криза існуючої системи цінностей.

Автор(и)

  • M. I. Khylko Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.1.8

Ключові слова:

екологічні цінності, екологічна криза, біосфера, споживацтво, природні ресурси, стратегічні екологічні ініціативи

Анотація

З’ясовано, що сучасна екологічна криза має глибокі соціально-економічні корені але,
головним чином це – криза духовності. Ідея всеосяжного контролю над природою є плодом зарозумілості і невиправданої засміченості свідомості хибними ідеями, що природа існує лише
для комфорту людини.

Виявлено одну з найістотніших суперечностей, що значною мірою виражає сутність екологічної проблеми – суперечність між економічним поступом людства і можливостями біосфери до самовідновлення. Зазначається, що стратегія практичних орієнтацій призвела до споживацтва, виснаження природних ресурсів і деградації природи. Акцентується увага на особливій небезпеці явища споживацтва як: з економічної точки зору, оскільки природа не в змозі через обмеженість її ресурсів у кожний даний момент часу задовольнити нескінченні матеріальні потреби людини; з геополітичної – посилюється агресивність поведінки людей, народів і держав в умовах обмежених ресурсів; з молальної – оскільки націленість на споживацтво так званих модних, престижних речей будь за веде до втрати.людиною розуміння цінності і цілісності природи, і як наслідок викривлене сталення до самої себе як особистості. Для такої людини чистота повітря, води, грунтів і лісів перестає бути цінністю, оскільки головними стають – статок, престиж, гроші, інші подібні приваби. У цьому сенс примітивного споживацького підходу до життя і природи.

Робиться висновок, що обмеженість сучасного людства в ресурсах – це результат дії певних соціальних і культурних чинників, на які можна впливати через організацію суспільного життя. Вищі духовні цінності повинні якось регулювати побутові потреби та їх диференціацію. Потрібне нове переосмислення місця людини у світобудові: розглядати людину не як завойовника природи, а як органічну її складову частину, тобто докорінно змінити цінності, насамперед ті, які регулюють ставлення людини до природи. Важливо усвідомити, що саме по собі зростання добробуту, поліпшення умов існування ще не робить людей щасливими. Сучасній людині потрібно вгамувати свої традиційні раціонально-прагматичні пріоритети, суттєво підвищити рівень моральності й духовності, усвідомити, що в процессі природокористування здобувається не тільки «хліб насущий», а й «хліб духовний». Пропонуються основні напрями зміни вектору економічного розвитку, так звані стратегічні екологічні ініціативи людства, які водночас були б основою зміни моральної парадигми розвику в якій економічним вважалося б тільки те, що є екологічним.

Посилання

Хилько М.І. Екологізація політики. К.: ВАДЕКС, 2014. 344 с.

Гоpелов А.А. Человек – гаpмония – природа. М.: Наука, 1990. 188 с.

Экологическая антология: Экологические произведения западных авторов. Сов.-амер. гуманитарная инициатива "Голубка"; Редкол.: Г. Уорнер и др. М.; Бостон, 1992. 267 с.

Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. К.: Наукова думка, 1997. 411 с.

Кисельов М. М. Методологія екологічного синтезу: єдність людино- та природоохоронних аспектів. К.: Наукова думка, 1995. 158 с.

Булатов М.О. Фiлософiя ноосфеpи (Фiлософський змiст i сучасний смисл феномена ноосфеpи).

К.: Наукова думка, 1995. 149 с.

Маєр-Абіх К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно світу. Київ: Лібра, 2004. 196 с.

Морен Е. Шлях. За майбутнє людства. К.: Ніка, 2014. 256 с.

Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. К.: Заповіт, 1996. 352 с.

Гоp Эл. Земля на чаше весов (экология и человеческий дух). М.: Пpоза, поэзия, публицистика, 1993. 432 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія