Фінансова автономія українського місцевого самоврядування як складова соціальної політики держави.

Автор(и)

  • Yu. O. Koval ДонНУ

Ключові слова:

місцеве самоврядування, фінансова автономія, соціальна політика, державна влада, самоврядність регіонів

Анотація

Дослідження присвячено вивченню специфіки формування місцевого самоврядування з позицій організації соціальної політики держави. Окремий акцент робиться на системному вивченні специфіки організаційних та політичних складових формування місцевого самоврядування як механізму реалізації соціальної політики держави. Уточняється поняття «фінансової автономії» з позицій здатності місцевого самоврядування України вирішувати соціальні задачі в межах певного регіону. Запропоновано основні напрямки щодо реформування місцевого самоврядування в Україні й перетворення його на ефективний інструмент соціальної політики держави. Робиться висновок, що ефективний розвиток місцевого самоврядування можливий лише за умови наявності в ньому необхідної інфраструктури для вирішення соціальних проблем.

Посилання

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Конституція України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Європейська Хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Повстян А.С. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування // Економіка та держава. – 2010. - №6. – С. 122-124.

Стиценко О. Соціальна політика держави: завдання та принципи [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1362

Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія / О. Ф. Новікова, С. М. Гріневська, Л. Л. Шамілева; НАН України, Ін-т економіки 27ром.-сті. – Донецьк, 2009. – 220 c.

Полунянов В.П. Организационно-экономический механизм эффективного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства / В. П. Полуянов; Ин-т экономики пром-сти НАН Украины. – Донецк, 2004. – 220 c.

Кириленко О. П. Місцеві фінанси: підручник / за ред. О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна // Економіка України. – 2008. - №6. – С. 37-47.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч.пос. / О. О. Сунцова – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 567 с.

Скандинавская модель: организация местных органов власти в Финляндии [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://all-politologija.ru/knigi/mestnoesamoupravlenie-kak-forma-demokratii-kovalenko/skandinavskaya-model-organizaciya-mestnixorganov-vlasti-v-finlyandii

Яценко Ю.О. Бюджетний потенціал Донецької області: стан, проблеми і перспективи / Ю.О. Яценко // Економіка та держава. – 2010. - №6. – С.45-48.

Ворона П.В. Державна підтримка малого і середнього бізнесу як стимулювання розвитку регіонів (зарубіжний досвід) // Економіка та держава. – 2010. - №6. – С.80-82.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси