Філософські студії української міжнародної проблематики.

Автор(и)

  • O. Z. Yaroshko ЛНУ імені Івана Франка

Ключові слова:

українська міжнародна проблематика, філософські студії, національний розвиток, національна ідентичність, національний менталітет, національна самоорганізація, тріада «людина – суспільство – держава»

Анотація

У цьому дослідженні узагальнено та систематизовано науковий доробок представників філософської науки з української міжнародної проблематики. Висвітлено наукові досягнення філософів за науковими напрямами: дослідження національного розвитку Українського народу, дослідження національної ідентичності та менталітету українців, дослідження національної самоорганізації та дослідження міжнародного контексту розвитку людини, суспільства в Україні. Розглянуто особливості дослідження взаємовідносин у тріаді «людина – суспільство – держава» у наукових працях філософського профілю з української міжнародної проблематики.

Посилання

Артюшенко О.М. Трансформація української ментальності в контексті впливів сучасності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.М. Артюшенко. – К.: [б. в.], 2015. – 20 с.

Архипова Є.О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Є.О. Архипова. – К.: [б. в.], 2012. – 16 с.

Більовський О.А. Соціальні детермінанти системних загроз національній безпеці: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.А. Більовський. – К.: [б. в.], 2014. – 20 с.

Бірюкова Г.С. Стратегія розвитку творчого потенціалу особистості в умовах глобальної трансформації людства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Г.С. Бірюкова. – Житомир: [б. в.], 2013. – 20 с.

Бутченко Т.І. Соціальне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Т.І. Бутченко. – Дніпропетровськ: [б. в.], 2011. – 35 с.

Глазунов В.В. Українська олігархія в контексті сучасних трансформаційних процесів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В.В. Глазунов. – Запоріжжя: [б. в.], 2012. – 36 с.

Дев’ятко Н.В. Міфологічний образ України як світоглядно-комунікативний феномен: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Н.В. Дев’ятко. – Дніпропетровськ: [б. в.], 2013. – 19 с.

Девтеров І.В. Людина і суспільство у кіберпросторі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І.В. Девтеров. – К.: [б. в.], 2012. – 35 с.

Долгоновська Л.Г. Громадські об’єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.12 «Українознавство (філософські науки)» / Л.Г. Долгоновська. – К.: [б. в.], 2013. – 19 с.

Доннікова І.А. Соціальна самоорганізація як об’єкт філософсько-культурологічного аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І.А. Доннікова. – Одеса: [б. в.], 2012. – 36 с.

Дубінін В.В. Інтерес народу як предмет соціально-філософського аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В.В. Дубінін. – К.: [б. в.], 2011. – 32 с.

Дулін П.Г. Консолідуюча функція духовних цінностей у розвитку українського суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / П.Г. Дулін. – К.: [б. в.], 2011. – 36 с.

Духовна-Кравченко О.С. Взаємозв’язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.С. Духовна-Кравченко. – К.: [б. в.], 2012. – 18 с.

Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.12 «Українознавство (філософські науки)» / М.З. Ергемлідзе. – К.: [б. в.], 2012. – 19 с.

Єгупов М.В. Ідентичність як атрибут людини і суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / М.В. Єгупов. – К.: [б. в.], 2015. – 20 с.

Замкова Н.Л. Полімовність в Україні в контексті глобалізації Європи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Н.Л. Замкова. – К.: [б. в.], 2015. – 36 с.

Івченко О.Г. Людиновимірність формування громадянського суспільства: український контекст: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.Г. Івченко. – К.: [б. в.], 2013. – 32 с.

Карабань О.М. Феномен громадянської активності особистості: соціально- філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.М. Карабань. – Переяслав- Хмельницький: [б. в.], 2015. – 18 с.

Клешня Г.М. Соціальний проект в епоху постмодерну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Г.М. Клешня. – К.: [б. в.], 2016. – 19 с.

Кочилкова Н.С. Дилема державотворення постсучасних націй в умовах порубіжжя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Н.С. Кочилкова. – Харків: [б. в.], 2012. – 18 с.

Кривенко Ю.І. Глобальний контекст міграційних процесів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Ю.І. Кривенко. – К.: [б. в.], 2012. – 20 с.

Кучера Т.М. Національна ідентичність: регіональні особливості формування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Т.М. Кучера. – К.: [б. в.], 2012. – 19 с.

Лазарева А.О. Національний менталітет як фактор розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / А.О. Лазарева. – Одеса: [б. в.], 2014. – 18 с.

Лєсєв І.В. Етнонаціональний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.12 «Українознавство (філософські науки)» / І.В. Лєсєв. – К.: [б. в.], 2013. – 18 с.

Нестеренко Г.О. Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Г.О. Нестеренко. – К.: [б. в.], 2009. – 32 с.

Оксютович М.О. Етнокультура в контексті глобалізаційних процесів: соціально- філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / М.О. Оксютович. – Житомир: [б. в.], 2014. – 17 с.

Павленко І.О. Розвиток соціального світу: взаємозв’язок миру та війни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І.О. Павленко. – Запоріжжя: [б. в.], 2015. – 17 с.

Паскалова М.І. Самоорганізація системи «соціум – індивід» у світлі нового мислення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / М.І. Паскалова. – Одеса: [б. в.], 2011. – 20 с.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/pasport090003.html [Дата перегляду - 5 травня 2016 р.]

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.12 – українознавство (філософські науки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: asp.univkiev.ua/doc/Pasport/09.00.00/09.00.12.pdf [Дата перегляду - 5 травня 2016 р.]

Пасько О.О. Взаємодія громадянського суспільства і держави в контексті модернізації українського соціуму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.О. Пасько. – Донецьк: [б. в.], 2012. – 20 с.

Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.12 «Українознавство (філософські науки)» / Б.П. Петруньок. – К.: [б. в.], 2015. – 20 с.

Пода Т.А. Зміна дискурсу світової політики у постмодерній перспективі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Т.А. Пода. – К.: [б. в.], 2011. – 19 с.

Русул О.В. Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.В. Русул. – К.: [б. в.], 2012. – 16 с.

Рябченко В.І. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально- філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В.І. Рябченко. – К.: [б. в.], 2015. – 36 с.

Скворець В.О. Життєустрій народу: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В.О. Скворець. – Дніпропетровськ: [б. в.], 2013. – 33 с.

Скловський І.З. Метафізика української ідеї в контексті її етнонаціональних змін на межі тисячоліть: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І.З. Скловський. – Одеса: [б. в.], 2013. – 27 с.

Федорченко І.М. Український національний характер як чинник державотворення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.12 «Українознавство (філософські науки)» / І.М. Федорченко. – К.: [б. в.], 2010. – 20 с.

Хоанг Тхи Кук. Національний менталітет в умовах трансформації сучасного українського суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Хоанг Тхи Кук. – Одеса: [б. в.], 2012. – 19 с.

Цимбал Т.В. Феномен еміграції: досвід філософської рефлексії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Т.В. Цимбал. – К.: [б. в.], 2012. – 36 с.

Цупренко З.В. Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / З.В. Цупренко. – Запоріжжя: [б. в.], 2015. – 16 с.

Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.12 «Українознавство (філософські науки)» / В.Г. Чабанов. – К.: [б. в.], 2014. – 17 с.

Чхеайло А.А. Феномен виживання: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / А.А. Чхеайло. – Харків: [б. в.], 2012. – 19 с.

Шандор Ф.Ф. Соціально-філософська рефлексія феномену української національної самосвідомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук.: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Ф.Ф. Шандор. – К.: [б. в.], 2013. – 39 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку