Соціальні та економічні цінності українського суспільства

Автор(и)

  • Л. А. Станіславенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.13

Ключові слова:

держава і суспільство; держава-нація; цінності суспільства; виживання і самовираження нації; традиційні цінності; секулярно-раціональні цінності; Світове дослідження цінностей

Анотація

У статті здійснено спробу продемонструвати обумовленість цінностей українського суспільства реальним станом соціально-економічних і політичних процесів у державі. Послуговуючись результатами проведеного в 2017-2020 рр. «Світового дослідження цінностей» («World Values Survey»), індикаторами розвитку України, існуючим соціально-політичним контекстом, авторка дійшла наступного: 1) ціннісні орієнтації суспільства –усталені і динамічні одночасно, тому дозволяють як вимірювати стан суспільства, так і лакмусувати його запити на вироблення ефективної державної політики; 2) у час серйозних зовнішньополітичних викликів суспільство здатне акумулювати внутрішній ресурс і демонструвати неочікувано раціональні (замість традиційних) реакції на безпрецедентні виклики; 3) здобуті за роки з часу Революції Гідності ціннісні установки наближають українське суспільство до високорозвинених країн Європи в економічному, міжособистісному, правовому сенсі. Визначено, що проаналізовані індикатори розвитку України як соціальної держави свідчать про вкрай низькі, деформовані, однобічні позитивні тенденції. Суперечливий і дуже повільний відхід суспільства від пострадянських орієнтацій у сферах розбудови політичного устрою, економіки, формування відносин громадянина з державою компенсується ціннісним наближенням українців до провідних європейських країн у питаннях толерантності, фінансової безпеки і відповідальності за своє життя і добробут. Тож в умовах системної кризи в Україні перебування суспільства в стані балансу між цінностями виживання і самовираження – абсолютно логічне, а рух – як відносно показників 2011 р., так і в порівнянні з країнами Європи взагалі – в напрямку демократизації, поширеності сприйняття секулярно-раціональних цінностей є свідченням завершення процесу трансформації постсоціалістичного українського суспільства і входження його в групу високорозвинених країн Європи. Констатовано, що постсоціалістичні впливи і нестабільність економіки та позиції України в міжнародній спільності детермінують перебування українського суспільства на хиткому балансі цінностей виживання і самовираження.

Посилання

World Values Survey Wave 7 (2017-2020). Ukraine Study # WVS-2017. v1.5. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Ukraine. GDP per capita. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=UA&start=1991&view=chart

Балакірєва О. Соціально-економічні настрої населення України наприкінці 2020 року. URL: https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/4-75-2020/sotsialno-ekonomichni-nastroi-naselennia-ukrainynaprykintsi-2020-roku/

Бриндза В. День матки. Як тема гендерної рівності може травмувати жінок. URL: https://rozmova.wordpress.com/2020/05/01/viktoriya-bryndza-2/

Бриндза В. В Україні насолода життям відходить на другий план. Тому що ми і досі продовжуємо виживати. 13.04.2020. URL: https://rozmova.wordpress.com/2020/05/01/viktoriya-bryndza-2/

Бриндза В. В українців домінує потреба виживання. 18.06.2016. URL: https://zaxid.net/v_ukrayintsiv_dominuye_potreba_vizhivannya_n1394860

Валовий внутрішній продукт. Економічна статистика / Національні рахунки. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/

Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник. К.: ВД «Професіонал», 2006. 328 с.

Демографічні фактори бідності. Ред. Е. М. Лібанової К., Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2009. 184 с.

Зовнішня торгівля товарами та послугами. Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/

Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. К.,2018. № 2(33). URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_infosheet_a4.pdf

Лісовий В. С. Аксіологія. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія. Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43500

Міграція в Україні. Цифри і факти. Фонд розвитку МОМ. К., 2019. 20 с.

Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 405 с.

Нагорняк Т.Л. Конфлікт держави і суспільства в Україні. Грані: Політологія. № 18(10), 2015. С.79-87.

Невмержицька О.М. Цінність як поняття: теоретичні основи. Грані: Філософія. № 7 (123) липень 2015. К., 2015. С. 114-117.

Підстав очікувати суттєвого підвищення рівня бідності у 2020 році немає. Міністерство соціальної політики України. 20.05.2020. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18675.html?fbclid=IwAR0kdYzCcOLKhD1- Wi8Z7ennN2AJhZYhuePH0BqkUgMM5WXnnsmd1eEhMl8

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами. Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Зайнятість та безробіття. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/

Світове дослідження цінностей в Україні 2020. Колектив авторів (Л. Акуленко, О. Балакірєва та ін.), ред. Потапенко. К. Український центр європейської політики. К., 2020. 216 с.

Семенченко Ф.Г. «Цінність» як предмет соціально-гуманітарної науки: теоретико-концептуальний підхід аналізу проблеми цінностей. URL: http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent. php3?b=7&c=386

Скільки українців поїхало за кордон і що державі з цим робити. І. Піонтківська, Д. Яблоновський та ін. Центр економічної стратегії. К., 2018. 50 с.

Соціально-економічний вимір України в період зміни політичних еліт. В. Юрчишин. Київ: Разумков центр, 2019. 46 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія