Універсальність кінематографу у міжнародній політичній комунікації.

Автор(и)

  • M. B. Yeromin ДонНУ

Ключові слова:

міжнародна політична комунікація, кінематограф, універсальний код кінематографу, аудіовізуальний контент

Анотація

У статті йдеться про необхідність вивчення універсальності певних компонентів аудіовізуальних медіа, і у першу чергу – кінематографу, як чинника та можливого інструменту у міжнародній політичній комунікації. Наголошується на недостатній вивченості цієї проблеми у контексті політичних наук, через що існують певні складнощі у формулюванні саме політичних складових міжнародної комунікації, наявної у випадку з кінематографом. Наводяться приклади такого впливу, присутні як в історичному дискурсі, так і у сучасності. Пропонується низка термінів-концепцій, серед яких – універсальний код кінематографу як певна універсальна інформаційна складова аудіовізуальної продукції, яка зрозуміла без залежності від текстового наповнення.

Посилання

Григорьев В. Конрад Фейдт – Человек, с которого рисовали Джокера [Електронний ресурс] / В. Григорьев. – Режим доступу: http://www.emperorjoker.com/2007/08/17/jfilms-1/

Єрьомін М. Б. Про необхідність системного вивчення як чинника міжнародної політичної комунікації. У кн.: Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 26-27 лютого 2016 р. / М. Б. Єрьомін – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 150-152.

Книги працюють на українську дипломатію // «Зовнішні справи». – 2013. – №1– С. 56

Первый "показ" Т1 по ЦТ (Центральному Телевидению) СССР! [Електронний ресурс] / Терминаториум // Режим доступу: http://wap.terminatorium.borda.ru/?1-1-0-00000042-000-0-0

Петрушкевич М. Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття третя / М. Петрушкевич // Наукові записки: [зб. наук. пр.] / [редкол.: Кралюк П. М. (відп. ред.) та ін.]. - Острог: Острозька Академія. - Вип. 13 (Філософія). - 2013. – С. 24-29.

Романенко Ю. Смислопродукування в масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика, порнографія) // Ю.В. Романенко - К.: Знання, 2004. – 360 с.

Donald Trump (I) [Електронний ресурс] / Internet Movie Database // Режим доступу: http://www.imdb.com/name/nm0874339/reference#actor

Evans S. Why did North Korea's internet go down? [Електронний ресурс] / Evans, Stephen. BBC News, Seoul, 23 December 2014 // http://www.bbc.com/news/world-asia-30586940

IMDb [Електронний ресурс] / Internet Movie Database // Режим доступу: http://www.imdb.com/

Jenson J., Harrison D. Social innovation research in the European Union. Approaches, findings and future directions. Policy Review. // Written by Prof. Jane Jenson and Prof. Denis Harrison; supervised by Heiko Prange-Gstöl with editorial assistance from Eva Szell and Catherine Lemaine . – Luxembourg: Publications Office of European Union, 2013 – Р.10

John McCain (I) [Електронний ресурс] / Internet Movie Database. – Режим доступу: http://www.imdb.com/name/nm0564587/reference#actor

Kim Jong-il – Biography / [Електронний ресурс] / Internet Movie Database. – Режим доступу: http://www.imdb.com/name/nm0453535/bio

Kim, Jong-Il On The Art of Cinema / Kim Jong-Il. – Pyongyang: Foreign Languages Publishing House, 1989 – 475 p.

Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power / J. Nye - New York: Basic Books, 1990 – 336 p.

Playtime – Awards [Електронний ресурс] / Internet Movie Database. – Режим доступу: http://www.imdb.com/title/tt0062136/awards

Rosenbaum J. Movies as Politics / J. Rosenbaum. – Berkeley: University of California Press, 1997 – 350 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку