Кризовий менеджмент переміщених ЗВО України в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Т. Л. Нагорняк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.1.1

Ключові слова:

управління університетом; ЗВО; вища освіта України; відновлення України у воєнний і післявоєнний період; кризовий менеджмент

Анотація

Ефективна робота ЗВО – результат синергії кількох чинників, серед яких – система управління через впровадження ефективного врядування та імплементація системи менеджменту якості у відповідності до міжнародних стандартів (ISO 9001). Ключовими умовами функціонування такої системи в умовах кризи є стратегічне планування розвитку ЗВО, розподіл повноважень і відповідальності між всіма керівниками та співробітниками, проведення самоаналізу в формі внутрішніх аудитів, самооцінки, аналізу системи менеджменту якості та запровадження управлінських практик розвитку потенціалу ЗВО. Стаття містить досвід українських закладів вищої освіти, що були переміщені в період 2014 – 2022 років, в наслідок війни України з росією на своїй території. Авторка мала на меті узагальнити власний досвід переміщення, управління релокованим університетом і кейси з консультування інших переміщених ЗВО в рамках проєктів і програм імені Фулбрайта в Україні. Таке узагальнення практик кризового менеджменту університетами в умовах воєнного стану можуть стати корисними як з дослідницької точки зору, так і з практичної, бо повернення цих університетів потребуватиме знову оперативних інструментів. Серед них – управлінський аудит після переміщення, практики і механізми командотворення та стратегічного управління з урахування нового ринку праці та запитів суспільства, система оцінки ефективності управлінської та викладацької діяльності, система управлінських практик задля розвитку потенціалу ЗВО. Реалізація управлінських кроків через комплексний аудит кадрових, управлінських, комунікаційних, матеріально-технічних ресурсів і соціального капіталу університету; виявлення проблем й точок зростання; послідовне розв’язання задач і зміцнення позицій з метою розвитку і примноження потенціалу можуть стати ефективними відновлення діяльності ЗВО в нових локаціях та національної вищої освіти на шляху відновлення України у воєнний і післявоєнний час.

Посилання

Борщ В. І., Белякова В.В. Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 16. No3 (37). С. 175-187.

Від контролю до культури якості: перезавантаженння процесів забепечення якості в українській вищій школі: практ.посібник / За ред. С. Гришко, Т.Добко... Львів: Вид-во: Компанія «Манускрипт». 2014. 168с.

Вокс Україна // https://voxukraine.org/u-chuzhyh-stinah-yak-dolayut-problemy-peremishheni-universytety/

Заклади вищої освіти, переміщені через повномасштабне військове вторгнення росії // https://drive.google.com/file/d/1zH0Pf6X3vju8YrxD-mPDAIhSL21kWYuW/view

Звіти експертних груп Національного Агентства із якості вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз //https://public.naqa.gov.ua

Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету // http://www.ihed.org.ua/images/biblioteka/Liderstvo/rozvitok_lidersk_potencialu_Universitets ._Kalashnikova.S_2016_46c.pdf

Лугова В.М. «Науковий потенціал ВНЗ України та результативність його використання» / Економіка і суспільство. 2017. Вип.8. с. 27 С.547 – 555.

Лук’янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід / Лариса Лук’янова; Українська Асоціація освіти дорослих. – К.: ТОВ «ДКС-Центр», 2017. 147 с.

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції: Колективна монографія / Авторський колектив: І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред.С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. – 223 с.

Нагорняк Т.Л. Розвиток потенціалу закладу вищої освіти в системі управлінських практик. // Економіка і організація управління. – 2020 – № 4(40) – С. 187-197. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4

Ніколаєв Є., Рій Г., Шемелинець І. У чужих стінах: як долають проблеми переміщені університети.

Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2014. 444 с.

План відновлення України // https://recovery.gov.ua

Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. No1(29). С. 81-89.

Рашкевич Ю. Болонський процес і нова парадигма вищої освіти // http://www.ihed.org.ua/images/doc/04_2016_Rashkevych_BolonskyiProcessNewParadigmH E.pdf

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: колективна монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. 205 с.

Тест (діагностика емоційного інтелекту) // https://www.pdau.edu.ua/content/diagnostyka-emociynogointelektu-n-holl

Тест 16 типів особистостей // https://www.16personalities.com/uk/typy-osobystosti

Фініков Т., Сухарські Р., Шляхта Б. Проект «Інноваційний університет і лідерство» та формування соціального капіталу українського академічного співтовариства // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – IV. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2020. – С. 15 – 54.

Фоломєєв М. Популяризація науки та освітні пропозиції: комунікативні практики українських університетів // Іноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти. – Варшава: Fundacja " Instytut Artes Liberales", 2020. – С. 155-177.

Черниш О.В. Стратегічне управління освітньою діяльністю у ЗВО. Економіка і суспільтсво. 2018. No19. С.689 – 698.

Bateman H. McAdam K. Dictionary of Human Resource and Personnel Management. London: A&C Black Publishers, 2006. 199 p.

Bolden R., Jones S., Davis H., Gentle P. Development and Sustaining Shared Leadership in Higher Education. London: LFHE. 2015. 47 p.

Lazarsfeld P.F. Friendship as a social process / Paul F. Lazarsfeld, Robert K.Merton // TheVaried Socio;ogy of Paul F. Lazarsfeld / Ed. By P.L. Kendall. – New York: Columbia University Press, 1954. – P. 298 – 348.

Sztompka P. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej / Piotr Sztompka. – Krakow: Znak, 2016. – 384 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси