Формальний аналіз політичного дискурсу

Автор(и)

  • Е. В. Котов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.4

Ключові слова:

дискурс; формальний дискурс-аналіз; дискурсивний патерн; політичний процес; латентно-семантичний аналіз

Анотація

У дослідженні здійснено кореляційний діахронічний аналіз дискурсивної структури політичного процесу України. Джерелами дослідження визначені тексти Послань Президента України до Верховної Ради за 2009-2020 роки. Показники були розраховані за допомогою мови програмування R, із застосуванням відкритих аналітичних пакетів, виходячи із розробленого автором алгоритму. Наведено засадничі положення щодо аналізованого корпусу текстів як такого, що може вважатися репрезентативним з огляду на цілі дослідження. Зафіксовано рівень кореляції, який із застосуванням описуваних перед підготовчих етапів коливається в окремих випадках від 0,45 до 0,82. Визначено необхідний мінімальний рівень 0,4 як такий показник кореляції, що може розглядатися в якості значного.

Визначено ключові дискурсивні патерни (ДП) виражені в наборі понять та категорій, які використовуються для опису окремих тем в рамках текстів. Побудовано таблицю ключових елементів кожного дискурсивного патерну із огляду на їх статистично-ймовірнісне використання в аналізованому корпусі. Побудовано таблицю ієрархізованої вживаності ДП через діахронічний аналіз використання в текстах. Визначено, що для більшості аналізованого масиву присутнє співпадіння на першому рівні ДП (із виключенням в тексті 2013 року). Зазначено, що формальні результати проведеного дослідження можуть вважатися доведенням тези про безсуб’єктність політичного процесу, який фактично є самоактуалізацією дискурсу. Окреслено подальший розвиток автоматичного формального дискурсивного аналізу, що полягає в уточненні та розкладанні елементів ДП через окремі тексти корпусу із визначенням співпадінь та розходжень в семантичному наповнені елементів та побудову однорангової мережевої моделі синхронічної дискурсивної структури для кожного із визначаємих етапів.

Посилання

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання : монографія. Одеса: Фенікс, 2011. 288 с.

Blei, D.M. Latent Dirichlet Allocation Journal of Machine Learning Research. 2003. Vol. 3. P. 993-1022.

Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics / London : Verso. 1985. – 199 p.

Miller G. A. . The Magical Number Seven, Plus or Minus Two / 1956. Vol. 63. P. 81–97. URL: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/ (дата звернення 23.01.2021).

Reznikova Zh. Animal Intelligence: From Individual to Social Cognition / Cambridge University Press, 2007. – 488 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси