Деякі особливості реалізації Орхуської конвенції на Мальті та в Україні: питання зеленої демократії

Автор(и)

  • П. Д. Венка-Вєдєнкіна Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.2

Ключові слова:

Орхуська конвенція; зелена демократія; екологічні права; механізми участі; екологічна інформація; екологічна освіта; довкілля; доступ до правосуддя

Анотація

Предметом статті є процес реалізації положень Конвенції ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступі до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуської конвенції). Дана стаття є результатом багаторічного інтересу автора до питань екологічної демократії, а також досвіду роботи в мальтійській природоохоронній НУО (BirdLife Malta), велика частина роботи якої здійснюється саме на виконання Орхуської конвенції. Автор ставить за мету зробити спробу загального порівняння процесу імплементації документу в Україні та державі ЄС (Мальті) з тим, щоб виявити певну специфіку та тенденції, а також запропонувати рекомендації для покращення стану імплементації. Стаття базується на таких фундаментальних поняттях як зелена (екологічна) демократія, право на інформацію та вільний доступ до правосуддя з питань довкілля, механізми участі громадськості в процесі прийняття рішень. Порівняння будується на вивченні останніх наявних доповідей двох країн щодо прогресу імплементації конвенції, а також приймаючи до уваги результати двох експертних опитувань, проведених автором в 2013 та 2020 роках. Перш за все розкриваються деякі важливі формально-процесуальні аспекти процесу імплементації: інституційні особливості та розподіл відповідальності, нормативно-правовий каркас, сформований країнами з метою імплементації принципів конвенції. Наступна частина статті поділена на підрозділи, кожен з яких фокусується на особливостях реалізації кожного з прав, які захищає Орхуська конвенція на Мальті та в Україні: права на доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Крім порівняння мальтійського та українського досвідів у відповідній сфері, автор також намагається виявити деякі тенденції та зміни, характерні саме для України.

Посилання

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата звернення: 10.12.2020).

Full text of the Convention. URL: https://unece.org/environment-policypublic-participation/text (дата звернення: 15.11.2020).

Закон України «Про інформацію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 15.11.20).

Закон України «Про звернення громадян». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96- %D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.11.20).

Reporting mechanism. 2014 National Implementation Reports. URL: https://unece.org/environmentpolicypublic-participation/reporting-mechanism (дата звернення: 05.11.20).

Malta. Organisation of the Education System and of its Structure. URL: shorturl.at/egBMN (дата звернення: 05.11.20).

BirdLife Malta. Schools. URL: https://birdlifemalta.org/environmental-education/schools/ (дата звернення: 06.11.20).

Open Access Environment. Мапи. URL: http://openenvironment.org.ua/index.htm (дата звернення: 19.11.20).

Старт роботи нової онлайн бази екологічних даних «Відкрите довкілля». URL: https://openaccess.org.ua/news/view/1008 (дата звернення: 02.12.20).

ERA. Data from Air Monitoring Stations. URL: https://era.org.mt/topic/real-time-air-quality-network/ (дата звернення: 18.11.20).

Planning Authority. Map Server. URL: http://geoserver.pa.org.mt/publicgeoserver (дата звернення: 18.11.20).

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. URL: http://eia.menr.gov.ua/ (дата звернення: 18.11.20).

Public Consultations Online. URL: https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/Pages/Home.aspx (дата звернення: 08.11.20).

Закон України «Про доступ до судових рішень». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15#Text (дата звернення: 12.11.20).

Верховний Суд. «Конституційне право на безпечне довкілля належить кожному», – Олександр Прокопенко. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/660584/ (дата звернення: 12.11.20).

Реєстр судових рішень з питань, що стосуються довкілля. URL: http://caselawepl.org.ua/ (дата звернення: 12.11.20).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-17

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси