Політичне лобіювання в Україні: теоретична підойма та практичні реалії.

Автор(и)

  • V. A. Korniienko Вінницький національний технічний університет
  • S. P. Hodnyi Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Ключові слова:

лобізм, лобіювання, регіональний лобізм, пряме/непряме лобіювання, олігархономіка, олігархократія, легалізація лобіювання

Анотація

Розглядаються теоретичні підходи до дослідження феномену лобізму в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі, визначаються основні дискусійні моменти, що стосуються сутності та практичної можливості лобіювання в Україні. Розкрито специфічні особливості лобістської діяльності в українському суспільстві з огляду на історичні чинники, фактичне зрощення влади із впливовими бізнесовими структурами, входженням підприємців у політику, олігархізацію влади та економіки в Україні. Визначається, що сьогоднішній період відрізняється особливою інтенсифікацією лобістської діяльності на всіх рівнях, що вимагає легалізації лобізму, насамперед, на законодавчому рівні.

Посилання

Большой энциклопедический словарь [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.announcement.ru/enc_ letter/bse_590_36142_367_1.html. — Назва з екрана.

Недюха М. Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу [Електронний ресурс] / М. Недюха, М. Федорін // Віче. — 2010. — №3. — Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1857/. — Назва з екрана.

Малишенко Л. О. Специфіка лобіювання в сучасній Україні [Текст] / Л. О. Малишенко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: зб. наук. пр. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х.: Право, 2012. — №2. — С.260–268.

Віннічук О. В. Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії [Текст] / О. В. Віннічук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 8. — С. 171.

Йоан проповідує 1–20 [Електронний ресурс] // Святе письмо (переклад Івана Хоменка). — Режим доступу: http://bibliya. in.ua/ index.php/ site/knyha?k=luk#r3. — Назва з екрана.

Денисюк А. В. Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / А. В. Денисюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: «Видавництво «Гілея», 2015. — Вип. 102 (11). — С. 403–405.

Трофименко А. В. Концептуальні підходи до розуміння лобізму [Текст] / А. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія.— 2014. — Вип. 10. — С. 112–123.

Березенська О. М. Лобізм як соціально-політичний феномен та механізм державного управління [Електронний ресурс] / О. М. Березенська. — Режим доступу: file:///C:/Users/ Toshiba/ Downloads/ znpps_ 2013_ 3_3%20(1).pdf. — Назва з екрана.

Бакун Л. А. Группы в политике. К истории развития американских теорий [Текст] / Л. А. Бакун // Полис. — № 1. — 1999. — С. 162–167.

Тихомирова Є. Лобізм як складова міжнародного PR [Текст] / Є. Тихомирова // Політичний менеджмент. — 2005. — №1 (10). — С. 143–151.

Дюверже М. Партийная политика и группы давления [Текст] / М. Дюверже // Социально-гуманитарные знания. — 2000. — № 4. — С. 267–268.

Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп [Текст] / М. Олсон; пер. с англ. — М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. — 165 с.

Заостровцев А. П. Мансур Олсон об автократии, демократии и развитии [Текст] / А. П. Заостровцев // Экономика и институты. — СПб: МЦСЭИ Леонтьевский центр, 2010. — С. 129–155.

Малишенко Л. О. Специфіка лобіювання в сучасній Україні [Текст] / Л. О. Малишенко // Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: зб. наук. пр. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — Х.: Право, 2012. — №2. — С. 260–268.

Манойло Е. А. Особливості та перспективи розвитку регіонального лобізму в Україні [Текст] Е. А. Манойло // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція, 16–17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 7. — С. 70–72.

Лавренов Д. А. Непряме політичне лобіювання [Текст] / Д. А. Лавренов // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція, 16–17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 7. — С. 56–57.

Скумін А. Без еліти: нові кадрові ініціативи влади — чергова порція «реформаторського» піару [Електронний ресурс] / А. Скумін // Український тиждень. — 2012. — 20 лютого (№ 6). — Режим доступа: http://tyzhden.ua/Politics/41898/. — Назва з екрана.

Корнієнко В. О. Олігархізація влади [Текст] / В. О. Корнієнко // Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов [та ін.]; за наук. редакцією Н. Хоми. — Львів: Новий Світ-2000, 2015. — С. 199.

Корнієнко В. О. Олігархономіка [Текст] / В. О. Корнієнко // Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов [та ін.]; за наук. редакцією Н. Хоми. — Львів: Новий Світ-2000, 2015. — С. 269.

Кармазіна М. Громадські організації: кого вони представляють? [Текст] / М. Кармазіна // Дзеркало тижня. Україна. — 2013. — 15 листопада (№ 42). — С. 9.

Експертна група погодила текст концепції проекту Закону України «Про лобіювання» [Електронний ресурс] // Лобіювання в Україні. — 02.10.2015. — Режим доступу: http://www.lobbying.in.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси