Процес інтеграції України до Європейського Союзу в контексті суперечностей внутрішньо європейського розвитку

Автор(и)

  • В. І. Дудкевич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.15

Ключові слова:

інтеграція України; Європейський Союз; внутрішньо європейський розвиток; євроінтеграційний процес; геополітичні умови євроінтеграції України

Анотація

У статті досліджується процес інтеграції України до Європейського Союзу. Зокрема, обґрунтовуються зовнішньо зумовлені фактори, що впливають на ефективність євроінтеграційного процесу. Основними визначено геополітичні умови, стратегічні засади та внутрішньоєвропейські суперечності, що можуть нести загрозу розвиткові України. Систематизовано наукові підходи до вивчення європейських інтеграційних процесів, з’ясовано геополітичні умови євроінтеграції України та розкрито вплив суперечностей внутрішньоєвропейського розвитку на процес євроінтеграції України.
Серед стратегічних засад здійснення інтеграційного процесу виділено зовнішній вимір, який полягає у налагодженні тісних політичних та економічних зв’язків з ЄС. Подальший розвиток відносин України та ЄС визначається підписанням Угоди про асоціацію та її ратифікація Верховною Радою України та Європарламентом, а також т виконання Україною означених вимог.
Визначено суперечності внутрішньоєвропейського розвитку, які можуть нести потенційну загрозу та створювати додаткові ризики для процесу інтеграції України. Сюди можна віднести критичне ставлення деяких країн-членів ЄС щодо спроможності України системно реформувати політичну й економічну системи, щоб вони відповідали європейським стандартам; існуючі в ЄС проблеми стосовно остаточної інтеграції країн, які отримали членство у ХХІ ст. та послаблений консолідаційний потенціал країн-членів щодо внутрішньої політики ЄС.
Зроблено висновок, що інтенсивність та результативність євроінтеграційного процесу в Україні залежить найбільшою мірою від суб’єктивних чинників, тобто позиції релевантного політичного лідера.

Посилання

Байков А. А. «Мягкая мощь» Европейского Союза в глобальном силовом равновесии: евро-российский трек. Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 2. С. 36–46.

Заремба О. В. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття. / Заремба О. В., Федоренко О. А. К. : «Золотые ворота», 2019. 209 с.

Лях М. Роль внутрішніх і зовнішніх чинників у процесі європейської інтеграції Польщі: уроки для України. Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія». 24.05.2012. URL: http://naub.oa.edu.ua/2012/rolvnutrishnih-i-zovnishnih-chynnykiv-u-protsesi-jevropejskoji-intehratsiji-polschi-uroky-dlya-ukrajiny/

Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 272 с.

Report for Selected Countries and Subjects Official website of The International Monetary Fund. URL : http://www.imf.org

Расширение ЕС на Восток: предпосылки, проблемы, последствия / [Под ред. Арбатовой Н. К., Гутника В. П., Хесина С. Е., Юданова Ю. И.]. М. : Наука, 2003. 344 с.

Східне партнерство Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=224168250&cat_id=223345569

Тиркус Ю. С. Особливості стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Політологічні записки : зб. наук. пр. / [голов. ред. Г.П. Щедрова]. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. Вип. 1 (9). С. 319–327.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку