Катування як елемент соціального контролю у ХХІ столітті (політичні та правові аспекти)

Автор(и)

  • Д. В. Ягунов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.9

Ключові слова:

глобалізація; національна держава; катування; нелюдське поводження; Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини; Рада Європи; «посиленні методи допиту»; запобігання катуванням; розслідування катувань; передумови катувань у ХХІ столітті

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену тортур у ХХІ столітті. У статті автор презентує тезу, що пояснює не лише відновлення тортур як феномену у другій половині ХХ століття, проте й на додаток – поширення цього феномену тортур у ХХІ столітті, де особливого значення набувають питання щодо «розкидування» мереж соціального контролю та, як наслідок, збільшення типів девіантів. Національні системи кримінальної юстиції не можуть впоратися з таким завданням – поводитися з девіантами виключно у рамках формальних процедур, закріплених у національному законодавстві на фоні збільшення типів та, як наслідок, кількості девіантів. У статті наголошується, що в суспільстві ХХІ століття тортури існують у рамках двох взаємопов’язаних політичних сфер, де однією зі сфер виступає формалізована суб’єктна політика протидії тортурам, яка формується та реалізується у рамках універсальних регіональних та національних структур, а другою сферою виступає безсуб’єктна політика тортур, яка формується у рамках постсучасної модуляції паноптичного менеджменту ризиків, де тортури є інструментом сучасної політики соціального контролю. Піддаючи певній критиці інституційний та формально-інструментальний підходи до ідентифікації проблеми катування та нелюдського поводження у ХХІ столітті та вирішення цієї проблеми, зазначається, що зазначені підходи є недостатніми у своєму автономному значенні. Домінування інституційного та інструментального підходів при формуванні та реалізації політики запобігання катуванням та набуття цими підходами монопольних ознак заздалегідь закладає проблему вже на початку відповідної стратегії. Катування – це проблема насамперед політична, і вирішення цієї проблеми потребує аналізу практики катувань як безсуб’єктної політики з відповідними статистичними методами та показниками, які сьогодні майже відсутні як на міжнародному, так і на національних рівнях.

Посилання

Ягунов Д. Тортури як інструмент сучасної політики соціального контролю. Політичне життя, 2020. Вип. 4. С. 46-54.

Ягунов Д. «Malleus Maleficarum» of modern society: preconditions and prevalence of torture in XXI century and the policy of combating torture. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки, 2020. Вип. 5. С. 58-97.

Устранение стимулов применения пыток: Базовое исследование и практическое руководство для региона ОБСЕ. Варшава: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и организация «Fair Trials», 2020. С.16.

World crime trends and emerging issues and responses in the field of crime prevention and criminal justice. United Nations, Economic and Social Councilю Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Twenty-first session, Vienna, Vienna, 23-27 April 2012.

World crime trends and emerging issues and responses in the field of crime prevention and criminal justice. United Nations, Economic and Social Councilю Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Twentysecond session, Vienna, 22-26 April 2013.

World crime trends and emerging issues and responses in the field of crime prevention and criminal justice. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Twenty-third session, Vienna, 12-16 April 2014.

Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их решения. Экономический и Социальный Совет ООН, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Двадцать пятая сессия. Вена, 23-27 мая 2016 года.

Comparing International Criminal Justice Systems. Briefing for the House of Commons Justice. Committee Ministry of Justice. National Audit Office: SLS Print, February 2012. 51 p.

Ягунов Д. Пенітенціарна політика як складова соціального контролю. Одеса: Фенікс, 2020.

1.6 million police officers in the EU. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ DDN-20190104-1

Harrington J. Cities with the Most Police per Capita. URL: https://247wallst.com/specialreport/2020/06/24/cities-with-most-police-per-capita/

Vollzeitäquivalent der Beschäftigten im Aufgabenbereich Polizei in den Kern¬haus¬halten des Bundes und der Länder, 30. Juni 2019. URL: www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentlicher-Dienst/Tabellen/beschaeftigtenpolizei.html

By the numbers: US police kill more in days than other countries do in years. URL: www.theguardian.com/us-news/2015/jun/09/the-counted-police-killings-us-vs-other-countries

An N.Y.P.D. Sergeant Blows the Whistle on Quotas. URL: www.newyorker.com/podcast/political-scene/ an-nypd-sergeant-blows-the-whistle-on-quotas

Disgruntled cops say precinct ran arrest quota ‘board game’. URL: https://nypost.com/2015/03/31/disgruntled-cops-claim-precinct-ran-arrest-quota-board-game

Police reform: Theresa May's speech to the National Policing Conference Speech to the Association of Chief Police Officers and Association of Police Authorities National Conference on 29 June 2010, Manchester. URL: www.gov.uk/government/speeches/police-reform-theresa-mays-speech-to-the-national-policing-conference

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси