Специфіка українського націоналізму з позиції ідеології та політичного утопізму.

Автор(и)

  • N. V. Prymush ДонНУ

Ключові слова:

націоналізм, національна ідея, політична утопія, політичний міф, політична ідеологія

Анотація

Представлене дослідження з’ясовує специфіку теоретичного виміру сучасного українського націоналізму. Задля комплексного вивчення названого явища автором пропонується теоретико-методологічне співставлення категорій «ідеологія» та «утопізм». Окрема увага привертається до вирішення дискусійного питання щодо визначення українського націоналізму як політичної ідеології і політичної утопії. В дослідженні доводиться, що український націоналізм як політичний феномен явище виключно радикальне й утопічне. Встановлюється, що у нинішньому ідейно-політичному та культурному вимірі український націоналізм не виробляє символи й принципи «об’єднаної нації», й тому вони залишаються об’єктом політичного популізму. В дослідженні на теоретичному рівні розроблено детермінанти таких категорій як «ідеологія» та «політична утопія».

Посилання

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М.: Институт практической психологии, 1994. – 426 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М.: Республика, 1993. – 416 с.

Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (Етнополітологічний аналіз) / І. Кресіна. – К., 1998. – 260 с.

Сміт Е. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія / Е. Сміт. – К: «К.І.С.», 2004. – 170 с.

Mannheim K. Ideology and utopia: an introduction to the sociology of knowledge [Електронний ресурс] / Mannheim, K. – NewYork: Harcourt, 1936. - 354 p. – Режим доступу: http://royallib.ru/read/mangeym_karl/ideologiya_i_utopiya.html#0

Conor W. Nation-building or nation-destroying / W. Conor. – NewYork: World Politics, 1972. – 345 р.

Косиков Г. Идеология. Коннотация [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.humanities.edu.ru/db/msg/31904

Дацюк С. Погляд на можливість нової ідеології [Електронний ресурс] / С. Дацюк. – Режим доступу: http://www.uis.kiev.ua/_other/dialogs/new_ideology.htm

Примуш М.В. Ідеологія й утопія / М.В. Примуш // Трибуна. – 2005. - №1-2. – С.20-21.

Head B. Ideology and Social Science: Destutt de Tracy and French Liberalism [Електронний ресурс] / B. Head // Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?id=d0TKQlriHjgC&dq=Head,+Brian,+Ideology+and+Social+Scien ce:+Destutt+de+Tracy+and+French+Liberalism&printsec=frontcover&source=bl&ots=n7FJbhKQs7& sig=iZn81qFWqbYdTVfvFISYyqGrIhU&hl=en&ei=eHnXSaCuMIeZ_AbVLjLDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=Head%2C%20Brian%2C%20 Ideology%20and%20Social%20Science%3A%20Destutt%20de%20Tracy%20and%20French%20Lib eralism&f=false

Недюха М., Михайлич О. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій [Електронний ресурс] / М. Недюха, О. Михайлич // Політичний менеджмент. – 2006. - №2. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=56&c=1182

Шайгородський Ю. Міфологія як засіб моделювання політичної реальності [Електронний ресурс] / Ю. Шайгородський // Віче. – 2009. - №15. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1574/

Шпорлюк Р. Комунізм та націоналізм: К. Маркс проти Ф. Ліста / Р. Шпорлюк . – К.: Основи, 1998. – 479 с.

Примуш М.В. Політологічний аналіз націоналістичної риторики політичних партій України / М.В. Примуш // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. - №2. – С. 291-296.

Шилз Е.А. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство [Електронний ресурс] / Е.А. Шилз // Часопис «Ї». – 2001. - №21. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/shilz.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси