Україна у зовнішньополітичній стратегії США за адміністрації Дж. Байдена: концептуальний вимір

Автор(и)

  • І. В. Тихоненко Чорноморський національний університет імені Петра Могили

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.1.10

Ключові слова:

зовнішня політика США; українсько-американські відносини; Україна; концепція глобального лідерства; новий світовий порядок

Анотація

У статті здійснено спробу аналізу ролі України у зовнішньополітичній стратегії США за адміністрації Дж. Байдена зважаючи на її концептуальне оформлення. Виявлено, що у зовнішній політиці адміністрації Дж. Байдена простежується першочерговість концепції глобального лідерства США у сучасному світовому порядку. Автором проаналізовано вплив України та російсько-української війни на реалізацію зовнішньополітичної стратегії США за президентства Дж. Байдена зважаючи на такі детермінанти: 1) ідейне (ідеологічне) обґрунтування вагомості «українського» фактору у зовнішній політиці США у поглядах та основних працях З. Бжезінського та Г. Кіссінджера, зокрема і крізь призму російсько-української війни; 2) репрезентація концепції глобального лідерства у документі «Стратегія національної безпеки США» адміністрації Дж. Байдена, та практична її імплементація, акцентуючи увагу на Україні; 3) перспективи формування світового порядку денного у форматі концепції «балансу загроз» та доктрини Байдена крізь призму українського виміру.
Зазначено, що Україна та російсько-українська війна займають одне з провідних місць у зовнішньополітичній стратегії адміністрації Байдена як у документально задекларованому вимірі, так і у практичному. Проте, варто відзначити, що з огляду на концепцію глобального лідерства Америки, Україна не є єдиним лейтмотивом її реалізації. Автор дійшов висновку щодо детермінізму між досягненням глобальної першості Америки та концепцією «балансу загроз» у формуванні світового порядку. Україна, її підтримка зі сторони Вашингтону, стає проявом реалізації концепції «ліберальної» гегемонії Америки у форматі об’єднання держав під егідою США задля протидії спільній загрозі демократичному світу, що реалізується у зовнішньополітичній стратегії США за президентства Дж. Байдена та стає основою формування доктрини Байдена.

Посилання

Головань О. О. Еволюція зовнішньої політики США на початку ХХІ ст.: дис. канд. політ. н.: 23.00.04 / Національна академія наук України. Державна установа «Інститут всесвітньої історії». Київ, 2015. 202 с.

Гончаров Г., Каплін О., Файєр О. Збігнев Бжезінський і місце України в його геостратегічній концепції (1940-2017 рр.). Альманах Грані. 2021. Т. 24. № 12. С. 43-50.

Дудко І. Д. Україна в системі стратегічних орієнтирів США: від ретроспективи до сучасної аналітики. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України. Монографія /за заг.ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична Академія України при МЗС України, 2017. С. 333-350.

Жигайло В. М. Український вектор зовнішньої політики США за каденції Д. Трампа. European Political and Law Discourse. 2019. Vol. 6. Issue 6. P. 21-28.

Кузьмич О. Відновити дух країни: основне із щорічного виступу Байдена в Конгресі. ТСН. 2023. 8 лютого. URL: https://tsn.ua/politika/vidnoviti-duh-krayini-osnovne-iz-schorichnogo-vistupu-baydena-v-kongresi2260318.html (дата звернення: 17.02.2023).

Столяренко Д. О., Теміров Ю. Т. Місце України у доктрині Байдена. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2021. Вип. 13. Т. 2. С. 67-70.

Фесенко М. Особливості формування зовнішньої політики США президентства Дж. Байдена. Зовнішні справи. 2021. № 3-4. С. 28-33.

Худолій А. О. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів: монографія. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. 128 с.

Adesnik D., Hardie J. FDD’s Biden Administration Foreign Policy Tracker: The Year in Review. Foundation for Defense of Democracies. 2022. December 16. URL: https://www.fdd.org/analysis/2022/12/16/fdds-bidenadministration-foreign-policy-tracker-2022-the-year-in-review/ (дата звернення: 16.02.2023).

Biden J. Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump. Foreign Affairs. 2020. January 23. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again (дата звернення: 18.02.2023).

Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. New York: Basic Books, 1997. 223 p.

Dunn A. As Russian invasion nears one-year mark, partisans grow further apart on U.S. support for Ukraine. Pew Research Center. 2023. January 31. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2023/01/31/ as-russian-invasion-nears-one-year-mark-partisans-grow-further-apart-on-u-s-support-for-ukraine/ (дата звернення: 17.02.2023).

Hawkins P. J. Impacts of the Ukraine Crisis on Biden’s Foreign Policy. Institut de relations internationales et stratégiques. 2022. October 10. URL: https://www.iris-france.org/170529-impacts-of-the-ukraine-crisis-on-bidensforeign-policy/ (дата звернення: 16.02.2023).

Kissinger Calls for Negotiated Peace in Ukraine, Kyiv Dismisses Proposal. Reuters. 2022. December 18. URL: https://www.voanews.com/a/kissinger-calls-for-negotiated-peace-in-ukraine-kyiv-dismisses-proposal/6881679.html (дата звернення: 16.02.2023).

Kissinger H. How to avoid another world war. The Spectator. 2022. December 12. URL: https://www.spectator.co.uk/article/the-push-for-peace/ (дата звернення: 18.02.2023).

Lemire J., Ward A. Biden’s foreign policy legacy is on the line in Ukraine. Can he see it through?. Politico. 2022. August 8. URL: https://www.politico.com/news/2022/09/08/biden-foreign-policy-ukraine-00055566 (дата звернення: 19.02.2023).

Remarks by President Biden on America’s Place in the World. The White House. 2021. February 4. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-onamericas-place-in-the-world/

Taylor W. B. The Biden Doctrine Should Start with Ukraine. The United States Institute of Peace. 2021. September 10. URL: https://www.usip.org/publications/2021/09/biden-doctrine-should-start-ukraine (дата звернення: 17.02.2023).

US National Security Strategy. October 2022. The White House. URL: https://www.whitehouse.gov/ wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf (дата звернення: 16.02.2023).

Walt S. Keeping the World “Off-Balance”: Self-Restraint and U.S. Foreign Policy. Belfer Center for Science and International Relations. URL: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/keeping_the_world_off_balance_stephen_walt.pdf (дата звернення: 16.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку