Сучасна світова політика: аналіз ресурсів впливу.

Автор(и)

  • S. G. Denysiuk Вінницький національний технічний університет
  • A. M. Bobruk Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

світова політика, політичний вплив, ресурси світової політики, соціально-політичний ресурс, гуманітарний ресурс, стратегічна культура, держава, недержавні транснаціональні актори

Анотація

Проаналізовано основні впливові ресурси у сучасній світовій політиці. В якості суб’єктів політики розглядаються як держави, так і недержавні транснаціональні актори. Показано, що нині відбуваються зміни у способах використання ресурсів, їх вагомості та перерозподілі. Стверджується, що соціально-політичний ресурс сьогодні має значний потенціал впливу на світовій арені. Визначення політичного суб’єкта, якому належать ресурси, надає можливість спрогнозувати світовий політичний процес. Акцентується увага на тому, що українська політична еліта недостатньо використовує наявні соціально-політичні та гуманітарні ресурси для зміцнення держави.

Посилання

Лебедева М. М. Ресурсы влияния в мировой политике / М. М. Лебедева // Полис. – 2014. – № 1. – С. 99-108.

Nye J. Soft Power and Higher Education [Електрониий ресурс] / Nye J. – Режим доступу: http://net.educause.edu/ir/library/ pdf/FFP0502S.pdf.

Лебедева М. М. Высшее образование как потенциал “мягкой силы” России / М. М. Лебедева, Ж. Фор // Вестник МГИМО-Университета. – 2009. – № 4. – С. 200-205.

Корнієнко В. О. Моделювання процесів в політико-комунікативному просторі: монографія / В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк, А. А. Шиян. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.

Алексеева Т. А. Стратегическая культура: эволюция концепции / Т. А. Алексеева // Полис. – 2012. – № 5. – С. 130-147.

Резолюція Всеукраїнського маршу протесту профспілок [Електрониий ресурс] // Профспілка працівників освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.pon.org.ua/

Микитюк Т. Перемога чи капітуляція: сучасні реалії бюджетного фінансування української науки [Електрониий ресурс] / Т. Микитюк. – 16.12.2015. – Режим доступу: http://commons.com.ua/protesti-nan-ukrayini/

Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в Україні в контексті ідей «рускава міра» [Електрониий ресурс] / В. Куйбіда. – Режим доступу: http://blogs.lb.ua/vasyl_kuybida/337350_gumanitarna_katastrofa_ukraini.html.

Slaughter A.-M. A New World Order / Slaughter A.-M. – Princeton: Princeton University Press. – 2004. – 368 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку