Політичні ризики процесу державотворення в умовах глобалізації і демократизації політичного простору.

Автор(и)

  • S. A. Osypova Придністровський державний университет ім. Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь)

Ключові слова:

процес державотворення, глобалізація, демократизація, інститут міжнародного визнання держав

Анотація

У статтi аналізуються структурні геополітичні зміни, що сталися у світі на рубежі XX-XXI ст., пов'язані з виникненням, розвитком і функціонуванням нових держав, розглядаються особливості процесу державостворення в умовах глобалізації і демократизації політичного простору. Автором представлена періодизація процесу державотворення в політичній історії, виявлені особливості цього процесу в новітній час і позначені політичні риски, супутні виникненню нових держав.

Посилання

Дугин А. Г. Геополитика: учебное пособие / А. Г. Дугин. – М.: Академический проект, Гаудеамус, 2011. – 592 с.

Государства-члены ООН [Електронний ресурс] // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/members/ (дата обращения 19.01.2015 г.).

Государственная политика: учебное пособие / Под ред. А. И. Соловьева. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 544 с.

Лебедева Т. М. Государство как актор геополитики [Електронний ресурс] // Научно- аналитический проект «Геополитика». – Режим доступу: http://www.geopolitics.ru/2012/10/gosudarstvo-kak-aktor-geopolitiki/ (дата обращения 19.01.2015 г.).

Логвина В. Л. Політологія: навчальний посібник / В. Л. Логвина. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси