Система контролю та нагляду над спеціальними службами США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Автор(и)

  • В. Г. Верещак Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.1

Ключові слова:

спеціальні служби; контроль; нагляд; гілки влади; громадськість; демократія; безпека; конфіденційність; прозорість

Анотація

Проаналізовано й узагальнено досвід організації і здійснення контролю та нагляду над спеціальними службами США в умовах викликів і загроз національній безпеці, обороні та інтересам держави у кінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Встановлено, що спеціальні служби США перебувають у чітко окреслених національним законодавством рамках обмежень та можливостей під пильним наглядом і контролем визначених ним інститутів влади та громадськості. Такі умови дозволяють їм у межах законодавчого поля держави, союзних та міжнародних зобов’язань, поваги до прав та свобод людини фахово виконувати визначені завдання.

Характерною особливістю функціонування системи контролю та нагляду над спецслужбами США є чіткий розподіл сфер його реалізації незалежними гілками влади країни при одночасно здійснюваному над ними та спецслужбами нагляді громадських організацій та незалежних установ.

Дещо більше за кількістю та обсягом наглядових і контролюючих заходів над спецслужбами від інших гілок влади належить її виконавчій гілці – Президенту та Уряду держави.

Надзвичайно великими контролюючими повноваженнями наділений Директор національної розвідки (ДНР) – по суті, обсягу та значенню – другої після Президента країни посадової особи.

Нетиповою для спецслужб інших країн світу є роль і місце в структурі спецслужб США Генерального інспектора, який призначається на посаду Президентом країни, підпорядковується і звітує лише йому, але перебуває в штаті Управління ДНР і здійснює незалежні розслідування, перевірки, інспекції та спеціальні огляди програм і заходів розвідувального співтовариства (РС), виконання яких організовує, очолює і контролює його керівник – Директор національної розвідки.

Привертає увагу, незважаючи на постійні терористичні загрози та виклики безпеці США, принциповий підхід незалежних установ, організацій і громадськості до турботи щодо дотримання спецслужбами під час виконання фахових завдань як всередині держави, так і за кордоном прав і свобод людини.

Посилання

Декларація про державний суверенітет України : Декларація України від 16.07.1990 № 55-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. (№ 31). С. 429.

Про національну безпеку США. Закон США від 18 вересня 1947 року. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0% (1947) (дата звернення: 14.02.2021).

Пилипчук В. Г., Будаков М. О., Гірич В. М. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : анал. доп. Київ : НІСД, 2012. 56 с.

Надзор за деятельностью разведывательных служб : практ. пособ. / под ред. Г. Борна, Э. Уиллза. Женева : ДКВС, 2016. 240 с.

Основи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони : навч.-мет. матер. / В. А. Ященко та ін. Київ : АртЕк, 2019. 106 с.

Доклад о пытках в тюрьмах ЦРУ шокировал мировую общественность. URL : https://rg.ru/2014/12/12/pytki.htm (дата звернення: 24.01.2021).

О ситуации с правами человека в ряде государств мира. URL : https://russiaeu.ru/sites/default/files/user/ MFA%20Report%20on%20Human%20Rights_RU.pdf (дата звернення: 20.02.2021).az

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси