Динаміка демократизації в Чеській Республіці: між дивергенцією та конвергенцією

Автор(и)

  • В. В. Бусленко Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.1

Ключові слова:

Чеська Республіка; демократизація; влада; опозиція; політичні партії; дивергенція; конвергенція

Анотація

Визначено динаміку демократизації в Чеській Республіці в контексті взаємовідносин влади та опозиції. При моделюванні процесу демократизації застосовано засадничий принцип синергетики – принцип підпорядкування. Простежено взаємозалежність стану демократизації та її параметрів. Для відтвореної за допомогою індикаторів у модельному вигляді трендової динаміки демократизації політичної системи держави характерні періоди флуктуації та її основні фази – дивергенції та конвергенції. З’ясовано, що типовими точками флуктуації були парламентські вибори. Вони давали агентам змогу легітимно реалізовувати передвиборчу стратегію, змінювати в конституційний спосіб вектор демократизації; визначати коротко- або довгостроковість реалізації стратегії правлячої партії чи лідера, які за умов більшого об’єму сукупного суспільного капіталу сприяли приходу до влади сил стримування або стратифікації, що й зумовлювало дисипативність демократизації політичної системи.
На основі аналізу тренду демократизації визначено реперні точки, котрі фіксували зупинення процесу демократизації й входження у фазу флукфтуації. Такий стан системи визначався як результат досягнення певної рівноваги між владою й опозицією, пролонгація встановлених «правил гри», за якими сторони несли мінімальні трансакційні витрати, що супроводжувалося зниженням рівня міжпартійної конкуренції, інституційною стабільністю. Доведено, що після певної стабілізації наставав етап зниження рівня демократичності політичної системи до нової точки насичення (конвергенція). Простежено незавершений цикл флуктуації, що проявлявся в тренді до конвергенції демократизації політичної системи Чеської Республіки. На основі аналізу індикаторів та сучасного політичного процесу в державі з’ясовано, що демократизація відбувалася на фоні перманентного формування та збереження в політичному полі двох протилежних полюсів.

Посилання

Mansfeldová Z., Rakušanová P. The quality of democracy in the Czech Republic. RECON. Online Working Paper. 2010. No 14. August. URL: www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/RECONWorkingPapers.html (дата звернення: 25.08.2017).

Банс В. Порівняльна демократизація. Широкі та обмежені узагальнення. У пошуках правильної парадигми: концептуальні перспективи посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи / ред. Д. Гузіни; пер. з англ. Ю. Некрутенка. Київ: Ай Бі, 2003. С. 107 – 139.

Вахудова М. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / пер. з англ. Т. Цимбал. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 379 с.

Grzymała-Busse A. Political competition and the politicization of the state in East Central Europe. Comparative Political Studies. 2003. Vol. 36, No 10. December. P. 1123 – 1147.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / ред. А. Союмонов; пер. с англ. С. Сидоренко. Москва: Политиздат, 1992. 543 с.

BTI. URL: https://atlas.bti-project.org/share.php?1*2018*TV:SDS1:MAP*DOA* TOPO: REGION:TOF (дата звернення: 06.07.2019).

Freedom House. 2003. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2003 (дата звернення: 21.09.2019).

Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators. Methodology and Analytical Issues. 2017. URL: www.govindicators.org (дата звернення: 15.07.2020).

Worldwide Governance Indicators. URL: https://info.worldbank.org/ governance/ wgi/Home/Reports (дата звернення: 21.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-17

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси