Динаміка розвитку партійного ринку України за часів незалежності.

Автор(и)

  • А. F. Rudenko ДонНУ

Ключові слова:

політичний ринок, політична партія, партійна система, виборча система, політичний маркетинг, парламентські вибори

Анотація

Виокремлено та розкрито етапи становлення та розвитку вітчизняного політико- партійного ринку. Простежено особливості зміни конфігурації партійної та виборчої систем України та їх вплив на політичний ринок. Проаналізовано основні тенденції, форми та засоби діяльності політичних партій за часів незалежності. Наголошується на зростанні ролі партійних організацій та їх орієнтації на створення та підтримку тривало-строкових взаємовідносин з виборцем. Акцентовано увагу на ролі персонального чинника та партійної символіки на сучасному політичному ринку. Виявлено специфіку поляризації українського суспільства під час виборчих кампаній та факторів, які ставали визначальними у голосуванні.

Посилання

Богашева Н. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки) / Н. Богашева, Ю. Ключковський, Л. Колісецька – К.: Фоліант, 2006. – 146 с.

Гонюкова Л. В. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз: моногр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2009. – 392 с.

Колесников О. В. Тенденції еволюції виборчих технологій в Україні / О. В. Колесников // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Політичний менеджмент. – 2008. – С. 345-353.

Мамонтова Е. В. Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід / Е. В. Мамонтова // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1 (21). – С. 240-244.

Мороко В. В. Періодизація партійного будівництва в сучасній Україні та формування партійних структур (1996 – 2009 рр.) / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 28. – С. 326-331.

Нікогосян О. О. Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 16 с.

Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити: Інформаційно-аналітичні матеріали до Міжнародного круглого столу «Партійна система України на сучасному етапі: виклики, проблеми, суспільні очікування» 16 вересня 2015 р. – К., 2015. – 138 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/1442416518_file.pdf

Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія: навч. посібник / М. В. Примуш. – К., 2008. – 416 с.

Сакрієр О. Л. Принципи конструювання іміджу політичної партії в Україні / О. Л. Сакрієр // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2010. – № 50. – С. 733-743.

Шайгородський Ю. Ж. Ідеологія і міфологія у символічному світі політики / Ю. Ж. Шайгородський // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – 2008. – Спецвип.: Політичні технології. – С. 46-55.

Шведа Ю. Р Партійна системи незалежної України: етапи трансформації / Ю. Р. Шведа // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2009. – № 3. – С. 50-55.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси