Співвідношення когнітивного підходу та засад державної політики щодо національної ідентичності (на прикладі СРСР і Держави Ізраїль)

Автор(и)

  • М. А. Польовий Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.12

Ключові слова:

державна національна політика; національна ідентифікація; СРСР. Держава Ізраїль; когнітивний підхід

Анотація

Статтю присвячено аналізові змісту когнітивного підходу до трактування національної ідентичності та визначено особливості втілення прикладних висновків з цього підходу до формування національної політики в колишньому СРСР та у сучасній Державі Ізраїль. Не зважаючи на різні масштаби цих держав підставою для співставлення постає надзвичайна національна або національно-релігійна строкатість їх населення та життєва важливість врахування національно-релігійних чинників у державній політиці. В статті окреслено основні підходи до розуміння націоналізм та визначено певні переваги у цьому, які надає когнітивний підхід. Визначено, що когнітивний підхід переключається на «формуючі» та «групуючі» види діяльності, зокрема класифікацію, категоризацію й ідентифікацію та концентрується, значною мірою, на світосприйнятті простих людей. Окреслено ключові поняття при визначенні природи соціальної ідентичності. До них віднесено «соціальну категоризацію», що постає інструментом сегментації, класифікації і впорядкування соціального середовища, «соціальне порівняння», що постає процесом забезпечення міжгрупової диференціації через співставлення ознак, що характерні ін-групі й аутгрупі, та «соціальну ідентифікацію», що постає результатом соціального порівняння та обумовлюється соціальними категоріями, до яких відносяться індивіди. Зроблено висновок, що як в СРСР, так і в Державі Ізраїль основою для ідентифікації та самоідентифікації виступає класифікація і категоризація. Вони використовуються для розподілу престижних робочих місць і соціальних позицій, доступу до вищої і престижної середньої освіти тощо. Однак зауважено, що в основі цих державних класифікацій і категоризацій лежать різні підстави – етнічна та територіальна національність у випадку державної національної політики в СРСР, та релігійноконфесійна приналежність (дещо міксована лінгвістичними та (квазі)етнічними характеристиками) у випадку політики Держави Ізраїль.

Посилання

Бройи Дж. Подходы к исследованию национализма Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М. : Праксис, 2002. С. 201 – 235.

Брубейкер Р. Мифы и заблуждения в изучении национализма Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / Р. Брубейкер и др. М. : Новое издательство, 2010. С. 62 – 109.

Брубейкер Р. Этничность без групп : монография. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.

Вердери К. Куда идут «нация» и «национализм»? Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М. : Праксис, 2002. С. 297 – 307.

Израильское конституционное право Zev Farber : веб-сайт. URL: https://israel-law.com/ru/kpravo/ (дата звернення: 12.10.2020).

Calhoun C. Nationalism. Open University Press and University of Minnesota Press, 2001. 310 p.

Нехаев А. В. Теории наций и национализмов: проблема классификации Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2016. № 2. С. 36 – 46.

Равицки А. Религиозные и секулярные евреи в Израиле: культурная война Созидание еврейского будущого / под. ред. Б. Лайтмана и М. Брауна. М. : Мосты культуры; Иерусалим : Гешарим, 2001. С. 83 – 108.

Сушков И. Р. Социально-психологическая теория Джона Тернера Психологический журнал. 1993. Т. 14. № 3. C. 115 – 126.

Уолби С. Женщина и нация Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. с англ. И нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М. : Праксис, 2002. С. 308 – 331.

Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. С англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М. : Праксис, 2002. С. 364 – 380.

Чаттерджи П. Воображаемые сообщества: кто их воображает? Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М. : Праксис, 2002. С. 283-296.

Чернин В. Этническая карта Израиля: история, проблемы и перспективы развития Хроники Иерусалима. 2010. URL: http://gazeta.rjews.net/chernin2.shtml

Яаков Х. Б. Еврейский вопрос в еврейском государстве. Опыт формирования национального характера современного демократического государства : монография. Иерусалим : Гешарим, 2015. 192 с.

Billig M. Banal nationalism : monograph. London: SAGE Publications, 2002. 200 p.

Hobsbawm E. J. Nations and Nationalism since 1780. Program, Myth, Reality : monograph. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 206 p.

Israel’s Independence Day 2019 / Central Bureau of Statistics. State of Israel. Jerusalem, 2017. 3 p.

McGahern U. Multicultural norms and strategies: Minority policy in an ethnocratic state Mediterranean Politics. 2010. 15(3). P. 415 – 433. URL: https://eprint.ncl.ac.uk/file_store/production/187595/ABBA7D7B-5599- 40F8-993D-BD4A11A73A97.pdf (Last accessed: 12.10.2020).

Sluga, G. Identity, Gender and the History of European Nations and Nationalisms Nations and Nationalism. 1998. Vol. 4. № 1. P. 87 – 111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія