Роль європейської інтеграції в трансформації законодавств Румунії та Словаччини щодо прав національних меншин

Автор(и)

  • М. І. Драпак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.4.3

Ключові слова:

етнополітика; Європейський Союз; Румунія; Словаччина європейська інтеграція; право ЄС; національні меншини; націоналізм; міжетнічні відносини; політичні конфлікти

Анотація

У центрі уваги статті – реформування систем захисту прав національних меншин у Румунії та Словаччині в контексті набуття цими державами членства у ЄС. Особливу увагу приділено глибинним факторам, що лежать в основі суперечностей між етнонаціональними групами всередині країн і впливають на контакти на зовнішній арені. Мета статті полягає у вивченні зв’язку між інтеграцією Румунії та Словаччини до ЄС і трансформацією їхніх національних законодавств щодо прав національних меншин. Необхідність проаналізувати та, за потреби, скоригувати рішення у царині етнополітики на фоні інтеграції України до ЄС робить таке вивчення своєчасним. Крім того, права національних меншин залишаються чутливим питанням у європейській політиці, що робить цю тему актуальною для дослідження. Як наслідок, у статті розглядається зв’язок між вимогами європейських інституцій щодо реформ у Румунії та Словаччині до та після їх вступу до Об’єднаної Європи й ухваленням нормативних актів щодо національних меншин в обидвох країнах. Для досягнення цих цілей було досліджено передумови розробки важливих нормативних актів Румунії та Словаччини у сфері етнополітики, порядок їх ухвалення та зміст відповідних документів. У своїй розвідці автор відштовхується від припущення, що інтеграція Румунії та Словаччини в ЄС суттєво вплинула на системи забезпечення прав національних меншин в обидвох країнах, сформувала їх сучасну структуру та механізми. Автор констатує, що європейська інтеграція Румунії та Словаччини стимулювала зміни в системах забезпечення прав національних меншин обидвох країн. Зокрема вона відбилася в імплементації базових принципів поваги й захисту меншин, прихильності до демократії та прав людини до законодавств кожної з держав. Тож автор доводить, що європейська інтеграція допомогла країнам закласти новий фундамент власної етнополітики.

Посилання

Вахудова А. М. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / пер. з Англ. Т. Цимбал. Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2009.

Герасимчук С. Румунія: еволюція етнополітики та правові рамки. Етнополітика румунії, словаччини, швеції та хорватії: аналіз законодавства та практики. 2021. С. 5–12. URL: http://prismua.org/wp-content/ uploads/2022/01/Ethno_.pdf.

Драпак М. Система захисту прав меншин та управління різноманіттям у Словаччині.

Етнополітика румунії, словаччини, швеції та хорватії: аналіз законодавства та практики. 2021. С. 13–34. URL: http://prismua.org/wp-content/uploads/2022/01/Ethno_.pdf.

Круглашов А., Нечаєва-Юрійчук Н. Зовнішні та внутрішні чинники (де) стабілізації міжетнічних взаємин у Чернівецькій області. Стратегічні пріоритети. 2019. Т. 49, № 1. С. 65–72.

Лазар Н. Політика Словацької Республіки щодо національних меншин: інституційно-правові та політичні аспекти : автореф. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Чернівці, 2006. 20 с.

Шіммельфенніґ Ф., Енґерт С., Кнобель Х. Вплив політичної обумовленості ЄС. Європеїзація країн Центрально-Східної Європи / ред.: Ф. Шіммельфенніґ, У. Зедельмаєр. Київ, 2010. С. 37–61.

Accession criteria (Copenhagen criteria) : від 07.06.1993 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/accession-criteria-copenhagen-criteria.html.

Borrell J. EU Ambassadors Annual Conference 2022: Opening speech by High Representative Josep Borrell. European Union External Action. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en (дата звернення: 01.11.2022).

Börzel T. A., Risse T. Conceptualizing the Domestic Impact of Europe. The Politics of Europeanization.

New York, 2003. С. 53–82.

Börzel T. A., Risse T. When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change. European Integration Online Papers. 2000. Т. 4.

Brubaker R. Nationalism reframed nationhood and the national question in the new europe. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

Checkel J. T. Why comply? Social learning and european identity change. International organization. 2001. Т. 55, № 3.

Consolidated Version of the Treaty on European Union : Treaty від 07.02.1992 р. № C 326/15 :

станом на 26 жовт. 2012 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF (дата звернення: 01.11.2022).

Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin : Directive of European Council від 29.06.2000 р. № 2000/43/EC.

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0043.

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation : Directive of European Council від 27.11.2000 р. № 2000/78/EC.

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0078.

Danspeckgruber W. Self-Determination and regionalization in contemporary europe. The Self-Determination of Peoples. Boulder, 2002. С. 165–200.

European Commission. Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union. European Commission. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en (дата звернення: 01.11.2022).

European Parliament. Romania and the enlargement of the European Union. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/3a2_en.htm (дата звернення: 01.11.2022).

Hitchins K. A concise history of Romania. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.

Hix S., Goetz K. H. Introduction: European Integration and National Political Systems. Europeanised Politics? European Integration and National Political Systems / ред.: S. Hix, K. H. Hix. London, 2000. С. 1–26.

Jeszenszky G. Prime minister of hungary. selected speeches and interviews. Budapest : Antall József Alapítvány, 2008.

Kelley J. Ethnic politics in europe. the power of norms and incentives. Princeton : Princeton University Press, 2004.

Legea administraţiei publice locale : Legea від 23.04.2001 р. № LEGE nr.215.

URL: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27123.

Magyarország Alaptörvénye : Alaptörvénye від 25.04.2011 р.

URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv.

Marko J. The Law and Politics of Diversity Management: A Neoinstitutional Approach. European Yearbook of Minority Issues Online. 2009. Т. 6, № 1. С. 249–279. URL: https://doi.org/10.1163/22116117-90001611

(дата звернення: 01.11.2022).

Mihálik J., Marušiak J. The dynamics of slovak-hungarian relations – the shift from language issues to legal and symbolic questions. Baltic journal of law & politics. 2014. Т. 1, № 1. С. 128–148.

National Institute of Statistics of Romania. The 2011 population and housing census. Bucharest : National Institute of Statistics of Romania, 2012. URL: https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/alte/2012/ Comunicat%20DATE%20PROVIZORII%20RPL%202011e.pdf.

Sasse G. Tracing the construction and effects of EU conditionality. Minority rights in central and eastern europe / ред. B. Rechel. Abingdon, 2009. С. 17–32.

Schimmelfennig F. International Socialization in the New Europe:: Rational Action in an Institutional Environment. European Journal of International Relations. 2000. № 6. С. 109–139.

Shafir M. Romania’s electoral road to “normalcy”. Journal of democracy. 1997. Т. 8, № 2. С. 144–158.

Statistical Office of the Slovak Republic. The 2021 population and housing census. Statistical Office

of the Slovak Republic, 2022. URL: https://www.scitanie.sk/en.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union : Charter від 18.12.2000 р. № 2000/C 364/01. URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.

Van Houten P. The role of a minority’s reference state in ethnic relations. European Journal of Sociology. 1998. Т. 39, № 1. С. 110–146.

Waterbury M. A. Bridging the divide: Towards a comparative framework for understanding kin state and migrant-sending state diaspora politics. Diaspora and transnationalism: concepts, theories and methods / ред.:

R. Bauböck, T. Faist. Amsterdam, 2010. С. 131–148.

Weller M., Wolff S. Autonomy, self governance and conflict resolution innovative approaches to institutional design in divided societies. Abingdon : Routledge, 2005.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky : Zákon від 15.11.1995 р. № 270/1995 Z. z. : станом на 10 лип. 1999 р. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/270/20160701.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-24

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси