Шляхи реформування органів місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду

Автор(и)

  • М. В. Примуш Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Я. Б. Ярош Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.5

Ключові слова:

місцеве самоврядування; реформа місцевого самоврядування; інвестиційний потенціал; громадське управління

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних шляхів щодо реформування органів місцевого самоврядування в Україні з огляду на наявний зарубіжний досвід. Беручи до уваги досвід Польщі у процесах впровадження реформ з позиції аналізу їх ефективності, авторами здійснено спробу на практичному та теоретичному рівнях з'ясувати, які фактори спричинили таку ситуацію, що Україна та Польща мають діаметрально різні досягнення у впровадженні майже однакових реформ у політичній, економічній та соціальній сферах з урахуванням того, що ці країни на початку впровадження реформ знаходилися приблизно на однаковому етапі свого розвитку. Зроблено висновок про те, що оскільки місцеве самоврядування є предметом міжгалузевих досліджень з політології, економіки, соціології, правознавства та інших наук, це вимагає встановлення методологічних меж комплексного дослідження цього громадянського інституту. З'ясовано, що, незважаючи на значну кількість теоретико-методологічних підходів дослідження місцевого самоврядування в Україні, вітчизняними фахівцями не створено цілісного уявлення щодо діяльності самого місцевого самоврядування та його ролі у суспільстві. Доведено, що досі існує суто вітчизняна традиція досліджувати місцеве самоврядування, виходячи з декларативної його ролі, яка прописана у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», у той самий час вплив політичних та економічних процесів сучасності на місцеве самоврядування й аналіз їх наслідків залишаються недостатньо дослідженими. Визначено, що в Україні відсутні на рівні держави уявлення щодо ролі місцевого самоврядування, з одного боку, наголошується на його актуальній і необхідній ролі реалізації інтересів громади на місцях, а з іншого – питання державного регулювання залишається відкритим. Все це обумовило появу сучасних досліджень місцевого самоврядування як інноваційної діяльності з моделювання політичних процесів на місцях.

Посилання

Антология политической мысли: в 5 т. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. М.: 1997. Т. 1 831 с.

Токвіль де Алексіс. Про демократію в Америці / Пер. з фр. Григорія Філіпчука та Михайла Москаленка; Передмова Андре Жардена. К.: Видавничий дім «Всесвіт», 1999. 590 с.

Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. М., 1993. 144 с.

Социал-демократия сегодня. М., 2002. С. 8-16.

Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України. URL : http://www.expert.ua/articles/25/0/1412/.

Оффе К. Культурные аспекты консолидации: заметки об особенностях посткоммунистической трансформации Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1998. №1. С. 9-13.

Політичний календар. 1999. №8. С. 34-40.

Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современной демократии / Е. Вятр Лекции по политологии. Таллинн, 1991. 260 с.

Linz L. Problems of Democratic Transformation and Consolidation / L. Linz A. Stepan. Southern Europe, South America, Post-Communist Europe. 1996. P. 255-292.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. К., 1999. 240 с.

Європейська Хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 року URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть / В. П. Горбатенко. – К., 1999. – 240 с.

Гальчинський А. Іноземні інвестиції: проблеми та перспективи. Дзеркало тижня. 2005. №36. URL: http://dt.ua/ECONOMICS/inozemni_investitsiyi_problemi_ta_perspectivi-44588.html.

Инвестиции в Евро-2012 на территории Польши достигли 20 млрд. евро. URL: http://www.rbc.ua/rus/top/show/investitsii-v-evro-2012-na-territorii-polshi-dostigli-20-mlrd-01072012184300/

Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. Нова політика. 1997. №1. C. 308.

Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. Дневник Законов от 16 июля 1997 г. ± 78, поз. 483. URL: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. №30. Ст. 141. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 280/97-%D0%B2%D1%80.

Збірник законів пр місцеве самоврядування. Луганськ : Б. в., 2003 – С. 265.

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. Полис. 1997. №4. C. 6-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси