Теоретичні аспекти взаємовідносин між владними структурами та політичною опозицією.

Автор(и)

  • V. V. Buslenko Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки

Ключові слова:

влада, опозиція, взаємовідносини, політика, теорія соціального обміну

Анотація

На основі концепцій влади аналізується характер та специфіка взаємовідносин між владними структурами та політичною опозицією. Політичну опозицію розглянуто через категорію «влада». Вияснено причини та рівень залежності опозиції від влади. Обґрунтовано думку, що в рамках дихотомії «влада-опозиція» відносини носять суб’єкт-суб’єктний характер. Це дві рівнозначні конкурентні сили, які хоч і мають різний статус, однак він має тимчасовий характер і може змінитися в залежності від результатів виборів або з інших причин. Характер взаємовідносин між двома сторонами, їх форми та способи розглядається похідними від нерівномірного відношення до ресурсів. При цьому повне домінування над владними ресурсами мінімізує доступ до впливу на процесс прийняття рішень зі сторони опозиції і загострює конфлікт між сторонами.

Посилання

Гаврилов Г. Феномен политической оппозиции: теоретический аспект / Г. Гаврилов [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2002/12.pdf

Зеркин Д. Политический конфликт и оппозиция / Д. Зеркин // Социально- политический журнал. − 1998. – № 5. – С.89-108.

Кухта Б. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька, Л. Угрин, О. Красівський / За ред. Б. Кухта. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.

Ледяев В. Власть: концептуальный анализ / В. Ледяев. − М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2001. – 384 с.

Шматко Н. Введение в социоанализ Пьера Бурдье / Н. Шматко // Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Шматко. − М.: Socio-Logos, 1993. – С. 7- 26.

Barry N. An Introduction to Modern Political Theory / N. Barry. – London: Macmillan London, 1981. – 304 p.

Harsanyi J. Measurement of Social power, Opportunity Costs, and the Theory of Two-Person Bargaining Games / J. Harsanyi // Political Power: A Reader in Theory and Research / ed. by Roderick Bell, David V. Edwards, and R. Harrison Wagner. New York: The Free Press; London: CollierMacmillan, 1969. − P. 227–238.

Wrong D. Some Problems in Defining Power / D. Wrong // Power: Critical Concepts / ed. by John Scott. – London: Routledge. – 1994. − Vol. 1. − P. 62–71.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси