Соціокультурний дискурс України і політичні практики 2014 – 2016 років.

Автор(и)

  • R. Gryniuk ДонНУ
  • T. Nagornyak ДонНУ

Ключові слова:

«Майдан», «Держава і Суспільство», «Україна після Майдану», «війна в Донбасі»

Анотація

Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2016 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад. Україна після Майдану результує втратою території, наявністю невизнаної офіційним Києвом війни, внутрішнім конфліктом державної еліти, неузгодженістю функцій ВСУ, Нацгвардії та добровольчих батальйонів, поширенням впливу антидержавних течій на південно-східних територіях та загрозою соборності України. Невирішеність долі, статусу та перспектив окупованих територій в Україні загострює конфлікт Суспільства і Держави, активізує внутрішні непорозуміння між суспільними групами, владою та опозицією, аутентичними міфами та ситуативними стереотипами, політичним дизайном та соціальною реальністю. Соціокультурний дискурс, повний символічного насилля та маніпулятивних практик, віддзеркалює латентні та відкриті тренди розвитку країни.

Посилання

Dahrendorf R. Eltmente eines Theorie des sozialen Konflikts // Dahrendorf R. Gesselschaft und Freiheit Münhen, 1965. – 342 s.

Derrida Jacques. Echographies of Television: Filmed Interviews / J.Derrida, B.Stiegler. Cambridge: Polity, 2002. – 174 p.

Failed States Index 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ffp.statesindex.org/

Nations in Transit 2013 // Freedom House [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2013

The 2012 legatum prosperity index [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.prosperity.com/Countries.aspx

The Happy Planet Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info

Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. – М., 2002. – 349с.

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пьер Бурдье; [пер. с франц.; отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко]. – М.: Алетейя, 2007. – 576 с. - (Серия „Gallicinium”).

Ворожейкина Т. Может ли общество изменить государство: новые протестные движения и революция в Украине [Електронний ресурс]. – Доклад на «Московская школа гражданского просвещения». – Голицыно, июнь 2014 г. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yvnXos_sk0E

Гофман И.. Анализ фреймов: эссе об организации социального опыта / Ирвинг Гофман; под. ред. Батыгина Г. С. – М.: Ин-т социологии РАН, 2003. – 752 с.

Зубаревич Н.В. "Развитие крупных городов России. С креативного неба на землю" Лекция в рамках проекта "Городские среды" 31 марта 2014 года в ННГУ им. Н.И.Лобачевского [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YmRhD5tcsY8.

Киевский международный институт социологии. Майдан-декабрь и Майдан-февраль: что изменилось? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=226&page=2

Крістева Ю. Полілог / Ю. Крістева. – К.: Юніверс, 2004. – 482 с.

Крістева Ю. Самі собі чужі / Ю. Крістева. – К.: Вид–во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 262 с.

Лещенко С. Борьба с теневой экономикой может вылиться в социальный кризис [Електронний ресурс] / С. Лещенко. – Режим доступу: http://institute.gorshenin.ua/news/1100_borba_s_tenevoy_ekonomikoy_mozhet.html

Нагорняк Т.Л. Брендинг території як державна та регіональна політика: [Монографія] / Т.Л.Нагорняк. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж», 2013. – 367 с.

Пискунов В.В. Концепт общественного договора: классические и современные формы. – Автореф.дис. на соиск. наук. ступ. к-та филос. наук : М.- 2005. – 21с.

Пирс Ч.С. Логические основания теории знаков / Ч.С. Пирс; [пер. с англ. В.В.Кирющенко, М.В.Колопотина]. – СПб.: Лаборатория Метафизических Исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. – 352 c.

Пресс-конференция А.Бородая и И.Стрелкова. Донецк. 10.07.2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=08KdvFpz-84

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр. – М: КомКнина, 2007. – 278 с.

Теневой сектор экономики Украины в 2013 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://112.ua/ekonomika/tenevoy-sektor-ekonomikiukrainy-v-2013-godu-sostavil-poryadka-150-mlrd-dollarov-ekspert-20904.html

Экономический раскол Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://voprosik.net/ekonomicheskij-raskol-ukrainy/

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира/Ферро М.;[перевод с фр. Е. И. Лебедевой] — М.:Книжный Клуб, 2010. – 480с.

Birdsall C. Nazi soundscapes. Sound, technology, and urban space in Germany, 1933 - 1945. - Amsterdam, 2012. – 303р.

Указ Президента України № 169/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/19104.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія