Основні напрями і специфіка використання політичної символіки в сучасній Україні

Автор(и)

  • К. О. Голденштейн Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.1.5

Ключові слова:

символічна реальність; політична символіка; державна символіка; національнодержавні символи; військова символіка; символи незламності української нації; національна топоніміка

Анотація

У пропонованій статті розглядаються основні напрями і специфіка використання символіки в сучасній Україні. Розглянуто сутність та особливості використання державних символів. Охарактеризовано процес формування символічними засобами національної ідентичності. З’ясовано системний розвиток військової символіки як чинника протистояння зовнішній агресії. Осмислено процес утвердження символів незламності української нації в умовах російсько-української війни. Виявлено специфіку формування топоніміки, адекватної потребам забезпечення державного суверенітету і національного розвитку.
На основі дослідження нинішньої символічної реальності в Україні з’ясовано, що її дослідження дозволяє в сучасних умовах виявляти здатність до інтерпретацій та емоційного сприйняття політичних явищ і процесів, глибинно пізнавати істинну суть певного політичного порядку. Окреслення символічних способів реалізації політичної діяльності, перетворення існуючої дійсності, конструювання реальності, формування нового світогляду дозволяє глибше осмислювати можливості і труднощі процесу національної ідентифікації та протистояння зовнішнім впливам. Ідеологія за відсутності плюралізму не залишає людині простору для власних ідей та аргументації, розділяє людей на «своїх» і «чужих». Масована символізація, що здійснюється через символічне управління, дозволяє спотворювати свідомість мас. Підтвердженням цього слугує підтримка російським населенням злочинної війни проти України. У відповідності з цим українська символіка, що відображає особливості минулої і сучасної історії українського народу, здатна слугувати потужною зброєю, що наближає перемогу України в російсько-українській війні.

Посилання

Бурлачук В. Символ и власть: Роль символических структур в построении картины социального мира. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2002. 266 с.

Євсєєв К. Символічна політика в Україні. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Випуск 6 (62). С. 310 – 322.

Балан С. Символічна політика. Українська правда. 30 травня 2012. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2012/05/30/6965594/ (дата звернення: 03.01.2023).

Мамонтова Е. Символічний комплекс атрибуції державного суверенітету. Політичний менеджмент. 2011. № 1. С. 17 – 24.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 296 с.

Ярошенко В. Становлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової. Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 5. Житомир-Київ-Краків: ФОП Євенок О. О., 2015. С. 122 – 133.

Карпов В. В. Українська звитяга у символах. Київ: Видавець Олег Філюк, 2016. 421 с.

Слободянюк М. В. Національно-патріотичні мотиви у символіці Сухопутних військ Збройних Сил України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 4. С. 52 – 56.

Кречетова Д. Від «Привида» до «Азовсталі». 7 символів незламності України під час війни. «Українська правда. Життя». 23 серпня 2022. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/23/250117/ (дата звернення 14.02.2023).

Пахолок В. М. Декомунізація топонімів у стратегії формування політичних цінностей та зміцненні гуманітарної безпеки України. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 87 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во “Юридична думка”, 2020. С. 233 – 243.

Гаврилова Л. Українські топоніми: альтернативи немає – треба повертати своє. 29.10.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3603635-toponimi-j-pamatniki-storicna-imperska-ipso-dobigae-kinca.html (дата звернення: 19.02.2023).

Тереверко О. Дерусифікація топонімів в Україні: на розгляд Верховної Ради внесли відповідний законопроект. 08 квітня 2022. URL: https://armyinform.com.ua/2022/04/08/derusyfikacziya-toponimiv-v-ukrayinina-rozglyad-verhovnoyi-rady-vnesly-vidpovidnyj-zakonoproyekt/ (дата звернення: 19.02.2023).

Барсукова О. Скільки українців "за" перейменування топонімів, пов’язаних з Росією чи СРСР? Опитування. «Українська правда. Життя». 21 січня 2023. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/21/252460/ (дата звернення: 19.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія