Динаміка розвитку формальної політичної участі в Україні в період 2014-2019 років

Автор(и)

  • Е. О. Татай Маріупольський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.6

Ключові слова:

формальна політична участь; військова агресія; вибори; явка на виборах; політичні партії; діяльнісна підтримка партій

Анотація

В статті досліджується один із видів політичної участі громадян – формальна політична участь, що в свою чергу охоплює голосування на виборах та референдумах, діяльнісну підтримку політичних партій, контактування громадян з представниками органів влади та членство у професійних спілках. Увага автора сфокусована на таких різновидах формальної політичної участі як голосування на виборах та підтримка політичних партій в Україні 2014-2019 років, що дозволяє оцінити здатність інститутів представницької демократії вирішити проблеми, що були актуальні для громадян в цей період.

В статті проаналізовані кількісні показники явки громадян на президентських виборах (у 2014 та 2019 роках), парламентських виборах (у 2014 та 2019 роках), чергових місцевих виборах (у 2015 році). Встановлено, що показники явки на виборах в цей період є мінімальними за усі роки незалежності, при цьому факт проведення виборів в умовах військової агресії вплинув на можливість громадян взяти участь в виборах. Отже, явка на виборах не характеризує реальну готовність громадян України застосувати цей різновид формальної політичної участі.

Також проаналізовані кількісні показники членства, діяльнісної підтримки та довіри до політичних партій. Це дозволило дійти висновку, що політичні партії в досліджуваний період не користувались підтримкою населення. Таке ставлення громадян до політичних партій пояснюється певними недоліками їх функціонування в Україні: недостатньо налагодженою взаємодією з широкими верствами населення, нездатністю продемонструвати ефективне вирішення актуальних проблем та виявити незалежність від великих бізнес-еліт.

Покажчики формальної політичної участі громадян України свідчать про те, що інститути представницької влади в досліджуваний період не були повною мірою спроможні виконувати свої суспільні функції. Це стало причиною змін електоральних вподобань громадян на виборах 2019 року та спричинило реформування виборчого законодавства.

Посилання

Бекешкіна І. Ставлення українців до політичних партій та перспективи побудови партійної системи в Україні. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2017. Вип. 4 (18). C. 42 – 48.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року. URL: https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/mistsevi-vibori/viborideputativ-verhovnoi-radi-avtonomnoi-respubliki-krim-mistsevih-rad-ta-silskih-selishhnih-miskih-goliv-25-zhovtnya2015-roku.html (дата звернення: 25.01.2021).

Вишлінський Г., Міханчук Д. Волонтерський рух в Україні. К. : GfK Ukraine, 2014. 29 с.

Вперше в історії України явка на парламентських виборах склала менше 50% URL: https://zaxid.net/yavka_na_tsogorichnih_parlamentskih_viborah_stala_naynizhchoyu_v_istoriyi_n 1485818 (дата звернення: 25.01.2021).

Громадська активність громадян України. Опитування. URL: https://dif.org.ua/article/gromadskaaktivnist-gromadyan-ukraini (дата звернення: 25.01.2020).

Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт. URL: https://opora.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/06/Mistsevi-vybory-2015.-Rezultaty-sposterezhennya.pdf (дата звернення: 25.01.2021).

Загороднюк Т. Ставлення населення регіонів України до політичної системи та політичних партій (2017 – 2019 рр.). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2019. Вип. 6 (20). С. 338 – 344.

Місцеві вибори: проміжні підсумки спостереження ОПОРИ. URL: https://www.oporaua.org/report/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi-vybory-2015/9865-miscevi-vyborypromizhni-pidsumky-sposterezhennja-opory (дата звернення: 25.01.2021).

«Опора»: явка на 2,2% менше за середню явку на місцевих виборах 2010 року. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/27327860.html (дата звернення: 25.01.2021).

Остаточна явка в другому турі виборів президента склала 62,07% – ЦВК. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-cvk-javka/29895801.html (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 1998. URL: https://datatowel.in.ua/elections/parliamentary1998 (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 2002. URL: https://datatowel.in.ua/elections/parliamentary2002 (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 2006. URL: https://datatowel.in.ua/elections/parliamentary2006 (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 2007 і 2012 майже схожі за кількісними показниками, але відрізняються якістю. URL: https://tyzhden.ua/News/64102 (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 2007. URL: https://datatowel.in.ua/elections/parliamentary2007 (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 2012. URL: https://datatowel.in.ua/elections/parliamentary2012 (дата звернення: 25.01.2021).

Парламентські вибори 2014. URL: https://datatowel.in.ua/elections/parliamentary2014 (дата звернення: 25.01.2021).

Перелік районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької області, чергові вибори депутатів яких та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року неможливо провести відповідно до положень Закону України «Про місцеві вибори». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0207359-15/conv#n15 (дата звернення: 25.01.2021).

Підсумковий звіт за результатами громадського спостереження ОПОРИ під час позачергових виборів Президента України 2014 року. URL: https://www.oporaua.org/report/vybory/vybory-prezidenta/vybory-prezidenta2014/5802-pidsumkovyj-zvit-za-rezultatamy-gromadskogo-sposterezhennja-opory-pid-chas-pozachergovyh-vyborivprezydenta-ukrajiny-2014-rok (дата звернення: 25.01.2021).

Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. URL: https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-narodnih-deputativ-ukraini/pozachergovi-vibori-narodnihdeputativ-ukraini-26-zhovtnya-2014-roku.html (дата звернення: 25.01.2021).

Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року. URL: https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-prezidenta-ukraini/pozachergovi-vibori-prezidenta-ukraini-25- travnya-2014-roku.html (дата звернення: 25.01.2021).

Постанова Верховної Ради України № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» від 17.03.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Постанова Верховної Ради України № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Постанова Центральної виборчої комісії № 1430 «Про деякі питання організації та проведення голосування громадян України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в окремих регіонах України» від 02.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430359-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Постанова Центральної виборчої комісії № 164 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року» від 18.08.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0164359-17#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Постанова Центральної виборчої комісії № 303 «Про деякі питання організації та проведення голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року в окремих регіонах України» від 12.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0303359-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Потіха А. Виборчий процес у 205 окрузі у висвітленні ЗМІ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:205-j-okrug2&catid=63&Itemid=393 (дата звернення: 25.01.2021).

Президентські вибори 1999. URL: https://datatowel.in.ua/elections/presidential1999 (дата звернення: 25.01.2021).

Президентські вибори 2004. URL: https://datatowel.in.ua/elections/presidential2004 (дата звернення: 25.01.2021).

Президентські вибори 2010. URL: https://datatowel.in.ua/elections/presidential2010 (дата звернення: 25.01.2021).

Президентські вибори 2014. URL: https://datatowel.in.ua/elections/presidential2014 (дата звернення: 25.01.2021).

Президентські вибори: основні порушення законодавства. URL: https://www.irf.ua/prezidentski_vibori_osnovni_porushennya_zakonodavstva/ (дата звернення: 25.01.2021).

Президентські Вибори України 2010 та 2014: схожого мало (інфографіка, відео). URL: http://porogy.zp.ua/2014/05/1c23dbd64c96945afa90058985e8e5e2/ (дата звернення: 25.01.2021).

Про вибори народних депутатів України : Закон України № 4061-VI від 17.11.2011 № 4061-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 10. Стор. 416. Ст. 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 4061-17#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про вибори Президента України : Закон України № 474-XIV від 05.03.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про Державний реєстр виборців : Закон України Закон України № 698-V від 22.02.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-16#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про добровільне обʼєднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України № 1706-VII від 20.10.2014 Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 09.02.2020).

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України № 1207-VII від 15.04.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/ ed20140415#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про місцеві вибори : Закон України № 595-VIII від 14.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/595-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях : Закон України № 2268-VIII від 18.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Про політичні партії в Україні : Закон України № 2365-III від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/conv#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Результати щорічних моніторингових опитувань 1994-2018 років. URL: https://i-soc.com.ua/ ua/edition/ukrainske-suspilstvo/issues/ (дата звернення: 25.01.2021).

Розік М. В. Мобілізаційні чинники електоральної участі громадян України на парламентських виборах 1998–2019 рр : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Львів, 2020. 20 с.

Сидорчук О. Ставлення громадян до партій і джерел їхнього фінансування Громадська думка: інформаційно-аналітичне видання. 2015. № 6 (29). 12 с.

Тарасенко Н. Парламентські вибори 26 жовтня очима українських експертів. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=443:vibori-2014&catid= 8&Itemid=350 (дата звернення: 25.01.2021).

Тенденция: в ЦИК назвали причины рекордно низкой явки на выборах в Раду. URL: https://nv.ua/ukraine/politics/vybory-2019-prichiny-nizkoy-yavki-izbirateley-novosti-ukrainy-50033411.html (дата звернення: 25.01.2021).

Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті / За ред. Ю. Якименка. К. : Центр Разумкова, 2017. 428 с.

Указ Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/2019#Text (дата звернення: 25.01.2021).

ЦВК визнала неможливість утворення окружних виборчих комісій з виборів президента України територіальних виборчих округів № 1-10, 224, 225. URL: https://archive.is/20140508113042/www.cvk.gov.ua/ news/news_13042014.htm#selection-23.0-26.0 (дата звернення: 25.01.2021).

ЦВК знизила дані явки на виборах президента. URL: https://lb.ua/news/2014/06/02/268568_tsik_snizil_ dannie_yavke_viborah.html (дата звернення: 25.01.2021).

ЦВК оприлюднила офіційну явку виборців. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2015/10/26/7086308/ (дата звернення: 25.01.2021).

ЦВК: явка на парламентських виборах склала 49,84%. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/newsvybory-yavka-20-00/30067814.html (дата звернення: 25.01.2021).

Як відбувалися вибори Президента України з часів незалежності. URL: https://pl.suspilne.media/ news/19451 (дата звернення: 25.01.2021).

Ясінська А. Ю. Питання електоральної невизначеності громадян України в контексті досвіду європейських країн. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 10. С. 44 – 50.

Ekman J., Amna E. Political participation and civic engagement: towards a new typology. Human Affairs. 2012. № 22 (3). PP. 283 – 300.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси