Фестивалі української культури в Польщі початку ХХІ ст. як форма збереження ідентичності українців в Польщі.

Автор(и)

  • I. Pachos ДонНУ

Ключові слова:

Україна, Польща, фестиваль, українська меншина, ідентичність, культурна ідентичність

Анотація

У статті розглянуто найбільші фестивалі української культури в Польщі початку ХХІ ст. в контексті збереження ідентичності українців в Польщі. Проаналізовано їх формати, складові та напрями, а також участь у них колективів та музикантів з України. Зроблено спробу визначити складові поняття «ідентичність українців в Польщі». З’ясовано значення проведення таких фестивалів як для підтримки ідентичності, збереження культурних традицій та зв’язків з Батьківщиною української національної меншини в Польщі, так і для ознайомлення пересічних поляків з традиційними та сучасними зразками українського мистецтва. Автор наводить власні підрахунки кількості фестивалів у період з кінця 1990-х рр. до 2010-х рр., проаналізовано їх динаміку. Визначено роль та місце фестивалів української культури в Польщі в збереженні ідентичності українців у Польщі, а також в культурній українсько-польській співпраці та налагодженні міжлюдських контактів на початку ХХІ ст. між поляками та українцями.

Посилання

Васюк А. В. Фестивалі «Українська весна» у контексті розвитку українсько-польських культурних відносин / А. В. Васюк // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Вип. 8. – Рівне: РІС КСУ, 2009. – С. 124 – 127.

Віва Україна [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Консульства України у Вроцлаві. – Режим доступу: http://www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl/Page/Default.aspx?Page_ID=159

Лишко В. В. Українсько-польські зв’язки в галузі культури 1991 – 1999 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В. В. Лишко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 16 с.

Павлів В. Козацька «чайка» на гданському узбережжі, або Три дні української культури в Сопоті / В. Павлів // Політика і культура. – 2000. – № 26 (61). – 18 – 31 липня. – С. 36.

Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами за жовтень 2001 року: Інформ. довідка / М-во культури і мистец. України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистец.; матеріал підгот. Л. В. Хоменко. – К., 2001. – 20 с. – (Диференційоване забезпечення керівництва; 2001, вип. 11/3).

Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами за червень 2003 року: Інформ. довідка / М-во культури і мистец. України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистец.; матеріал підгот. Л. Ю. Сердюк. – К., 2003. – С. 21. (Диференційоване забезпечення керівництва; 2003, вип. 7/3).

Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами за жовтень 2003 року: Інформ. довідка / М-во культури і мистец. України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистец.; матеріал підгот. Л. Ю. Сердюк. – К., 2003. – 20 с. – (Диференційоване забезпечення керівництва; 2003, вип. 11/3).

Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами за листопад 2005 року: Інформ. довідка / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистец.; матеріал підгот. А. І. Краснова. – К., 2005. – 8 с. (Диференційоване забезпечення керівництва; 2005, вип. 16/3).

Стрільчук Л. В., Стрільчук В. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва: монографія / Л. В. Стрільчук, В. В. Стрільчук. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 258 с.

Тоценко Ж. М. Співпраця в галузі культури як складова українсько-польських гуманітарних відносин: автореф. дис. канд. іст. наук: 26.00.01 / Ж. М. Тоценко ; Київ. нац. ун- т культури і мистец. – К., 2012. – 16 с.

ENRI-East Research Report № 11: The Ukrainian Minority in Poland / K. Zieliński ect. – Vienna, 2011. – 92 p.

Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011: Materiał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013 r. [Електронний ресурс] – 8 s. // GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. – Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія