Генералізована довіра як моральна цінність в системі вартостей українського суспільства.

Автор(и)

  • V. Kokorskyi ДонНУ
  • O. Kokorska ДонНУ

Ключові слова:

довіра, мораль, генералізована довіра, партикуляризована довіра, цінності

Анотація

У статті досліджуються місце та стан генералізованої довіри у ціннісній системі вітчизняного соціуму, його чинники і перспективи. В ході аналізу були використані результати Європейського соціального дослідження за 2005-2011 роки. Автори спиралися на підхід, який розробили Е. Бенфілд, А. Селігмен, Ф. Фукуяма і Е. Усланер. Зроблено висновок, що перехід від партикуляризованої до генералізованої довіри відбувається через залученість громадян до діяльності громадських організацій, орієнтованих на доброчинність і волонтерство, внесок яких у вирішення суспільних проблем більш значущий. 

Посилання

Stolle D. Trusting Strangers - The Concept of Generalized Trust in Perspective / D. Stolle. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oezp.at/pdfs/ 2002-4-02.pdf

Delhey J. Generalizing Trust: How Outgroup-Trust Grows Beyond Ingroup-Trust /J. Delhey, C. Welzel // World Values Research. – 2012. – Vol.5 – №3– р. 46-69.

Джери Д. Большой толковый социологический словарь (Collins). / Д. Джери, Дж. Джери. В 2-х тт. – Т.1 (А – О): Пер. с англ. Н.Н.Марчук. – М.: Вече, АСТ, 1999. –528 с.

Rothstein B. All for All: Equality, Corruption, and Social Trust / B. Rothstein, E. M. Uslaner // World Politics. – 2005. – Vol. 58. – №1. – р.41-72.

Rosenberg M. Misanthropy and political ideology / M. Rosenberg // American Sociological Review. – 1956. –Vol. 21. – P. 690-695.

Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005 – 2007 – 2009 – 2011 / Є. Головаха, А. Горбачик. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. –119 с.

Paldam M. The macro perspective on generalized trust / M. Paldam. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.martin.paldam.dk/Papers /Social-capital/GT-short.pdf

Mewes J. Inequality and Trust Revisited: The Impact of Female Labour Force Participation on Generalized Trust / J. Mewes. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.soc.umu.se/digital Assets /103/ 103912 _11_2012_mewes. pdf

Uslaner E. M. The Moral Foundations of Trust / E. M. Uslaner. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 296 р.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф.Фукуяма: пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Кропотина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730 с.

Селигмен А. Проблема доверия / А. Селигмен: пер. с англ. И. И. Мюрберг, Л. В .Соболевой. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 256 с.

Uslaner E. M. The Moral Foundations of Trust / E. M. Uslaner. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 296 р.

Uslaner E.-M. Trust as a moral value / E. M. Uslaner // Handbook of Social Capital / ed. by Dario Castiglione, Jan W. van Deth, Guglielmo Wolleb. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P.101-121.

Banfield E. C. The Moral Basis of a Backward Society / E. C. Banfield. – Glencoe, IL: The Free Press, 1958. – 205 р.

Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005 – 2007 – 2009 – 2011 / Є. Головаха, А. Горбачик. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 119 с.

Головаха Е. Феномен "аморального большинства" в постсоветском обществе: трансформация массовых представлений о нормах социального поведения в Украине / Е. Головаха. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/291/985/1219 /04golovaha-20-22.pdf

Кухар І. Феномен «аморальної більшості». Відомий вчений Євген Головаха застерігає... / І. Кухар. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.day.kiev.ua/uk/article/nota-bene/ fenomen-amoralnoyi-bilshosti.

Злобина Е. Особенности нормативной регуляции украинского социума / Е. Злобина // Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. – К.: ИС НАНУ; ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – С.205-225.

Uslaner E.-M. Trust as a moral value / E. M. Uslaner // Handbook of Social Capital / ed. by Dario Castiglione, Jan W. van Deth, Guglielmo Wolleb. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P.101-121.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія